Ann Elisabeth Gunnulfsen

Bilde av Ann Elisabeth Gunnulfsen
English version of this page
Telefon +47 22858557
Mobiltelefon +4797759928 +4797759928
Rom 523
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Ann Elisabeth Gunnulfsen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2012, og avla i juni 2018 doktorgraden om styring av og ledelse i skolen. Avhandlingen hennes omhandler hvordan rektorer, mellomledere og lærere meningsforhandler og håndterer styringssignaler i skolen.

Gunnulfsen er delansvarlig for forskningsprosjektet som skal evaluere Fagfornyelsen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for pedagogikk (IPED), Institutt for spesialpedagogikk (SPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). 

Gunnulfsen deltar videre i følgende internasjonale og nasjonaleforskningsprosjekter: International Successful School Principalship Project (ISSPP)Tool Mediation in the Education of School Leaders (MEDIATION)Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA), og NFR-prosjektet "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT)

Gunnulfsen er involvert i den internasjonale EU-finansierte prosjektet: "Reforming Schools Globally: A Multi-Scalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector (REFORMED). Dette er et forskningsprosjekt med samarbeid mellom Autonome Universitetet i Barcelona og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har til hensikt å forstå praksiser for styring og ansvarlighet i skoler og kommuner. 

Gunnulfsen er koordinator for Rektorutdanningen og underviser og veileder på Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved ILS.  Hun er involvert i etter- og videreutdanningsprosjekter ved instituttet, herunder lederstøtte knyttet til video- og klasseromsforskning VIST. Hun er medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance), ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/UTLED4111/...

http://gunnulfsen.wordpress.com/

Researcher unique identifier: https://orcid.org/0000-0002-2406-9729 

Bakgrunn

2019 - Førsteamanuensis

2018 - 2019 Universitetslektor

2018: PhD

2010: Master of Philosophy (Master i utdanningsledelse), University of Oslo

Har 20 års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen (barnetrinn og ungdomstrinn).

Prosjektleder for Kunnskapsløftet - fra ord til handling.

Pedagogisk veileder for kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter med særlig fokus på vurdering, læreplanarbeid, elevenes læringsmiljø og lese- læringsstrategier.

Fagbokforfatter - lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn, samt bok om skoleledelse og juss.

Gjesteforskeropphold

  • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley - Graduate School of Education, studieåret 2015/2016. https://gse.berkeley.edu/

Medieoppslag

"Brukes nasjonale prøver i vurderingsarbeidet?"  I Skolelederen nr 3, 2017.

Oppslag om lederstøtte i VIST-prosjektet. Les her.

Emneord: Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan
Publisert 14. aug. 2012 08:50 - Sist endret 9. sep. 2021 14:11