English version of this page

Professional Actors’ Work to Retain Students in Secondary Education (ProAct)

ProAct undersøker hvordan skoleledere og lærere i videregående opplæring jobber sammen med en rekke aktører i og utenfor skolen for å beholde elevene i utdanningsløpet.

Gruppe med mennesker som sitter og samtaler i en sirkelt (illustrasjonsfoto: Colourbox).

ProAct har som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern og andre offentlige instanser for å beholde elevene i videregående opplæring (illustrasjonsfoto: colourbox).

Om prosjektet

Til tross for at Norge i mange år har hatt som ambisjon å skape en felles skole for alle elever, er det et stort antall elever som hvert år dropper ut av videregående opplæring. Nesten alle 16-åringer begynner i videregående skole, men omtrent en tredjedel av elevene fullfører ikke innen de fem årene de har rett til opplæringen. ProAct-prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan lærere, skoleledere, lokale og statlige myndigheter sammen med andre offentlige tjenester arbeider for å øke gjennomstrømmingen i videregående opplæring.

Mål

I forskningsprosjektet ProAct har vi som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern og andre offentlige instanser for å beholde elevene i videregående opplæring.

Prosjektet skal sammenlikne skoler med lavt og høyt frafall, og vi vil se nærmere på hvordan samarbeid mellom ulike aktører og instanser fungerer.

Bakgrunn

ProAct (2020-2024) inkluderer forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, i tillegg til en rekke eksterne samarbeidspartnere. Prosjektet er tverrfaglig og trekker på teoretiske perspektiver innenfor samfunnsvitenskap, statsvitenskap, utdanningsvitenskap og rettsvitenskap. Ny-institusjonell teori er prosjektets overordnede teoretiske rammeverk. Prosjektet har et mixed-methods design.

Finansiering

Forskningsrådet: FINNUT – Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Scientific board

Masterstudenter tilknyttet prosjektet

  • Ingunn Kjellerød Karlsen,
    Masterprogrammet i utdanningsledelse, UiO
  • Carina Hertze Bratli,
    Masterprogrammet i utdanningsledelse, UiO
  • Aase Nordtorp Houge,
    Masterprogrammet i utdanningsledelse, UiO
Publisert 16. nov. 2020 10:21 - Sist endret 16. nov. 2020 10:32