Aktuelle saker

Student slapper av i gresset.
Publisert 8. aug. 2022 08:39

Snart er det semesterstart, og for mange studenter blir mandag 15. august det første møtet med Universitetet i Oslo. Kl. 09.30 samles forventningsfulle bachelorstudenter utenfor Helga Engs hus til en felles velkomstseremoni for programmene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Portrettbilde av kvinne med lyst hår som smiler.
Publisert 30. juni 2022 12:41

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) er i gang med å ansette stipendiater og postdoker ved alle institusjonene. Først ut er Anne Mari Høgetveit. Hun er ansatt i Agder og skal jobbe i et stort prosjekt ledet fra Oslo. — Denne ansettelsen gjenspeiler det nasjonale samarbeidet i senteret, sier professor Øistein Anmarkrud, nestleder i SpedAims. 

portrettfoto av forskeren
Publisert 31. mai 2022 13:50

Førsteamanuensis Kristine Stadskleiv mener det er viktig å innføre systematisk testing av hjernens funksjoner, som en del av oppfølgingen til barn med motoriske vansker. – Kognitive funksjoner, som intelligens, hukommelse, arbeidstempo og oppmerksomhet må testes, slik at disse barna får en best mulig tilrettelegging og oppfølging i skole og arbeidsliv.

illustrasjon av en person som snakker til en annen person
Publisert 12. mai 2022 10:04

Vi trenger flere deltakere til vårt forskningsprosjekt med mål om bedre oppfølging av voksne med nedsatt hørsel. Er du over 18 år, har normal hørsel (så vidt du vet), og cirka 30 minutter å sette av i en travel hverdag, ønsker vi deg velkommen til oss.

elev som får hjelp av lærer ved pc.en
Publisert 29. mars 2022 10:18

Ungdomsskoleelever og deres lærere får nå gratis tilgang til nye undervisningsfilmer i fagene naturfag, matematikk, og programmering.  −Vi håper at filmene kan bidra til at elever med dysleksi, eller generelle lærevansker får større muligheter å lykkes på skolen, sier prosjektleder, og PhD-kandidat Ellen Flø.