Aktuelt

Aktuelle saker

  • 507nedsatthorselcolourbox45848890 – Barn med nedsatt hørsel bør få bedre språkoppfølging 21. sep. 2020 11:24

    Christiane Lingås Haukedal, som nylig disputerte ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, peker på mangler i språkoppfølgingen hos barn med nedsatt hørsel.

  • 507barnefattigdomcolourbox42928836 Barnefattigdom finnes i Norge 14. sep. 2020 18:32

    Stadig flere norske skolebarn lever i fattigdom. Professor Henrik Zachrisson forklarer hvorfor barn fra fattige familier gjør det dårligere på skolen, selv om nettopp skolen skal være et sted for sosial utjevning.