Monica Melby-Lervåg

Bilde av Monica Melby-Lervåg
English version of this page
Telefon +47 22858138
Mobiltelefon +47 92615071
Rom 480 Helga Engs hus
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO

Blogg:

 

Faglige interesser

 • Mitt forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot språk- og leseutvikling hos barn og barn med dysleksi, spesifikke språkvansker: I tillegg er jeg også spesielt interessert i språk og leseutvikling hos minoritetsspråklige/flerspråklige barn.
 • Jeg er spesielt interessert i pedagogisk psykologisk rådgivning, utredning og pedagogiske tiltak  og mye av min forskning gjenspeiler dette.
 • Jeg har også en spesiell interesse for kvantitativ metode, og meta-analyse og eksperiment er mitt hovedfokus innenfor dette.

Undervisning

Jeg har undervist/underviser på ulike nivåer på Institutt for spesialpedagogikk, for eksempel:

 • SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk: Kvantitative design og kusal metodologi
 • PED4100/Teori og praksis i pedagogisk psykologisk rådgivning: Lesing og leseforståelse
 • SPED3010/Leseutvikling og lesevansker: Koordinator
 • Phd kurs i Meta-analyse
 • Phd kurs i Forskningsmetode og design
 • Diverse knyttet til test og utredning.

Bakgrunn

 • Jeg har tidligere arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT og spesialpedagogisk rådgiver ved Torshov kompetansesenter. Dette arbeidet omfattet utredning av barn med generelle lærevansker, spesifikke språkvansker, dysleksi og ADHD. I tillegg arbeidet jeg da også med rådgivning til foreldre og lærere angående tiltak i forhold til dette.
 • I 2008 fullførte jeg min Phd avhandling "Phonological representations, verbal short-term memory and reading skills". Denne studien involverer en serie treningseksperimenter som har til hensikt å undersøke årssaksammenhenger I forholdet mellom fonologisk bevissthet, verbalt korttidsminne og leseferdigheter. I tillegg omfattet studien flere meta-analyser hvor jeg undersøkte hvordan barn med dysleksi presterer på tester av fonologisk bevissthet og verbalt korttidsminne.
 • I 2009 startet jeg som Post doc (FRISAM finansiert) på et prosjekt som omhandler språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige.
 • Jeg arbeider nå med prosjekter knyttet til effekten av språkstimueringstiltak i barnehage, og diverse kunnskapsoversiketer (meta-analyser)
 • Mer om mine prosjekter og forskning kan du se i Cristin

Verv

Har tidligere vært:

Prodekan for forskning på det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

Samarbeid

Jeg samarbeider også med Arne Lervåg, Pedagogisk forskningsinstitutt
 

Emneord: meta-analyse språkstimulering kunnskapsoppsummering arbeidshukommelse dysleksi språkvansker minoritetsspråklige

Publikasjoner

Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2010). Serial and Free Recall in children can be improved by training: Evidence for the importance of phonological and semantic representations in immediate memory tasks. Psychological Science, 21(11), 1694- 1700

Melby-Lervåg, M., Lyster, S.A.H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review.  Psychological Bulletin, 138(2), 322-352

Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2012). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental Psychology, doi: 10.1037/a0028228. Free Download

Melby-Lervåg, M., Lervåg, A., et al. & Hulme, C. (2012). Nonword-Repetition Ability Does Not  Appear to Be a Causal Influence on Children’s Vocabulary Development Psychological Science, doi: 10.1177/0956797612443833

Melby-Lervåg, M. & Lervåg A. (2012). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in  Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia. Scientific Studies of Reading, 16(1),  1-34. Free download

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2011). Cross-linguistic transfer of oral language, decoding,  phonological awareness and reading comprehension.  Journal of Research in Reading, 1, 114-   135. Free download

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2013). Reading comprehension and its underlying   components in second language learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and  Second Language Learners. Accepted for revision Psychological Bulletin, online first Free downlaod

Melby-Lervåg, Monica (2011). Effekten av språkstimulering i førskolelader [i.e. førskolealder] på senere leseforståelse : hva kan forskning fortelle oss?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(2), s 41- 51

Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(4), s 264- 279 . Free Download

Hulme, C. & Melby-Lervåg, M., & (2012). Current Evidence Does not Support the Claims  made for CogMed Working Memory Training. Journal of Applied Research in Memory and Cognition. Online first.

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Effects from educational interventions on reading comprehension and its  underlying components. Child Development Perspectives, Volume 8, Issue 2, pages 96–100 DOI: 10.1111/cdep.12068

Hulme, C. & Melby-Lervåg, M. (2016). Effects from Interventions for Psychological Learning and Behavioural Disorders in Children. In 6th edition of Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Eds. A. Thapar, D.S. Pine et al. PP. 533-545. UK: Wiley Blackwell.

