Aktuelle saker

illustrasjonsfoto av barn som strekker opp armer
Publisert 16. jan. 2020 16:19

I forbindelse med oppstart av forskningsprosjektet Second Language Plus, lyser vi nå ut to stipendiatstillinger. Prosjektet eies av Institutt for spesialpedagogikk, UiO og har flere samarbeidspartnere som Høgskulen på Vestlandet og Statped.

Bildet kan inneholde: fiktiv karakter, jul.
Publisert 2. des. 2019 10:28

Prosjektleder Riikka Mononen har lagd en julekalender med tekster eller videoer om matematikkvansker i hver luke. 

Bilde av barneskolebarn som gir tommel opp
Publisert 28. nov. 2019 12:57

Instituttleder Ona Bø Wie og forskningsleder Monica Melby-Lervåg mener at forslagene i Stortingsmelding 6  «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» vil gi bedre læring for flere.

Foto av barn og voksen som ser sammen i bok
Publisert 13. nov. 2019 07:42

Åste Marie Mjelve Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk forteller om språkstimulering som virker for barnehagebarn.

Publisert 8. nov. 2019 08:08

Linn Stokke Guttormsen, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk forklarer hvordan man kan hjelpe barn som stammer.

Bildet kan inneholde: person, hår, hud, frisyre, barn.
Publisert 7. nov. 2019 16:36

Alle landets logopeder kan nå glede seg til et nyttig verktøy om kartlegging og oppfølging av personer som stammer.

Foto av Instituttleder Ona Bør Wie og forskningsleder Monica Melby-Lervåg ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, hilser alle velkomne til første samling i Nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk.
Publisert 13. sep. 2019 15:52

Nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk arbeider for å fremme spesialpedagogisk utdanning og forskning. Formålet er å bidra til at barn og unge med særskilte behov får best mulig hjelp. 27 representanter fra utdanningene i spesialpedagogikk var representert da Institutt for spesialpedagogikk arrangerte den første samlingen i nettverket. 

Publisert 21. aug. 2019 14:00

I forbindelse med gjennomføringen av et forskningsprosjekt søker Institutt for spesialpedagogikk, UiO, forskningsassistenter til høsten 2019.

Bilde av tidligere stipendiat Hanne Hjetland
Publisert 24. juni 2019 13:29

Doktorgradsavhandlingen til Hanne Næss Hjetland var så fremragende at hun tildeles H.M. Kongens gullmedalje.

Portrettbilde av Jan Grue
Publisert 7. juni 2019 13:42

Per Magnus Riseng gjør et flott portrettintervju med Jan Grue i forskningsmagasinet Apollon: "Alt under kontroll. Veien til de gjeveste litteraturprisene begynte da Jan Grue innså at noen trodde han levde et tragisk liv"

Asiatisk jente som viser sine hender med maling. Foto.
Publisert 5. juni 2019 15:24

Professor Kari-Anne Bottegaard Næss ved Institutt for spesialpedagogikk får 20 millioner fra forskningsrådet til å forske på språktiltak for barnehagebarn.

gutt med høreapparat som tar seg på øret
Publisert 7. mai 2019 15:33

Bjørn Lyxell har forsket på 200 barn mellom 6- 10 år med Cochleaimplantat og sammenlignet de med 200 normalhørende barn. Forskningen viser at jo tidligere barnet har fått et cochleaimplantat desto bedre presterer det på kognitive tester. 

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Hud, Hake, Panne.
Publisert 24. apr. 2019 12:51

I de aller fleste sammenhenger i livet, så møter vi en eller annen form for lyd. Visste du at om lag 12 prosent av befolkningen har nedsatt lydtoleranse? 

Bildet kan inneholde: Personer i naturen, Barn, Spille, Deling, Moro.
Publisert 24. apr. 2019 12:29

Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til en konsensus om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker. Det er ønskelig at ulike fagdispliner er representert.

Publisert 25. mars 2019 16:21

—  Å vise at det er forskjellige måter å være mennesker på, er noe av det vi driver med på institutt for spesialpedagogikk, sier Professor Jan Grue i anledning av at han vant kritikerprisen 2018 for boka "Jeg lever et liv som ligner deres".