English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerprofilen

  • Bildet kan inneholde: hud, leppe, smil, ansiktsuttrykk, gatemote. Overtydd om morfemas magiske kraft 15. okt. 2021

    Morfem er som små nøklar til eit rikare ordforråd. Dei har eit enormt potensial for å betre språkforståinga og læringa vår, trur professor Janne von Koss Torkildsen.

  • portrettfoto av forskeren Forskerprofilen: Vil forstå den menneskelige væremåte 17. mars 2021

    – Mitt hovedprosjekt i min akademiske karriere har vært, og er, å undersøke og forstå «den menneskelige væremåte», sier Magnar Ødegård, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

  • Bildet kan inneholde: briller, klær, briller, briller, nese. Ildsjel for internasjonalt samarbeid 7. des. 2020

    Liv Duesund er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Hun har sikret et utall norske studenter mulighet til studier utenlands og etablert praksisplasser ved amerikanske skoler, noe som har kommet studentene fra Institutt for Spesialpedagogikk til gode.