Ann Elisabeth Gunnulfsen

Bilde av Ann Elisabeth Gunnulfsen
English version of this page
Telefon +47 22858557
Mobiltelefon +47 97759928 +4797759928
Rom 523
Brukernavn

Ann Elisabeth Gunnulfsen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2012, og avla i juni 2018 doktorgraden om styring av og ledelse i skolen. Avhandlingen hennes omhandler hvordan rektorer, mellomledere og lærere meningsforhandler og håndterer styringssignaler i skolen.

Gunnulfsen er delansvarlig for forskningsprosjektet som skal evaluere Fagfornyelsen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for pedagogikk (IPED), Institutt for spesialpedagogikk (SPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). 

Gunnulfsen deltar videre i følgende internasjonale og nasjonaleforskningsprosjekter: International Successful School Principalship Project (ISSPP)Tool Mediation in the Education of School Leaders (MEDIATION)Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA), og NFR-prosjektet "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT)

Gunnulfsen er involvert i den internasjonale EU-finansierte prosjektet: "Reforming Schools Globally: A Multi-Scalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector (REFORMED). Dette er et forskningsprosjekt med samarbeid mellom Autonome Universitetet i Barcelona og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har til hensikt å forstå praksiser for styring og ansvarlighet i skoler og kommuner. 

Gunnulfsen er koordinator for Rektorutdanningen og underviser og veileder på Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved ILS.  Hun er involvert i etter- og videreutdanningsprosjekter ved instituttet, herunder lederstøtte knyttet til video- og klasseromsforskning VIST. Hun er medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance), ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/UTLED4111/...

http://gunnulfsen.wordpress.com/

Researcher unique identifier: https://orcid.org/0000-0002-2406-9729 

Bakgrunn

2019 - Førsteamanuensis

2018 - 2019 Universitetslektor

2018: PhD

2010: Master of Philosophy (Master i utdanningsledelse), University of Oslo

Har 20 års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen (barnetrinn og ungdomstrinn).

Prosjektleder for Kunnskapsløftet - fra ord til handling.

Pedagogisk veileder for kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter med særlig fokus på vurdering, læreplanarbeid, elevenes læringsmiljø og lese- læringsstrategier.

Fagbokforfatter - lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn, samt bok om skoleledelse og juss.

Gjesteforskeropphold

 • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley - Graduate School of Education, studieåret 2015/2016. https://gse.berkeley.edu/

Medieoppslag

"Brukes nasjonale prøver i vurderingsarbeidet?"  I Skolelederen nr 3, 2017.

Oppslag om lederstøtte i VIST-prosjektet. Les her.

Emneord: Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan

Publikasjoner

Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. Forhandling om mening, makt og posisjonering.. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03619-9.  213 s.

Gunnulfsen, A. E. (2019). Ledelse, roller og makt i utviklingsarbeid. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. (Helstad & mausethagen, red). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4. 

Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Skedsmo, Guri (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72

Gunnulfsen, A. E., & Jacobsen, H. M. M. (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(01), 29-41.

Gunnulfsen, A. E., & Roe, A. (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration, 56(3), 332-349.

Gunnulfsen, A. E. (2017). School leaders’ and teachers’ work with national test results: Lost in translation?. Journal of Educational Change, 18(4), 495-519.

Gunnulfsen, A. E., & Møller, J. (2017). National testing: Gains or strains? School leaders’ responses to policy demands. Leadership and Policy in Schools, 16(3), 455-474.
 
Gunnulfsen, A. E. (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environment. ISSN 1504-9922. 10(2), 2 212-234
 
Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2017). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  71, s 34- 45 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.12.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 
 
Gunnulfsen, A. E. & Colbjørnsen, T. (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(02), 124-135.

Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.

Gunnulfsen, A.E. & Helstad, K. (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling.  I E. Elstad & K.Helstad (Eds.), Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunulfsen, A. E., (2009). Masteroppgave: "Det handler om å nå ut. Hvordan oppfatter utdanningsforskere sitt bidrag til utvikling i skolen?" 

