Guri Skedsmo

Bilde av Guri Skedsmo
English version of this page
Telefon +47-22857622
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Guri Skedsmo er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo og har i tillegg stilling som professor ved Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) ved Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) i Sveits. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2002, og avla i 2009 doktorgraden i pedagogikk og utdanningsledelse. Avhandlingen hennes omhandler hvordan styringen av skolen i Norge endres gjennom innføringen av et nasjonalt vurderingssystem og nye verktøy som for eksempel nasjonale prøver. 

For tiden er hun, sammen med Sølvi Mausethagen (Høgskolen i Oslo og Akershus) og Tine S. Prøitz (Høgskolen i Sørøst-Norge) i ferd med å avslutte forskningsprosjektet Practices of Data Use in Municipalities and Schools (PraDa), som er et fireårig prosjekt, finansiert av Norges forskningsråd. Videre er hun involvert i Erasmus+ prosjektet, "Aiding Culturally Responsive Assessment in Schools (ACRAS) som handler om å utvikle metoder for kulturelt responsiv vurdering som gir mulighet for differensiering og tilpasning, der læring kontekstualiseres på kulturelt passende måter. 

Guri underviser på Masterprogrammet i Utdanningsledelse og Rektorutdanningen og er redaktør for tidsskriftet, Educational Assessment, Evaluation and Accountability (EAEA).

Emneord: Styring av skolen, evaluering, ledelse

Publikasjoner

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Skedsmo, Guri (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2019). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research.  ISSN 0013-1881.  61(1), s 70- 86 . doi: 10.1080/00131881.2018.1561201 Vis sammendrag
 • Nortvedt, Guri A.; Wiese, Eline F.; Skedsmo, Guri; Nayir, Funda; Gloppen, Silje Kristin; Brown, Martin D.; Burns, Denise; McNamara, Gerry & O'Hara, Joe (2019). Assessment with and for Migration Background Students-Cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research.  ISSN 2528-8911.  (79), s 39- 69 . doi: 10.14689/ejer.2019.79.3
 • Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi & Skedsmo, Guri (2019). District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2018.1562097 Vis sammendrag
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use.. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.  24(1), s 37- 49 . doi: 10.1080/13540602.2017.1379986 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skedsmo, Guri (2018). Comparison and benchmarking as governing processes in Norwegian schools, In  Education Policies and the Restructuring of the Educational Profession - Global and Comparative Perspectives.  Springer Nature.  ISBN 978-981-10-8278-8.  10.  s 137 - 158
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2018). Assessment and evaluation: incentives, sanctions and power relations. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  30(3), s 207- 210 . doi: 10.1007/s11092-018-9284-6

Se alle arbeider i Cristin

 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245024326.  167 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Top-down and bottom-up approaches to improve educational quality: their intended and unintended consequences. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  31(1) . doi: 10.1007/s11092-019-09294-8
 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2018). School Autonomy with Accountability as a Global Education Reform: Its Adoption and Re-contextualization in the Norwegian Context.
 • Huber, Stephan Gerhard; Pham, Giang; Koszuta, Anja; Karwat, Katja & Skedsmo, Guri (2018). School Turnaround in Ten Schools in Germany: Identifying change and development models.
 • Huber, Stephan Gerhard; Tian, Meng & Skedsmo, Guri (2018). Mapping the Field of Research on Education Leadership Administration and Management: Methodological, Thematical and Regional Perspective.
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). Data Use Practices From a Discursive Perspective: Relational and (Non)Risky.
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). Elevresultater – mellom kontroll og utvikling.
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented.
 • Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi & Skedsmo, Guri (2018). Investigative Modes in Research on Data Use in Education.
 • Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi & Skedsmo, Guri (2018). Symposium: Data use in education: alluring attributes and productive processes.
 • Skedsmo, Guri (2018). Comparison and benchmarking as governing processes in Norwegian schools.
 • Skedsmo, Guri (2018). Datengestützte Schulentwicklung.
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2018). Conceptualizing School Improvement: Rapid Change or Piecemeal Advancement.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 06:51 - Sist endret 21. nov. 2018 10:27

Prosjekter