Samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk

Instituttet har flere ulike samarbeidspartnere innen forskning, studier og etter- og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningssamarbeid

Forskere og organisasjoner som ønsker kontakt med instituttet eller instittuttets ansatte, kan ta kontakt direkte med enkeltpersoner eller kontakte insituttets ledelse.

Oversikt over ansatte

Oversikt over forskning ved instituttet

Kontakt ledelsen ved ISP
 

Internasjonalt samarbeid

Institutt for spesialpedagogikk har samarbeidsprosjekter og utvekslingsavtaler innenfor forskning og undervisning med flere internasjonale institusjoner.

Instituttet har et spesielt samarbeid med University of California Berkeley gjennom studentutveksling og forskning.

Utvekslingsavtalen mellom University of California, Berkeley og Institutt for spesialpedagogikk

 

Etter- og videreutdanning

For å bidra til at våre undervisningstilbud og vår fagformidling når ut til brukerne har vi opprettet en etter- og videreutdanningsvirksomhet som benytter seg av den eksisterende informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Instituttet sikte på å kombinere kompetansegivende etterutdanningstilbud med lokal- og skolebasert utviklingsarbeid i et samarbeid mellom skoleeiere og instituttet. I denne sammenheng har vi også et nært samarbeid med de kompetansesentrene som hører inn under det statlige spesialpedagogiske støttesystemet og PP-tjenesten rundt omkring i landet.

Publisert 20. sep. 2010 08:32 - Sist endret 28. mars 2014 12:28