Snowling, M. & Melby-Lervåg, M. (2016). Oral Language Deficits in Familial Dyslexia: A Meta-analysis and Review. Psychological Bulletin, Vol 142(5), May 2016, 498-545. http://dx.doi.org/10.1037/bul0000037  FREE DOWNLOAD

Hjetland, H. Brinchman, E.I. Lyster, S.A.H, & Melby-Lervåg, M. (2014). Preschool Predictors of Later Reading  Comprehension Ability: A Systematic Review. Title proposal published in the library of systematic reviews, Campbell  Collaboration.

Rogde, K. , Hagen, Å.M., Lervåg, A. & Melby-Lervåg, M. (2014). The Effect of Language Comprehension Training on Standardized Tests: A Systematic Review, Title proposal published in the library of systematic reviews, Campbell  Collaboration,

Rogde, K., Melby-Lervåg, M, & Lervåg, A. (2016). Improving the Linguistic Comprehension Skills of Second- Language Learners In Preschool: A Randomised Trial Study. Online first Journal of research in educational  effectiveness, doi 10.1080/19345747.2016.1171935 

 • Amland, Tonje; Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2021). Comorbidity Between Math and Reading Problems: Is Phonological Processing a Mutual Factor?. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  14 . doi: https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.577304
 • Dolean, Dacian; Lervåg, Arne; Visu-Petra, Laura & Melby-Lervåg, Monica (2021). Language skills, and not executive functions, predict the development of reading comprehension of early readers: evidence from an orthographically transparent language. Reading and writing.  ISSN 0922-4777. . doi: 10.1007/s11145-020-10107-4
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Donolato, Enrica & Melby-Lervåg, Monica (2020). Is bilingualism related to a cognitive advantage in children? A systematic review and meta-analysis. Psychological bulletin.  ISSN 0033-2909. . doi: 10.1037/bul0000301
 • Helland, Siri Saugestad; Røysamb, Espen; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Melby-Lervåg, Monica & Gustavson, Kristin (2020). A Common Family Factor Underlying Language Difficulties and Internalizing Problems: Findings From a Population-Based Sibling Study. Journal of Learning Disabilities.  ISSN 0022-2194.  53(5), s 399- 409 . doi: 10.1177/0022219420911634 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2020). Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  30:100323, s 1- 23 . doi: 10.1016/j.edurev.2020.100323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hulme, Charles; Snowling, Margaret J.; West, Gillian; Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2020). Children’s Language Skills Can Be Improved: Lessons From Psychological Science for Educational Policy. Current Directions in Psychological Science.  ISSN 0963-7214.  29(4), s 372- 377 . doi: 10.1177/0963721420923684 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Korhonen, Johan; Aunio, Pirjo & Melby-Lervåg, Monica (2020). Validation of an Early Numeracy Screener for First Graders. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1705901 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dolean, Dacian; Melby-Lervåg, Monica; Tincas, Ioana; Damsa, Crina I. & Lervåg, Arne (2019). Achievement Gap: Socioeconomic Status affects Reading Development beyond Language and Cognition in Children Facing Poverty. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  63 . doi: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101218 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663.  111(5), s 751- 763 . doi: 10.1037/edu0000321 Vis sammendrag
 • Lervåg, Arne; Dolean, Dacian; Tincas, Ioana & Melby-Lervåg, Monica (2019). Socioeconomic background, nonverbal IQ and school absence affects the development of vocabulary and reading comprehension in children living in severe poverty. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.  22(5) . doi: 10.1111/desc.12858 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melby-Lervåg, Monica; Hagen, Åste Mjelve & Lervåg, Arne (2019). Disentangling the far transfer of language comprehension gains using latent mediation models. Developmental Science.  ISSN 1363-755X. . doi: 10.1111/desc.12929 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Donolato, Enrica; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay Frazier & Melby-Lervåg, Monica (2019). PROTOCOL: Language interventions for improving oral language outcomes in children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  15:e1062(4), s 1- 21 . doi: 10.1002/cl2.1062 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2019). The effect of linguistic comprehension instruction on generalized language and reading comprehension skills: A systematic review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  15:e1059(4), s 1- 37 . doi: 10.1002/cl2.1059 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 26 . doi: 10.1080/00313831.2017.1420685 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2018). Validation of the Elementary Social Behaviour Assessment: Teacher Ratings of Students' Social Skills Adapted to Norwegian, Grades 1-6. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752.  23(1), s 39- 54 . doi: 10.1080/13632752.2017.1316473 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2018). Unpicking the Developmental Relationship Between Oral Language Skills and Reading Comprehension: It's Simple, But Complex. Child Development.  ISSN 0009-3920.  89(5), s 1821- 1838 . doi: 10.1111/cdev.12861 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Baker, Scott; Meek-Hansen, Wilhelm; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2017). Growth in Oral Reading Fluency in a Semitransparent Orthography: Concurrent and Predictive Relations With Reading Proficiency in Norwegian, Grades 2–5. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553.  52(2), s 177- 201 . doi: 10.1002/rrq.159 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagen, Åste Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2017). Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial.. Journal of Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 0021-9630.  58(10), s 1132- 1140 . doi: 10.1111/jcpp.12762 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2017). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a systematic review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  14 . doi: 10.4073/csr.2017.14 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2016). There is no convincing evidence that working memory training is effective: A reply to Au et al. (2014) and Karbach and Verhaeghen (2014). Psychonomic Bulletin & Review.  ISSN 1069-9384.  23(1), s 324- 330 . doi: 10.3758/s13423-015-0862-z
 • Melby-Lervåg, Monica; Redick, Thomas S. & Hulme, Charles (2016). Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of “Far Transfer”: Evidence From a Meta-Analytic Review. Perspectives on Psychological Science.  ISSN 1745-6916.  11(4), s 512- 534 . doi: 10.1177/1745691616635612
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2016). Improving the General Language Skills of Second-Language Learners in Kindergarten: A Randomized Controlled Trial. Journal of Research on Educational Effectiveness.  ISSN 1934-5747.  9, s 150- 170 . doi: 10.1080/19345747.2016.1171935
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2016). Improving the linguistic comprehension skills of second-language learners in preschool: A randomized trial study. Journal of Research on Educational Effectiveness.  ISSN 1934-5747. . doi: 10.1080/19345747.2016.1171935
 • Snowling, Margaret J. & Melby-Lervåg, Monica (2016). Oral language deficits in familial dyslexia: A meta-analysis and review. Psychological bulletin.  ISSN 0033-2909.  142(5), s 498- 545 . doi: 10.1037/bul0000037
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). PROTOCOL: Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  11(1), s 1- 40 . doi: https://doi.org/10.1002/CL2.139 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klem, Marianne; Melby-Lervåg, Monica; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Gustafsson, Jan-Eric & Hulme, Charles (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.  18(1), s 146- 154 . doi: 10.1111/desc.12202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Redick, Thomas S.; Shipstead, Zach; Wiemers, Elizabeth A.; Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2015). What’s Working in Working Memory Training? An Educational Perspective. Educational Psychology Review.  ISSN 1040-726X. . doi: 10.1007/s10648-015-9314-6
 • Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 6- 13
 • Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2014). Utvikling av språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  25.  s 437 - 453
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effects of educational interventions targeting reading comprehension and underlying components. Child Development Perspectives (CDP).  ISSN 1750-8592.  8(2), s 96- 100 . doi: 10.1111/cdep.12068
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Reading Comprehension and its Underlying Components in Second Language Learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and Second Language Learners. Psychological bulletin.  ISSN 0033-2909.  140(2), s 409- 433 . doi: 10.1037/a0033890 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I Utvikling, lek og læring i barnehagen: – forskning og praksis, I: Vibeke Glaser; Ingunn Størksen & May Britt Drugli (red.),  Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0160-3.  8.
 • Melby-Lervåg, Monica (2013). Preventing Literacy Failure in Children at Risk: Effects from a Preschool Intervention on Language and Literacy. A Comparative Study of Effects from an Oral Language Intervention on Native Norwegian Speaking Children and Bilingual Minority Children, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-977-1.  Kapittel 10.  s 172 - 186
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2013). Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  49(2), s 270- 291 . doi: 10.1037/a0028228
 • Melby-Lervåg, Monica (2012). Arv, miljø og dysleksi : metoder, hovedfunn og implikasjoner for praksis. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  77(2), s 43- 55
 • Melby-Lervåg, Monica (2012). The Relative Predictive Contribution and Causal Role of Phoneme Awareness, Rhyme Awareness, and Verbal Short-Term Memory in Reading Skills: A Review. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  56(1), s 101- 118 . doi: 10.1080/00313831.2011.621215
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2012). Current Evidence Does not Support the Claims made for CogMed working Memory Training. Journal of Applied Research in Memory and Cognition.  ISSN 2211-3681.  1(3), s 197 . doi: 10.1016/j.jarmac.2012.06.006
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2012). Oral language skills moderate nonword repetition skills in children with dyslexia: A meta-analysis of the role of nonword repetition skills in dyslexia. Scientific Studies of Reading.  ISSN 1088-8438.  16(1), s 1- 34 . doi: 10.1080/10888438.2010.537715
 • Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Hulme, Charles (2012). Nonword repetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  23(10), s 1069- 1098 . doi: 10.1177/0956797612443833
 • Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2012). Phonological Skills and Their Role in Learning to Read: A Meta-Analytic Review. Psychological bulletin.  ISSN 0033-2909.  138(2), s 322- 352 . doi: 10.1037/a0026744
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)
 • Melby-Lervåg, Monica (2011). Effekten av språkstimulering i førskolelader [i.e. førskolealder] på senere leseforståelse : hva kan forskning fortelle oss?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(2), s 41- 51
 • Melby-Lervåg, Monica (2011). The Relative Predictive Contribution and Causal Role of Phoneme Awareness, Rhyme Awareness and Verbal Short-Term Memory in Reading Skills: A Review. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  56(4), s 363- 380 . doi: 10.1080/00313831.2011.594611
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2011). Cross-linguistic transfer of oral language, decoding, phonological awareness, and reading comprehension: A meta-analysis of the correlational evidence. Journal of Research in Reading.  ISSN 0141-0423.  34(1), s 114- 135 . doi: 10.1111/j.1467-9817.2010.01477.x Vis sammendrag
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2011). Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(5), s 330- 341
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2011). Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  32(6), s 2225- 2234 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.05.014
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  33((2012)), s 737- 747 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019
 • Melby-Lervåg, Monica (2010). Kan arbeidsminnetrening hjelpe barn med språkrelaterte vansker? : en vurdering av teoretisk og empirisk grunnlag for arbeidsminnetrening. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  56(4), s 24- 32
 • Melby-Lervåg, Monica (2010). Kognitive markører for dysleksi og spesifikke språkvansker : utredning av dysleksi og spesifikke språkvansker: hvilke oppgaver er egnet som mulige kognitive markører?. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(6), s 37- 56
 • Melby-Lervåg, Monica (2010). Nonordrepetisjon og setningsminne hos barn med spesifikke språkvansker: Hva karakteriserer deres ferdigheter og hvordan kan dette tolkes?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  56(1), s 5- 12
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2010). Serial and Free Recall in children can be improved by training: Evidence for the importance of phonological and semantic representations in immediate memory tasks. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  21(11), s 1694- 1700 . doi: 10.1177/0956797610385355
 • Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(4), s 264- 279 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34669929/npt_2009_04_pdf.pdf

