Skolelederdagen 2019 - Teknologier og ledelse

13. september  |  Georg Sverdrups hus, Blindern


Program

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Velkommen til en dag med faglig påfyll!

Bokhylle med bøker i mange farger og en Ipad stikkende ut
(Illustrasjon: Colourbox)

I dag stilles det store krav til å kunne bruke teknologier i samfunns- og arbeidsliv. Det forventes at lærere og ledere legger til rette for at elevene utvikler kunnskaper og ferdigheter, samt kritiske holdninger til teknologibruk. Skoleledere utfordres til å lede elev- og lærerarbeid i teknologirike omgivelser og til selv å ta i bruk teknologier i ledelse av skolen. Kommuner oppfordres til å bygge klimasmarte og teknologirike skolebygg som inviterer til gode læringsaktiviteter og miljøbevissthet. Skolelederdagen 2019 bidrar med viktige innspill fra et praksis-, forsknings- og styringsperspektiv.

Keynotes

  • Digitalisering av ledelsespraksis
  • Digitalisering i et styringsperspektiv
  • Hvordan endre teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?
  • Læremiddelvalg og praksis i den digitale skolen
  • Ledelse og læring i klimasmarte, innovative skolebygg - implikasjoner for ledelse