English version of this page

Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen

Steinar Theie

– For meg er spesialpedagogisk forskning primært relatert til å kartlegge barn og voksnes livs- og læringsbetingelser, og å utvikle tiltak for å bedre disse livs- og læringsbetingelsene, sier førsteamanuensis Steinar Theie.

Publikasjoner