English version of this page

BetterReading: Understanding gains in reading fluency

I dette prosjektet skal vi forske på barns leseflyt, gjennom å undersøke kognitive ferdigheter og mekanismer. Hensikten er å kunne gi bedre støtte til de barn som strever med lesing.

bilde av gutt som ser ut å streve med å lese

Å kunne lese flytende er veldig viktig for å kunne innehente kunnskap og for å ha leseglede.  Dessverre er det mange barn som strever med å tilegne seg de nødvendige leseferdighetene, hvilken kan føre til store akademiske- og sosiale konsekvenser. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

I dagens kunnskapssamfunn er det avgjørende å kunne lese godt. Det er et av skolens hovedmål å sikre at barn utvikler sterke leseferdigheter. Det å lære å lese er en kompleks prosess. Det er mange utviklingstrinn barnet skal igjennom før lesingen kan brukes som et verktøy for å forstå hva forskjellige tekster handler om. Det er imidlertid dessverre mange barn som ikke oppnår et tilstrekkelig nivå av leseferdighet.

I dette prosjektet skal vi forske på barns leseflyt. Leseflyt defineres som å lese tekst feilfritt, raskt og med innlevelse. For de som strever med leseflyt, blir lesing fort en slitsomt oppgave istedenfor en kilde til læring og glede. Til tross for flere tiår med forskning på lesing, har vi fortsatt for lite kunnskap om leseflyt. Dette hindrer oss i å hjelpe barn som strever med lesing på en effektiv måte.

For å finne ut av det vil vi undersøke hva som skjer når leseflyten øker. Vil vil gjennomføre en intensiv intervensjon som vi fra tidligere forskning vet virker. Intervensjonen gjennomføres på elever på 2. og 5. klassetrinn. Før og etter intervensjonen vil vi måle mange forskjellige evner og ferdigheter knyttet til lesing. Vi vil analysere grundig akkurat hva som er berørt av intervensjonen og hva som ikke er det. For eksempel skal vi bruke blikksporing (eye tracking) mens barna leser, og måle hvor langt framover i setningen de fester blikket, samt hvor lang tid det tar å gjenkjenne og uttale hvert ord. På denne måten kan vi finne ut hvordan leseprosessen henger sammen, og hvilke deler som ikke er forbedret av intervensjonen. Målet er å utvikle effektive intervensjoner som kan brukes i skolen.

 

Bakgrunn

BetterReading er et 5 årig prosjekt, hvor kjernen er en lese-intervensjon.  Prosjektet ledes og gjennomføres ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, i nært samarbeid med skoler i Oslo-området, samt ved hjelp av eksterne eksperter og et internasjonalt advisory board. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av FINNUT programmet i Forskningsrådet  (2020-2025; prosjektnummer 301519

Se mer på den engelske siden

Publisert 12. okt. 2020 12:41 - Sist endret 13. okt. 2020 14:37