Christian Brandmo

Professor
Bilde av Christian Brandmo
English version of this page
Telefon +47 22855243
Mobiltelefon +47 902 08 596
Rom 449
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 4. etg 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Motivasjon og læringsprosesser

 • Metakognisjon og selvregulering

 • Forskningsdesign

 • Kvantitative metoder og analyser

Undervisning

Undervisning høsten 2020

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering

 • SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

Har tidligere undervist 

 • SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis
 • SPED1300 Læring i et livsløpsperspektiv
 • SPED2100 Utvikling i et livsløpsperspektiv

 • SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering

 • SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

 • Rektorutdanningen

 • UTLED4111 Styring og ledelse av utdanning
 • UTLED4301 Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

 • UTLED4302 Forskningsdesign

 • UTLED4303 Anvendt metode

 • DIDMET4000 Metodekurs i fagdidaktikk

 • DIDMET4200 Forskningsmetode og oppgaveforberedelse

 • UTLED4062 Utdanningsvitenskapelige metoder

 • UTLED4071 Prosjektseminar med anvendt metode

 • PPU3210 Undervisning og læringsforløp

 • PPU3310L Undervisning og læringsforløp

 • PPU3120D PPU deltid - Hoveddel

 • UTLED4061 Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

 • UTLED4070 Statistikk

 • PED4100 Teori og praksis - Peadgogisk-psykologisk rådgivning

  • Kurs i bruk av psykologiske tester

  • Kurs i motivasjon og selvregulert læring

 • PED4010 Statistikk

 • PED2140 Hvordan mennesker lærer

 • Kurs i læringsteori for vitenskapelige ansatte (Fagområdet for universitetspedagogikk)

Bakgrunn

Utdannelse

 • PhD i pedagogikk, Universitetet i Oslo, 2011
 • Can.ed (pedagogisk psykologi), Universitetet i Oslo, 2004

Arbeidsbakgrunn

 • Professor i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2019 -

 • Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2018 - 2019

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2011 - 2018

 • Nestleder / forskningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2012 - 2014 

 • Universitetslektor i pedagogikk/utdanningsledelse, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2010 - 2011

 • Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 2005 - 2010

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Akershus Fylkeskommune, 2004 - 2005

Publikasjoner

 • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2019). Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2019.1659406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2019). Antecedents of department heads’ job autonomy, role clarity, and self-efficacy for instructional leadership. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  s 1- 20 . doi: 10.1080/13603124.2019.1580773 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind; Brandmo, Christian; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2019). Perceived Organizational Antecedents of Emerging Collaborative Learning Activities Among Icelandic Beginning Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1616611
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2018). Assessment results for transforming practice: School leaders’ role.. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 174- 193 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2018). Investigating relations between beliefs about justification for knowing,interest, and knowledge across two socio-scientific topics. Learning and Individual Differences.  ISSN 1041-6080.  62, s 89- 97 . doi: 10.1016/j.lindif.2018.01.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Schewe, Olav Engelbreth (2018). Social and personal predictors of test anxiety among Norwegian secondary and postsecondary students. Social Psychology of Education.  ISSN 1381-2890.  22(1), s 43- 61 . doi: 10.1007/s11218-018-9461-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bråten, Ivar; Brandmo, Christian & Kammerer, Yvonne (2018). A validation study of the Internet-specific Epistemic Justification Inventory with Norwegian preservice teachers. Journal of educational computing research.  ISSN 0735-6331.  57(4), s 877- 900 . doi: 10.1177/0735633118769438 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nesje, Katrine; Brandmo, Christian & Berger, Jean-Louis (2018). Motivation to Become a Teacher: a Norwegian Validation of the Factors Influencing Teaching Choice Scale. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(6), s 813- 831 . doi: 10.1080/00313831.2017.1306804 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stang Lund, Elisabeth; Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2018). Direct and indirect effects of textual and individual factors on source-content integration when reading about a socio-scientific issue. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  32(2), s 335- 356 . doi: 10.1007/s11145-018-9868-z
 • Brandmo, Christian & Aas, Marit (2017). Med skråblikk på ledelsesmodeller: «instructional» og «transformational» ledelse i norsk kontekst., I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  Kapittel 3.  s 53 - 72

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2020). Measuring internet-specific reading motivation and engagement [Roundtable Session].
 • Brandmo, Christian; Panadero, Ernesto & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2020). Bridging classroom assessment and self-regulated learning. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  47(4), s 319- 331 . doi: 10.1080/0969594X.2020.1803589
 • Brandmo, Christian; Anmarkrud, Øistein & Latini, Natalia (2019). Antecedents of teacher efficacy and instructional practice in Internet reading for dyslexic students.
 • Niemivirta, Markku; Brandmo, Christian; Kolić Vehovec, S; Pahljina-Reinic, R & Roncevic Zubkovic, B (2019). Similarities and differences in the patterning of achievement goal orientations: A cross-cultural comparison.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Kammerer, Yvonne (2018). A validation study of the Internet-Specific Epistemic Justification Inventory (ISEJ).
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Schewe, Olav (2018). Predictors and mediators of test-anxiety among Norwegian students in upper secondary and higher education.
 • Brandmo, Christian; Throndsen, Inger & Carlsten, Tone Cecilie (2018). Predictors of beginning teachers’ self-efficacy and job satisfaction.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2018). Predictors of department heads’ motivation: The key role of relational trust in schools.
 • Latini, Natalia; Anmarkrud, Øistein & Brandmo, Christian (2018). Exploring predictors of teacher efficacy for instructing dyslexic students in Internet reading.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2017). Modeling relations between epistemic cognition, interest, and science knowledge across gender..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2018 12:54 - Sist endret 10. sep. 2020 18:40