Ann Elisabeth Gunnulfsen

Bilde av Ann Elisabeth Gunnulfsen
English version of this page
Telefon +47-22858557
Mobiltelefon 97759928 +4797759928
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Ann Elisabeth Gunnulfsen er ansatt som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2012, og avla i juni 2018 doktorgraden om styring av og ledelse i skolen. Avhandlingen hennes omhandler hvordan rektorer, mellomledere og lærere meningsforhandler og håndterer styringssignaler i skolen.

For tiden er hun involvert i den internasjonale EU-finansierte prosjektet: "Reforming Schools Globally: A Multi-Scalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector (REFORMED). Dette er et forskningsprosjekt med samarbeid mellom Autonome Universitetet i Barcelona og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har til hensikt å forstå praksiser for styring og ansvarlighet i skoler og kommuner.

Gunnulfsen underviser på Masterprogrammet i Utdanningsledelse og Rektorutdanningen og er involvert i arbeidet med desentralisert skoleutvikling (DKU). Hun er medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance), ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/UTLED4111/...

http://gunnulfsen.wordpress.com/

Bakgrunn

2018 - Universitetslektor

2018: PhD

2010: Master of Philosophy (Master i utdanningsledelse), University of Oslo

Har 20 års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen (barnetrinn og ungdomstrinn).

Prosjektleder for Kunnskapsløftet - fra ord til handling.

Pedagogisk veileder for kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter med særlig fokus på vurdering, læreplanarbeid, elevenes læringsmiljø og lese- læringsstrategier.

Fagbokforfatter - lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn, samt bok om skoleledelse og juss.

Gjesteforskeropphold

 • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley - Graduate School of Education, studieåret 2015/2016. https://gse.berkeley.edu/

Medieoppslag

"Brukes nasjonale prøver i vurderingsarbeidet?"  I Skolelederen nr 3, 2017.

Emneord: Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan

Publikasjoner

Gunnulfsen, A. E., & Roe, A. (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration.

Gunnulfsen, A. E. (2017). School leaders’ and teachers’ work with national test results: Lost in translation?. Journal of Educational Change, 18(4), 495-519.

Gunnulfsen, A. E., & Møller, J. (2017). National testing: Gains or strains? School leaders’ responses to policy demands. Leadership and Policy in Schools, 16(3), 455-474.
 
Gunnulfsen, A. E. (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environment. ISSN 1504-9922. 10(2), 2 212-234
 
Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2017). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  71, s 34- 45 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.12.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 
 
Gunnulfsen, A. E. & Colbjørnsen, T. (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(02), 124-135.

Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.

Gunnulfsen, A.E. & Helstad, K. (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling.  I E. Elstad & K.Helstad (Eds.), Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunulfsen, A. E., (2009). Masteroppgave: "Det handler om å nå ut. Hvordan oppfatter utdanningsforskere sitt bidrag til utvikling i skolen?" http://www.duo.uio.no/publ/realfag/2010/106770/Gunnulfsen.pdf

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2012). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8. - 13. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2011). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1. - 7. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

For 1. - 7. trinn: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Les-mindre-forstaa-mer

For 8. - 13. trinn: http://www.gyldendal.no/Salgsbrev/Pedagogikk/Les-mindre-forstaa-mer/Les-mindre-forstaa-mer-8.-13.trinn

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Les mindre – forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.–13. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425170.  354 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn.. Klim.  ISBN 9788771291827.  247 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011). Les mindre - Forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41536-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals facilitating.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Kva skjer på skulane? Korleis bruker skulane resultata på nasjonale prøver i sitt arbeid med skuleutvikling og elevane si læring?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Norwegian School Leaders’ and Teachers’ Use of National Test Results: Opportunities Lost?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School Leaders’ and Teachers’ Work with National Test Results: Lost in Translation?.
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). National Testing. gains or Strains? School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). School Leaders’ and Teachers’ Enactment of Policy Demands: Responses to Requirements for the Use of National Test Results.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2016). National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Conference paper: Gifted and talented pupils: How student teachers characterise them. Vis sammendrag
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Educational Leadership Network March, 6, 2015 - Chapters from the book “Profesjonsutvikling i skolen”.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). National Testing. School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Research Informed School Leadership.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). School Leadership and the Enactment of Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). Bridging The Gap between Evidence-based Knowledge and Leadership Practice in Schools.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). “It’s about reaching out”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2012 08:50 - Sist endret 5. juli 2018 13:25