Visible Feedback (avsluttet)

«Visible Feedback» (Vifee) er et treårig forskningsprosjekt som undersøker vurderingspraksiser og feedback som grunnlag for videre læring, utvikling og styring i og av skolen.

Målet med prosjektet

Vi er interessert i få økt kunnskap om hvilken grad og på hvilke måter nye nasjonale og lokale verktøy for å måle skole- og elevresultater samspiller med vurderingsformene som er i bruk i klasserommet. Økt kunnskap om dette vil være viktig både med tanke på å utvikle vurderingspraksiser i klasserommet, og for nasjonal og lokal styring og utvikling i og av skolen.

Spørsmålene vi ønsker å undersøke er:

  • Hva kjennetegner ulike vurderingsformer i bruk i klasserommet, samt former for kvalitetsvurdering i skolen?
  • Hva slags informasjon tar lærere, skoleledere og kommunale ledere i bruk med tanke på forbedring av undervisning og elevenes læring og styring av kvalitetsutvikling?

 

 

 

Publisert 19. okt. 2017 14:02 - Sist endret 8. apr. 2019 14:36

Kontakt

Therese N. Hopfenbeck

Guri Skedsmo

Deltakere

  • Anne Therese Nerheim Hopfenbeck
  • Guri Skedsmo
  • Birgit Nerheim
  • Maria Eriksen
Detaljert oversikt over deltakere