Samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk

Instituttet har flere ulike samarbeidspartnere innen forskning, studier og etter- og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonalt samarbeid

Institutt for spesialpedagogikk har samarbeidsprosjekter og utvekslingsavtaler innenfor forskning og undervisning med flere internasjonale institusjoner.

Instituttet har et spesielt samarbeid med University of California Berkeley gjennom studentutveksling og forskning.

Utvekslingsavtalen mellom University of California, Berkeley og Institutt for spesialpedagogikk

 

Publisert 20. sep. 2010 08:32 - Sist endret 28. juni 2022 16:24