AVLYST: Skolelederdagen 2020 - Ledelse av profesjonsfellesskap mellom utvikling og kontroll

Norske Helsemyndigheter har varslet at det kan bli ulike former for koronatiltak i hele 2020 . Siden det er vanskelig å arrangere en samling hvor det forventes 300 - 400 deltakere, med de restriksjonen vi har i dag, ser vi dessverre ingen annen løsning enn å avlyse årets Skolelederdag.

 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Velkommen til en dag med faglig påfyll!

Bokhylle med bøker i mange farger og en Ipad stikkende ut
(Illustrasjon: Colourbox)

Læreres bidrag i arbeidet med å sikre elevenes læring og trivsel har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og gjenspeiles blant annet i en rekke tiltak i skolen. Erna Solberg har snakket om «drømmelæreren», og i regjeringens politiske plattform står det å lese at «En god lærer er avgjørende for elevenes læring og mestring i skolen.» Dessverre er frafallet fra læreryrket økende både internasjonalt og nasjonalt, til tross for mange forebyggende initiativer. Hvordan skal skoleledere navigere i arbeidet med å «styrke lærerprofesjonen innenfra» slik utdanningsmyndighetene foreskriver?

 

Skolelederdagen 2020 setter søkelyset på aktuelle utfordringer og muligheter for skolelederne i arbeidet med å gjøre skolen til en attraktiv arbeidsplass for å rekruttere, beholde og videreutvikle de gode lærerne. Kunnskapsbidragene er fra praksis-, forsknings- og styringsperspektiver, og vil blant annet omhandle skoleledelse knyttet til sentrale temaer

Tema

  • veiledning av nyutdannede og erfarne lærere
  • profesjonsutviklende lærervurdering 
  • verktøy for organisasjonsutvikling som retter seg mot læreres profesjonsutvikling
  • skape skoler som attraktive arbeidsplasser