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2012). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8. - 13. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2011). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1. - 7. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

For 1. - 7. trinn: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Les-mindre-forstaa-mer

For 8. - 13. trinn: http://www.gyldendal.no/Salgsbrev/Pedagogikk/Les-mindre-forstaa-mer/Les-mindre-forstaa-mer-8.-13.trinn

 
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2021). Production, Transforming and Practicing ‘What Works’ in Education–The Case of Norway, In John Benedicto Krejsler & Lejf Moos (ed.),  What Works in Nordic School Policies?.  Springer.  ISBN 978-3-030-66629-3.  Kap 5.  s 87 - 102
 • Lunde, Ida & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Governance Through Digital Formations – The Case of ‘What Works’ in a Norwegian Education Context, In John Benedicto Krejsler & Lejf Moos (ed.),  What Works in Nordic School Policies?.  Springer.  ISBN 978-3-030-66629-3.  Kapittel 10.  s 195 - 212
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). School leadership and micro-policymaking in schools - time use and the collective care for the self. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Ledelse, roller og makt i utviklingsarbeid, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 4.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(1), s 29- 41 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-04
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72
 • Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2018). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  71, s 34- 45 . doi: 10.1016/j.tate.2017.12.003 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration.  ISSN 0957-8234.  56(3), s 332- 349 . doi: 10.1108/JEA-04-2017-0035 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School leaders' and teachers' work with national test results: Lost in translation?. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  s 1- 25 . doi: 10.1007/s10833-017-9307-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2017). National Testing: Gains or Strains? School Leaders’ Responses to Policy Demands. Leadership and Policy in Schools.  ISSN 1570-0763.  16(3), s 455- 474 . doi: 10.1080/15700763.2016.1205200
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 212- 234 . doi: 10.5617/adno.2554 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments.  ISSN 2050-3954. . doi: 10.1504/IJSMILE.2016.077596
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Colbjørnsen, Tor (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  99(2), s 124- 135
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 18.  s 331 - 349

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. Forhandling om mening, makt og posisjonering.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03619-9.  213 s.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Les mindre – forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.–13. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425170.  354 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn.. Klim.  ISBN 9788771291827.  247 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011). Les mindre - Forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41536-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2..
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021, 28. mai). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport. [Fagblad].  Bedre Skole 2/2021.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Ledelse av fagfornyelsen i institusjonsskoler - forhandling om mening, makt og posisjonering..
 • Jensen, Ruth & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). School leadership in Norway: Key characteristics and current challenges.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). A more motivating lower secondary school? The University and College Sector’s experience with Intentions and Reality in National Policy Design.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Micro Policy Making in Schools The role of Leadership in Test-based Accountability Dynamics in Norway.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). The context of time, talk and power in policy making A study of how school professionals deal with policy intentions.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere.
 • Roe, Astrid & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(3), s 32- 37
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Ledelse, læreres praksis og bruk av resultater på nasjonale prøver.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Micro Policy Making in Schools The contexts of power, talk and time.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2018). Ledelse som drivkraft for utvikling.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals facilitating.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Kva skjer på skulane? Korleis bruker skulane resultata på nasjonale prøver i sitt arbeid med skuleutvikling og elevane si læring?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Norwegian School Leaders’ and Teachers’ Use of National Test Results: Opportunities Lost?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School Leaders’ and Teachers’ Work with National Test Results: Lost in Translation?.
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). National Testing. gains or Strains? School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). School Leaders’ and Teachers’ Enactment of Policy Demands: Responses to Requirements for the Use of National Test Results.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2016). National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Conference paper: Gifted and talented pupils: How student teachers characterise them. Vis sammendrag
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Educational Leadership Network March, 6, 2015 - Chapters from the book “Profesjonsutvikling i skolen”.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). National Testing. School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Research Informed School Leadership.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). School Leadership and the Enactment of Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). Bridging The Gap between Evidence-based Knowledge and Leadership Practice in Schools.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). “It’s about reaching out”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2012 08:50 - Sist endret 27. juli 2020 18:47