Se alle arbeider i Cristin

 • Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2016). Effects from Interventions for Psychological Learning and Behavioural Disorders in Children.. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-38196-0.  1096 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca & Melby-Lervåg, Monica (2020). LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children..
 • Kristoffersen, Steinar; Melby-Lervåg, Monica & Mikkelsen, Solveig (2020, 31. mars). Foreslår å begrense antall søknader som blir vurdert.  Universitetsavisa.no.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological Knowledge of Children with Language Minority Backgrounds and Monolingual children: A Meta-Analysis.
 • Bratlie, Siri Steffensen; Brinchmann, Ellen Iren; Melby-Lervåg, Monica & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Morphological knowledge in language minority children compared with monolingual children: A meta-analysis.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie & Melby-Lervåg, Monica (2019). Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse..
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica & Hofslundsengen, Hilde Christine (2019). Lese- og skrivevansker, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  14.  s 338 - 364
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Melby-Lervåg, Monica (2019). Manglende retningslinjer ved permisjoner kan gi kvinnefrafall i akademia. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer & Melby-Lervåg, Monica (2018). Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2018). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review.
 • Karlsen, Jannicke; Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Snowling, Margareth & Melby-Lervåg, Monica (2018). The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review.
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo Annika & Melby-Lervåg, Monica (2018). Improving numeracy skills in low performing first graders: A randomized controlled trial..
 • Nergård-Nilssen, Trude; Melby-Lervåg, Monica & Torppa, Minna (2018). Parental reading comprehension predicts children’s outcomes: A longitudinal family-risk study.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Baker, Scott; Braeken, Johan; Meek-Hansen, Wilhelm; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2017). Assessing Elementary Students’ Social Functioning and Reading Proficiency.
 • Hansen, Pernille; Melby-Lervåg, Monica & Snarby, Anette (2017, 01. juli). Har ikke barnet begynt å snakke ennå?. [Internett].  KK.no.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Rui, Hilde S.; Ørmen, Torfinn; Sundberg, Håkan & Melby-Lervåg, Monica (2017). Hvordan lærer hjernen?.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade.
 • Lopez-Pedersen, Anita; Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo & Melby-Lervåg, Monica (2016). