Guri Skedsmo

Bilde av Guri Skedsmo
English version of this page
Telefon +47-22857622
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Guri Skedsmo er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo og har i tillegg stilling som professor ved Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) ved Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) i Sveits. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2002, og avla i 2009 doktorgraden i pedagogikk og utdanningsledelse. Avhandlingen hennes omhandler hvordan styringen av skolen i Norge endres gjennom innføringen av et nasjonalt vurderingssystem og nye verktøy som for eksempel nasjonale prøver. 

For tiden er hun, sammen med Sølvi Mausethagen (Høgskolen i Oslo og Akershus) og Tine S. Prøitz (Høgskolen i Sørøst-Norge) i ferd med å avslutte forskningsprosjektet Practices of Data Use in Municipalities and Schools (PraDa), som er et fireårig prosjekt, finansiert av Norges forskningsråd. I Videre er hun involvert i Erasmus+ prosjektet, "Aiding Culturally Responsive Assessment in Schools (ACRAS) som handler om å utvikle metoder for kulturelt responsiv vurdering som gir mulighet for differensiering og tilpasning, der læring kontekstualiseres på kulturelt passende måter. 

Guri underviser på Masterprogrammet i Utdanningsledelse og Rektorutdanningen og er redaktør for tidsskriftet, Educational Assessment, Evaluation and Accountability (EAEA).

Emneord: Styring av skolen, evaluering, ledelse

Publikasjoner

Skedsmo, G. & Aas, M. (2017): Selvvurdering og gruppecoaching: Nye muligheter for refleksjon og læring for skoleledere. I: Paulsen, J.M. & Aas, M. (red.): Ledelse i fremtidens skole. Oslo: Fagbokforlaget.

Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (2017): Resultatstyring i skolen: Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet. In: Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. (Ed.): Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo. Universitetsforlaget, kap. 11, 130-139.

Mausethagen, S., Skedsmo, G. & Prøitz, T.S. (2017): Bruk av elevresultater for å styrke og lede profesjonsutvikling – utfordringer og muligheter. I: Paulsen, J.M. & Aas, M. (Ed.): Ledelse i fremtidens skole. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 2, s. 31-52.

Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (2017): Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 43(6). DOI: 10.1080/13540602.2017.1379986

Jones, K., Kemethofer, D., McNamara, G., O’Hara, and Huber, S., Skedsmo, G. & Greger, D. (2017). The unintended consequences of school inspection: The prevalence of inspection side-effects in Austria, the Czech Republic, England, Ireland, the Netherlands, Sweden and Switzerland. Oxford Review of Education

Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (submitted for review): What works – for whom and why? Teachers’ use of and integration of knowledge sources in data-use meetings.

Prøitz, T.S., Mausethagen, S. & Skedsmo, G. (2017): Investigative modes in research on data use in education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(1), p. 42-55.  http://dx.doi.org/10.1080/20020317.2017.132628

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (2017): Nye styringsformer i utdanningssektoren – spenninger mellom resultatstyring og profesjonelt ansvar. Norsk Pedagogisk tidsskrift 101(2), 169-179. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-02-06

Skedsmo, G. & Huber, S.G. (2017): Governing education quality—challenges of perspective and methodology. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 29(4), 315-318. DOI: 10.1007/s11092-017-9271-3

Skedsmo, G. & Huber, S.G. (2017): Policies and practices related to student assessment and learning outcomes – combining different purposes and ideals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 29(3), 225-228. DOI 10.1007/s11092-017-9268-y

Skedsmo, G. & Huber, S.G. (2017): Evaluation of educators’ performance—balancing various measures to improve practice. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 29(2), 107-110. DOI 10.1007/s11092-017-9262-4

Prøitz, T.S., Mausethagen, S. & Skedsmo, G. (2017): Investigative Modes in Research on Data Use in Education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(1), p. 42-55.  http://dx.doi.org/10.1080/20020317.2017.1326280

Huber, S. G. & Skedsmo, G. (2017): Standardization and assessment practices. Journal of Educational Assessment, Evaluation and Accountability 29(1), 1-3. DOI: 10.1007/s11092-017-9257-1

Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J. (2016): Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. In: Andenæs, K. & Møller, J. (Ed.): Retten i skolen. Mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo. Universitetsforlaget. Kap. 5.

