Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching (PROFLEC) (avsluttet)

PROFLEC er et EU-prosjekt innenfor programmet Lifelong Learning, Comenius, Multilateral Projects. Alt i alt deltar 10 land. Åtte av disse landene (Danmark, England, Norge, Spania, Sveits, Tsjekkia og USA er co-finansiert av EU og to land (Australia og Sverige) finansierer selv sin deltakelse i prosjektet. Prosjektet ledes av Prof. Stephan Huber og Dr. Guri Skedsmo, Institute for the Management and Economics of Education, University of Teacher Education Zug i Sveits.

Bilde av forskere i en trapp på Georg Sverdrups hus

Den norske prosjektgruppen: Guri Skedsmo, Marit Aas, Christian Brandmo og Rolf Vegar Olsen

Målet med dette prosjektet er tredelt:

  • å utvikle et nettbasert selvvurderingsverktøy som gir skoleledere mulighet til å vurdere sin egen kompetanse på en rekke sentrale områder som har betydning for deres lederoppgaver feedback gjennom gruppecoaching kan brukes til læring og utprøving av ny praksis
  • å bruke den personlige feedbackrapporten som genereres gjennom deltakelse i selvvurderingen som utgangspunkt for læring ved å utfordre skolelederne på å reflektere over sterke og mindre sterke sider ved seg selv som leder og sette personlige utviklingsmål
  • å prøve ut gruppecoaching som refleksjon- og læringsarena som muliggjør utprøving av ny praksis og erfaringsdeling

Liknende verktøy har vært i bruk i lengre tid i andre profesjoner, og det er første gang et verktøy som er designet for skoleledere, prøves ut.  Vi har etablert en tett kobling mellom PROFLEC-prosjektet og  Rektorutdanningen, og deltakerne ved Rektorutdanningen ved ILS vil være de første i Norge til å prøve ut både verktøyet og coachingmodulen.

Publisert 4. nov. 2013 08:48 - Sist endret 18. okt. 2019 14:34