Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

  • 507_tekstoppgaver Slik mestrer barnet tekstoppgaver i matematikk 9. des. 2019 08:21

    En ny masteroppgave fra Institutt for spesialpedagogikk undersøker sammenhengen mellom språk og regneferdigheter i løsning av matematiske tekstoppgaver. Å identifisere om barn sliter med regneferdigheter eller språkforståelse kan være en nøkkel til å hjelpe dem til å mestre tekstoppgaver.

  • 507seminarcolourbox15941995 Barn med språkvansker strever unødvendig med mye 13. nov. 2019 07:47

    Rundt to elever i hvert klasserom har store språkvansker, men undersøkelser viser språkvansker hos barn ofte forblir uoppdaget. Dette er svært uheldig, siden ny forskning viser at det er tiltak som kan hjelpe barn til å fungere bedre sosialt og skolefaglig.

Arrangementer

Ingen planlagte arrangementer