Skedsmo, G. & Møller, J. (2016): Governing by new performance expectations in Norwegian schools. In: Gunter, H., Hall, D., Serpieri, R. & Grimaldi, E. (Ed.): New Public Management and the Reform of Education: European lessons for policy and practice. London. Routledge, 53-65.

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (2016): Accountability policies and educational leadership - a Norwegian perspective. In: Easley, J. and Tulowitzki, P. (Ed.): Accountability and Educational Leadership – country perspectives. London. Routledge, 205-223. ISBN: 978-1-138-77789-7.

Huber, S. G. & Skedsmo, G. (2016): Educators’ responses to policies and accountability expectations. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 28(4), 1-4. DOI 10.1007/s11092-016-9253-x

Mausethagen, S., Skedsmo, G. & Prøitz, T. (2016): Ansvarliggjøring og nye organisasjonsrutiner i skolen – rom for læring? Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18/2, 79-97.

Huber, S. G. & Skedsmo, G. (2016): Assessment in education – from early childhood to higher education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 28(3), 1-3. DOI 10.1007/s11092-016-9245-x

Huber, S.G. & Skedsmo, G. (2016): Teacher Evaluation – Accountability and Improving Teaching Practices. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 28(2), 105-109. DOI 10.1007/s11092-016-9241-1

Huber, S.G. & Skedsmo, G. (2016): Data Use - a Key to Improve Teaching and Learning. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 28(1), 1-3. DOI 10.1007/s11092-016-9239-8

Huber, S. G., Skedsmo, G. & Schwander, M. (2015): Förderung professioneller Reflexion über pädagogische Führung durch Feedback und Coaching – Das Self-Assessment „Kompetenzprofil Schulmanagement (KPSM)“. In: Huber, S. G., Stiftung der deutschen Wirtschaft, Robert Bosch Stiftung (Ed.): Schule gemeinsam gestalten – Entwicklung von Kompetenzen für pädagogische Führung. Münster. Waxmann. p. 133-146.

Hall, D., Grimaldi, E., Gunter, H.M., Møller, J., Serpieri, R. & Skedsmo, G. (2015): Educational Reform and Modernisation in Europe: The Role of National Contexts in Mediating the New Public Management. European Educational Research Journal. Vol. 14/6. p. 487-507. DOI: 10.1177/1474904115615357

Ehren, M.C.M., Gustafsson, J.E., Altrichter, H., Skedsmo, G., Kemethofer, D., Huber, S.G. (2015): Comparing effects and side effects of different School inspection systems across Europe. Comparative Education. Published online 8. June 2015. DOI:10.1080/03050068.2015.1045769

Huber, S.G. & Skedsmo, G. (2015): Self-Assessment und Coaching zur Förderung professioneller Reflexion über pädagogische Führung. Journal für Schulentwicklung 2/2015.

Skedsmo, G. & Huber, S.G. (2015): Externe Evaluation und Schulinspektion in der Schweiz. In: In: Huber, S.G. & Skedsmo, G. (2015): Evaluation – Bereicherung oder Belastung? Schulverwaltung Spezial 17 (1). Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Neuwied.

Kemethofer, D., Skedsmo G., Altrichter, H. & Huber, S.G. (2015) Steuerung durch Erwartungen? In: Huber, S.G. & Skedsmo, G. (2015): Evaluation – Bereicherung oder Belastung? Schulverwaltung Spezial 17 (1). Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Neuwied

Huber, S.G. & Skedsmo, G. (2015): Evaluation – Bereicherung oder Belastung? Editorial. Schulverwaltung Spezial 17 (1). Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Neuwied.

Aas, M. & Skedsmo, G. (2014): Kollektiv kunnskapsbygging og profesjonalisering av lederteam. In: Elstad, E. Helstad, K. & Mausethagen, S. (Ed.): Profesjonsutvikling i skolen. Kap. 15. Oslo. Universitetsforlaget.

Nihlfors, E., Skedsmo, G., Paulsen, Moos, L., Kanervio, P. & Pulkinen, S. (2014): Role and Influence of School Boards on improving Educational Quality. In: Moos, L. & Paulsen, J.M. (ed): School Boards in the Governance Process, Springer, p. 140-152.

Paulsen, J.M. & Skedsmo, G. (2013): Mediating Tensions Between State Control, Local Autonomy and Professional Trust. Norwegian School District Leadership in Practice. In: Nir, A. (Ed.): The school superintendent: An international perspective. Jerusalem. Nova.

