Guri Skedsmo

Bilde av Guri Skedsmo
English version of this page
Telefon +47 22857622
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Guri Skedsmo er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo og har i tillegg stilling som professor ved Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) ved Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) i Sveits. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2002, og avla i 2009 doktorgraden i pedagogikk og utdanningsledelse. Avhandlingen hennes omhandler hvordan styringen av skolen i Norge endres gjennom innføringen av et nasjonalt vurderingssystem og nye verktøy som for eksempel nasjonale prøver. 

For tiden er hun, sammen med Sølvi Mausethagen (Høgskolen i Oslo og Akershus) og Tine S. Prøitz (Høgskolen i Sørøst-Norge) i ferd med å avslutte forskningsprosjektet Practices of Data Use in Municipalities and Schools (PraDa), som er et fireårig prosjekt, finansiert av Norges forskningsråd. Videre er hun involvert i Erasmus+ prosjektet, "Aiding Culturally Responsive Assessment in Schools (ACRAS) som handler om å utvikle metoder for kulturelt responsiv vurdering som gir mulighet for differensiering og tilpasning, der læring kontekstualiseres på kulturelt passende måter. 

Guri underviser på Masterprogrammet i Utdanningsledelse og Rektorutdanningen og er redaktør for tidsskriftet, Educational Assessment, Evaluation and Accountability (EAEA).

Emneord: Styring av skolen, evaluering, ledelse

Publikasjoner

 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2020). Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1739337
 • Herzog-Punzenberger, Barbara; Altrichter, Herbert; Brown, Martin D.; Burns, Denise; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Wiese, Eline; Nayir, Funda; Fellner, Magdalena; McNamara, Gerry & O'Hara, Joe (2020). Teachers responding to cultural diversity: Case studies on assessment practices, challenges and experiences in secondary schools in Austria, Ireland, Norway and Turkey. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  20(3) . doi: 10.1007/s11092-020-09330-y
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2020). Redefining public values: data use and value dilemmas in education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2020.1733744 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2020). Educational Governance, Gap-Management Strategies, and Reorganizational Processes of the State Authorities in Norway, In Helene Ârlestig & Olof Johansson (ed.),  Educational Authorities and the Schools.  Springer.  ISBN 9783030387587.  Norway.  s 75 - 92 Vis sammendrag
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2019). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research.  ISSN 0013-1881.  61(1), s 70- 86 . doi: 10.1080/00131881.2018.1561201 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri & Prøitz, Tine Sophie (2019). Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 3.  s 53 - 69
 • Nayir, Funda; Brown, Martin D.; Burns, Denise; O'Hara, Joe; McNamara, Gerry; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Gloppen, Silje Kristin & Wiese, Eline F. (2019). Assessment with and for Migration Background Students-Cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research (EJER).  ISSN 1302-597X.  (79), s 39- 69 . doi: 10.14689/ejer.2019.79.3 Vis sammendrag
 • Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi & Skedsmo, Guri (2019). District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2018.1562097 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72

Se alle arbeider i Cristin

 • Skedsmo, Guri; Rönnberg, Linda & Ydesen, Christian (2020). National testing and accountability in the Scandinavian welfare states: Education policy translations in Norway, Denmark and Sweden, In Sotiria Grek; Christian Maroy & Antoni Verger (ed.),  World Yearbook of Education 2021 Accountability and Datafication in the Governance of Education.  Taylor & Francis Group.  ISBN 978-0-367-85650-2.  Kap. 6.  s 91 - 107
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2019). Enacting Teacher Evaluation Policies: A review of International Research Over the Last Two Decades.
 • Huber, Stephan Gerhard & Skedsmo, Guri (2019). School Turnaround in Ten Schools in Germany: Identifying change and development models.
 • Maroy, Christian; Verger, Toni; Skedsmo, Guri & Pons, Xavier (2019). Accountability Policies’ Enactments : Comparative Perspectives - Part 1 Instrumentation and Part 2 Mediations.
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2019). Styring, gap-analyser og reorganisering av den statlige utdanningsadministrasjonen i Norge.
 • Skedsmo, Guri (2019). Achievement Test and Test-Based Accountability in Norway: Comparison, Benchmarking, and Visibility.
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen.
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Forms and practices of accountability in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09305-8
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Key issues related to measuring teaching quality. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09299-3
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Top-down and bottom-up approaches to improve educational quality: their intended and unintended consequences. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09294-8
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Top-down and bottom-up approaches to improve educational quality: their intended and unintended consequences. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  31(1) . doi: 10.1007/s11092-019-09294-8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 06:51 - Sist endret 21. nov. 2018 10:27