Christian Brandmo

Professor
Bilde av Christian Brandmo
English version of this page
Telefon +47 22855243
Mobiltelefon +47 902 08 596
Rom 449
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 4. etg 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Motivasjon og læringsprosesser

 • Metakognisjon og selvregulering

 • Forskningsdesign

 • Kvantitative metoder og analyser

Undervisning

Undervisning våren 2021

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid

 • SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Har tidligere undervist 

 • SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis
 • SPED1300 Læring i et livsløpsperspektiv
 • SPED2100 Utvikling i et livsløpsperspektiv

 • SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

 • SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering

 • SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

 • Rektorutdanningen

 • UTLED4111 Styring og ledelse av utdanning
 • UTLED4301 Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

 • UTLED4302 Forskningsdesign

 • UTLED4303 Anvendt metode

 • DIDMET4000 Metodekurs i fagdidaktikk

 • DIDMET4200 Forskningsmetode og oppgaveforberedelse

 • UTLED4062 Utdanningsvitenskapelige metoder

 • UTLED4071 Prosjektseminar med anvendt metode

 • PPU3210 Undervisning og læringsforløp

 • PPU3310L Undervisning og læringsforløp

 • PPU3120D PPU deltid - Hoveddel

 • UTLED4061 Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

 • UTLED4070 Statistikk

 • PED4100 Teori og praksis - Peadgogisk-psykologisk rådgivning

  • Kurs i bruk av psykologiske tester

  • Kurs i motivasjon og selvregulert læring

 • PED4010 Statistikk

 • PED2140 Hvordan mennesker lærer

 • Kurs i læringsteori for vitenskapelige ansatte (Fagområdet for universitetspedagogikk)

Bakgrunn

Utdannelse

 • PhD i pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Can.ed (pedagogisk psykologi), Universitetet i Oslo

Arbeidsbakgrunn

 • Professor i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2019 -

 • Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2018 - 2019

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2011 - 2018

 • Nestleder / forskningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2012 - 2014 

 • Universitetslektor i pedagogikk/utdanningsledelse, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2010 - 2011

 • Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 2005 - 2010

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Akershus Fylkeskommune, 2004 - 2005

Publisert 15. aug. 2018 12:54 - Sist endret 19. okt. 2021 11:11