Tor Colbjørnsen

Image of Tor Colbjørnsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22855283
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2019). Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2019.1659406 Full text in Research Archive.
  • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til nasjonal rektorutdanningen, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.
  • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til rektorutdanning, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.  (1) Show summary
  • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 166- 182 . doi: 10.5617/adno.3900
  • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Colbjørnsen, Tor (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  99(2), s 124- 135
  • Colbjørnsen, Tor (2014). Profesjonalisering og profesjonsutvikling av skoleledelse i Norge, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Del 4, kapittel 13.  s 244 - 260
  • Colbjørnsen, Tor (2011). Skoleeiers arbeid med vurdering - konsekvenser for ledelse i skolen, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 5.  s 95 - 116

View all works in Cristin

  • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
  • Aas, Marit; Brandmo, Christian; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2016). Group coaching that promotes self-efficacy and role clarity among school leaders.
  • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2013). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:21 AM - Last modified Sep. 24, 2010 2:24 PM

Projects

No ongoing projects