Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

  • 507dynamisk-kartleggingcolourbox1241999 Slik kan lærerne sikre en god skolestart for alle 12. juli 2019 12:45

    Professor emeritus Jørgen Frost ved Institutt for spesialpedagogikk mener at måten lærerne kartlegger elevene på, har alt å si for om de som strever får den hjelpen de trenger i tide. Samspillet mellom elev og lærer er det essensielle.

  • 507rettentilspesialundervisningcolourbox9026242 – Glad for at retten til spesialundervisning beholdes 1. juli 2019 09:18

    Ledere ved Institutt for spesialpedagogikk applauderer regjeringens beslutning om at retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning beholdes. Neste skritt bør være å gjøre spesialpedagog til en beskyttet tittel.

Arrangementer

Ingen planlagte arrangementer