Tor Colbjørnsen

Bilde av Tor Colbjørnsen
English version of this page
Telefon +47 22855283
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Styring av utdanning, skolen som organisasjon

Publikasjoner

 • Colbjørnsen, Tor (2021). Kvalitetsstyring av skoler i Oslo og Akershus i 2008 og 2018. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 29–41. Fulltekst i vitenarkiv
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til nasjonal rektorutdanningen, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen. ISSN 0802-2062.
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til rektorutdanning, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen. ISSN 0802-2062.
 • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2019). Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 65(2), s. 195–211. doi: 10.1080/00313831.2019.1659406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 166–182. doi: 10.5617/adno.3900.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Colbjørnsen, Tor (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 99(2), s. 124–135.
 • Colbjørnsen, Tor (2014). Profesjonalisering og profesjonsutvikling av skoleledelse i Norge. I Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Red.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. s. 244–260.
 • Colbjørnsen, Tor (2011). Skoleeiers arbeid med vurdering - konsekvenser for ledelse i skolen. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 95–116.

Se alle arbeider i Cristin

 • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2016). Group coaching that promotes self-efficacy and role clarity among school leaders.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2013). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 9. jan. 2019 14:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter