Christian Brandmo

Professor
Bilde av Christian Brandmo
English version of this page
Telefon +47 22855243
Mobiltelefon +47 902 08 596
Rom 449
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 4. etg 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Motivasjon og læringsprosesser

 • Metakognisjon og selvregulering

 • Forskningsdesign

 • Kvantitative metoder og analyser

Undervisning

Undervisning våren 2021

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid

 • SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Har tidligere undervist 

 • SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis
 • SPED1300 Læring i et livsløpsperspektiv
 • SPED2100 Utvikling i et livsløpsperspektiv

 • SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering

 • SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

 • Rektorutdanningen

 • UTLED4111 Styring og ledelse av utdanning
 • UTLED4301 Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

 • UTLED4302 Forskningsdesign

 • UTLED4303 Anvendt metode

 • DIDMET4000 Metodekurs i fagdidaktikk

 • DIDMET4200 Forskningsmetode og oppgaveforberedelse

 • UTLED4062 Utdanningsvitenskapelige metoder

 • UTLED4071 Prosjektseminar med anvendt metode

 • PPU3210 Undervisning og læringsforløp

 • PPU3310L Undervisning og læringsforløp

 • PPU3120D PPU deltid - Hoveddel

 • UTLED4061 Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

 • UTLED4070 Statistikk

 • PED4100 Teori og praksis - Peadgogisk-psykologisk rådgivning

  • Kurs i bruk av psykologiske tester

  • Kurs i motivasjon og selvregulert læring

 • PED4010 Statistikk

 • PED2140 Hvordan mennesker lærer

 • Kurs i læringsteori for vitenskapelige ansatte (Fagområdet for universitetspedagogikk)

Bakgrunn

Utdannelse

 • PhD i pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Can.ed (pedagogisk psykologi), Universitetet i Oslo

Arbeidsbakgrunn

 • Professor i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2019 -

 • Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2018 - 2019

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2011 - 2018

 • Nestleder / forskningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2012 - 2014 

 • Universitetslektor i pedagogikk/utdanningsledelse, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2010 - 2011

 • Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 2005 - 2010

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Akershus Fylkeskommune, 2004 - 2005

Publikasjoner

 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2021). Measuring Internet-Specific Reading Motivation and Engagement in an Academic Domain. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  7(1), s 21- 44 . doi: 10.23865/njlr.v7.2215
 • Brandmo, Christian & Tiplic, Dijana (2021). Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018. Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-70898-6.  Kapittel 6.  s 107 - 122 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cheng, Chia-Hui; Bråten, Ivar; Yang, Fang-Ying & Brandmo, Christian (2021). Investigating structural relationships among upper‐secondary school students' beliefs about knowledge, justification for knowing, and Internet‐specific justification in the domain of science. Journal of Research in Science Teaching.  ISSN 0022-4308. . doi: 10.1002/tea.21689 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2019). Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  65(2), s 195- 211 . doi: 10.1080/00313831.2019.1659406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2019). Antecedents of department heads’ job autonomy, role clarity, and self-efficacy for instructional leadership. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  s 1- 20 . doi: 10.1080/13603124.2019.1580773 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind; Brandmo, Christian; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2019). Perceived Organizational Antecedents of Emerging Collaborative Learning Activities Among Icelandic Beginning Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1616611
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2018). Assessment results for transforming practice: School leaders’ role.. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 174- 193 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2018). Investigating relations between beliefs about justification for knowing,interest, and knowledge across two socio-scientific topics. Learning and Individual Differences.  ISSN 1041-6080.  62, s 89- 97 . doi: 10.1016/j.lindif.2018.01.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Schewe, Olav Engelbreth (2018). Social and personal predictors of test anxiety among Norwegian secondary and postsecondary students. Social Psychology of Education.  ISSN 1381-2890.  22(1), s 43- 61 . doi: 10.1007/s11218-018-9461-y Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Anmarkrud, Øistein & Brandmo, Christian (2021). Engasjerende leseundervisning, I: Vibeke Grøver & Ivar Bråten (red.),  Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-65006-3.  Kapittel 14.  s 227 - 240
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2021). Om lesemotivasjon, I: Vibeke Grøver & Ivar Bråten (red.),  Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-65006-3.  Kapittel 13.  s 213 - 226
 • Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve & Strømsø, Helge Ivar (2021). Epistemic justification in multiple documents literacy.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2020). Measuring internet-specific reading motivation and engagement [Roundtable Session].
 • Brandmo, Christian; Hopfenbeck, Therese N. & Panadero, Ernesto (2020). Bridging Classroom Assessment and Self-Regulated Learning: September 2020’s Special Issue of Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Times Magazine, Journal of AERA's special interest group for Studying Self-Regulated Learning.  3(12)
 • Brandmo, Christian; Panadero, Ernesto & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2020). Bridging classroom assessment and self-regulated learning. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  47(4), s 319- 331 . doi: 10.1080/0969594X.2020.1803589
 • Brandmo, Christian; Anmarkrud, Øistein & Latini, Natalia (2019). Antecedents of teacher efficacy and instructional practice in Internet reading for dyslexic students.
 • Niemivirta, Markku; Brandmo, Christian; Kolić Vehovec, S; Pahljina-Reinic, R & Roncevic Zubkovic, B (2019). Similarities and differences in the patterning of achievement goal orientations: A cross-cultural comparison.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Kammerer, Yvonne (2018). A validation study of the Internet-Specific Epistemic Justification Inventory (ISEJ).
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Schewe, Olav (2018). Predictors and mediators of test-anxiety among Norwegian students in upper secondary and higher education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2018 12:54 - Sist endret 4. mai 2021 23:08