Christian Brandmo

Professor
Bilde av Christian Brandmo
English version of this page
Telefon +47 22855243
Mobiltelefon +47 902 08 596
Rom 449
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 4. etg 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Motivasjon og læringsprosesser

 • Metakognisjon og selvregulering

 • Forskningsdesign

 • Kvantitative metoder og analyser

Undervisning

Undervisning høsten 2022

Ingen undervisning - har forskningstermin

Har tidligere undervist 

 • SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis
 • SPED1300 Læring i et livsløpsperspektiv
 • SPED2100 Utvikling i et livsløpsperspektiv

 • SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering

 • SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

 • Rektorutdanningen

 • UTLED4111 Styring og ledelse av utdanning
 • UTLED4301 Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

 • UTLED4302 Forskningsdesign

 • UTLED4303 Anvendt metode

 • DIDMET4000 Metodekurs i fagdidaktikk

 • DIDMET4200 Forskningsmetode og oppgaveforberedelse

 • UTLED4062 Utdanningsvitenskapelige metoder

 • UTLED4071 Prosjektseminar med anvendt metode

 • PPU3210 Undervisning og læringsforløp

 • PPU3310L Undervisning og læringsforløp

 • PPU3120D PPU deltid - Hoveddel

 • UTLED4061 Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

 • UTLED4070 Statistikk

 • PED4100 Teori og praksis - Peadgogisk-psykologisk rådgivning

  • Kurs i bruk av psykologiske tester

  • Kurs i motivasjon og selvregulert læring

 • PED4010 Statistikk

 • PED2140 Hvordan mennesker lærer

 • Kurs i læringsteori for vitenskapelige ansatte (Fagområdet for universitetspedagogikk)

Bakgrunn

Utdannelse

 • PhD i pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Can.ed (pedagogisk psykologi), Universitetet i Oslo

Arbeidsbakgrunn

 • Professor i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2019 -

 • Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2018 - 2019

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2011 - 2018

 • Nestleder / forskningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2012 - 2014 

 • Universitetslektor i pedagogikk/utdanningsledelse, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2010 - 2011

 • Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 2005 - 2010

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Akershus Fylkeskommune, 2004 - 2005

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2021). Om lesemotivasjon. I Grøver, Vibeke & Bråten, Ivar (Red.), Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65006-3. s. 213–226.
 • Anmarkrud, Øistein & Brandmo, Christian (2021). Engasjerende leseundervisning. I Grøver, Vibeke & Bråten, Ivar (Red.), Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65006-3. s. 227–240.
 • Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve & Strømsø, Helge Ivar (2021). Epistemic justification in multiple documents literacy.
 • Brandmo, Christian; Hopfenbeck, Therese N. & Panadero, Ernesto (2020). Bridging Classroom Assessment and Self-Regulated Learning: September 2020’s Special Issue of Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Times Magazine, Journal of AERA's special interest group for Studying Self-Regulated Learning. 3(12).
 • Brandmo, Christian; Panadero, Ernesto & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2020). Bridging classroom assessment and self-regulated learning. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 47(4), s. 319–331. doi: 10.1080/0969594X.2020.1803589.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2020). Measuring internet-specific reading motivation and engagement [Roundtable Session].
 • Brandmo, Christian; Anmarkrud, Øistein & Latini, Natalia (2019). Antecedents of teacher efficacy and instructional practice in Internet reading for dyslexic students.
 • Niemivirta, Markku; Brandmo, Christian; Kolić Vehovec, S; Pahljina-Reinic, R & Roncevic Zubkovic, B (2019). Similarities and differences in the patterning of achievement goal orientations: A cross-cultural comparison.
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka-Maija; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo.
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-05-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2018 12:54 - Sist endret 18. aug. 2022 16:27