Møller, J. & Skedsmo, G. (2013): Modernizing education - NPM reform in the Norwegian education system. Journal of Education Administration and History 45(4), p. 336-355.

Møller, J. & Skedsmo, G. (2013): Centralization and Decentralization as Twin Reform Strategies. In: Moos, L. (Ed.): Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership - Is there a Nordic Model. Dordrecht. Springer, p. 61-72.

Moos, L., Johansson, O. & Skedsmo, G. (2013): Successful Nordic School Leadership. In: Moos, L. (Ed.): Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership - Is there a Nordic Model. Dordrecht. Springer.

Johansson, O., Nihlfors, E., Holmgren, M., Moos, L., Skedsmo, G., Paulsen, J. M. & Risku, M. (2013): National Quality Control in Nordic Education. In: Moos, L. (Ed.): Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership - Is there a Nordic Model. Dordrecht. Springer.

Olsen, R.V. & Skedsmo, G. (2012): Mellom forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen. I: Hopfenbeck, T.N., Kjærnsli, M. & Olsen, R.V. (Red.): "Kvalitet i norsk skole. Internasjonale og nasjonale undersøkelsen om læringsutbytte og undervisning." Oslo. Universitetsforlaget, 21-35.

Skedsmo, G. (2011). Formulation and realisation of evaluation policy: inconcistencies and problematic issues. Journal of Educational Assessment, Evaluation and Accountability 23(1), 5-20.

Skedsmo, G. (2011) Vurdering som styring av utvikling og overvåking av resultater? I: Møller, J. og Ottesen, E. (Ed.): ”Rektorskolen” - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Oslo. Universitetsforlaget.

Huber, S.G., Skedsmo, G., Sassenscheidt, H.J., Sangmeister, J. & Reinhardt, C. (2011). Expertise zur Organisation und Qualität der Lehrerfort- und weiterbildung in Sachsen-Anhalt im Auftrag des Kultusministeriums. Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie.

Moos, L. Skedsmo, G., Höög, J., Olofsson, A. & Johnsen, L. (2011): The Hurricane of Accountabilities? Comparison of accountability comprehensions and practices. In Moos, L., Johansson, O. & Day, C. (ed.): How School Principals Sustain Success over Time; International Perspectives. Dordrecht. Springer. 56-73.

Møller, J., Vedøy, G. Presthus, A.M. & Skedsmo, G. (2011). Sustainable improvement – the significance of ethos and leadership. In Moos, L., Johansson, O. & Day, C. (Ed.): How School Principals Sustain Success over Time; International Perspectives. Dordrecht. Springer. 58-79.

Skedsmo, Guri (2009): "School Governing in Transition. Perspectives, Purposes and Perceptions of Evaluation Policy." Doctoral thesis. Department of Teacher Education and School Development, Faculty of Education, University of Oslo.

Møller, J., Vedøy, G., Presthus, A.M., and Skedsmo, G. (2009). Successful principalship – sustainable ethos and incremental changes? Journal of Educational Administration/ Vol. 47 No. 6. 731-741.

Møller, J., Vedøy, G., Presthus, A.M., and Skedsmo, G. (2009). Fostering learning and sustained improvement – the influence of principalship. European Educational Research Journal. /Vol. 7, No. 3. 359-371.

Skedsmo, G. og Aas, M. (2006): "Ledelse i skolen - lederroller og lederfokus." Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Vol. 2. Universitetsforlaget. P. 158-172.

Sivesind, K., Langfeldt, G. & Skedsmo, G. (Eds.) (2006): Utdanningsledelse. Cappelen Akademisk Forlag.

Afsar, A., Skedsmo, G. og Sivesind, K. (2006): "Evaluering og kunnskapsutvikling i ledelse av utdanning." I: Sivesind, K. et al: Utdanningsledelse. Cappelen Akademisk Forlag. P. 202-226.

Aas, M. og Skedsmo, Guri (2006): "Om betydningen av kunnskaps- og læringsformer i et studium av utdanningsledelse." In: Sivesind, K. et al: Utdanningsledelse. Cappelen Akademisk Forlag. P. 186-201.

Møller, J., Sivesind, K., Skedsmo, G. og Aas, M. (2006): Skolelederundersøkelsen 2005. Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen. Acta Didactica. Vol. 1. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Universitetet i Oslo.

Publisert 1. sep. 2010 06:51 - Sist endret 22. mars 2018 16:07