Kommende arrangementer

Foto av Øystein Gilje.
Tid og sted: 6. des. 2021 13:0015:00, Abels utsikt, 12. etg. NHA

Øystein Gilje foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Tittelen på forelesningen er: «Multimodale tekster og vurdering : elevers kompetanse i den digitale skolen». Oppdatering: Arrangementet utsettes av hensyn til smittevern. Mer informasjon kommer.

Astrid Roe. Foto.
Tid og sted: 7. des. 2021 12:3014:30, Abels utsikt, Niels Henrik Abels hus

Seniorforsker Astrid Roe holder sin avskjedsforelesning etter å ha fratrådt sin stilling for aldersgrensen. Tittelen på forelesningen er «Jakten på den beste leseopplæringen». Husk å melde deg på. Oppdatering: Arrangementet utsettes av hensyn til smittevern. Mer informasjon kommer.

Banner boklansering Tettere på naturfag i klasserommet. Illustrasjon.
Tid og sted: 9. des. 2021 14:0016:00, Vilhelm Bjerknes hus, auditorium 2, Universitetet i Oslo

Velkommen til boklansering!

 

Tid og sted: 13. des. 2021 12:3015:00, Nils Henrik Abels Hus, rom 500 Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Hilde Marie Madsø Jacobsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Gunn Søreide, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Tilhørere kan delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Ruth Jensen hvis dette er aktuelt.

 

Foto av Greta Björk Gudmundsdottir.
Tid og sted: 13. des. 2021 13:0015:00, Abels utsikt, 12. etg. NHA

Greta Björk Gudmundsdottir foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Tittelen på forelesningen er: «Digital kompetanse i lokalt og globalt perspektiv». Oppdatering: Arrangementet utsettes av hensyn til smittevern. Mer informasjon kommer.

Tid og sted: 16. des. 2021 10:0012:30, Sophus Lies auditorium

Velkommen til lanseringen av et nytt temanummer av Acta Didactica Norden (ADNO). Påmelding for lunsj.

Omslag Nøkkelbegreper i utforskende arbeid
Tid og sted: 17. des. 2021 09:3011:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Velkommen til boklansering.

Tid og sted: 5. jan. 2022 12:0014:30, Nils Henrik Abels Hus, rom 407, Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Astrid Elisabeth Kure, Høgskolen i Østfold og Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor emeritus Andreas Lund, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning.

 

Tid og sted: 13. jan. 2022 13:0015:30, Nils Henrik Abels Hus, rom 621, Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oleksandra Mittal, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sigrid Blömeke, Centre for Educational Measurement, UiO.

 

Tid og sted: 7. feb. 2022 09:3012:00, Nils Henrik Abels Hus, rom 407, Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Tone Malmstedt Eriksen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sølvi Mausethagen, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.