Deltakere i BetterReading: Understanding gains in reading fluency

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Vasiliki Diamanti Førsteamanuensis/Leder ved Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL) +47-22856624 98073138 (mob) vasiliki.diamanti@isp.uio.no
Monica Melby-Lervåg Professor +47 22858138 monica.melby-lervag@isp.uio.no meta-analyse språkstimulering kunnskapsoppsummering arbeidshukommelse dysleksi språkvansker minoritetsspråklige
Angeliki Altani Forsker angelial@isp.uio.no
Kristin Simonsen Stipendiat +47 22857326 kristin.simonsen@isp.uio.no
Dzan Zelihic Stipendiat +47 22840724 dzan.zelihic@isp.uio.no
Laoura Ziaka Stipendiat +47 22858128 laoura.ziaka@isp.uio.no
Sietske van Viersen Postdoktor s.van.viersen@isp.uio.no