English version of this page

Om Institutt for spesialpedagogikk

Dei tilsatte ved Institutt for spesialpedagogikk utviklar kunnskap for å bidra til betre forholda for læring og utvikling for personar med funksjonshemming og særskilde behov og utsette grupper i samfunnet. Foto: Shane Colvin / UiO

Institutt for spesialpedagogikk skal gjennom forsking, undervising, publisering og formidling utvikle kunnskap og kompetanse for å bidra til betre forholda for læring og utvikling for personar med funksjonshemming og særskilde behov og utsette grupper i samfunnet.

Kontakt ISP

Postadresse

Institutt for spesialpedagogikk
Postboks 1140 Blindern
0318 Oslo

Besøksadresse

Helga Engs hus 4. etasje
Sem Sælands vei 7
0371 Oslo

ekspedisjonen@isp.uio.no

Telefon: 22 85 80 59

Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).

Sommertid

Fra 15. mai til 15. september har administrasjonen sommertid med arbeidstid fra 08.00-15.00

Institutt for spesialpedagogikk har om lag 70 tilsette som arbeider med forsking, undervising og formidling.
 

Organisasjon

Jobb ved instituttet

Kunne du tenke deg ISP og UiO som arbeidsplass?

Samarbeid med ISP

  • Forskningssamarbeid
  • Internasjonalt samarbeid

 

Årsplaner og rapporter

Årsplaner og andre rapporter.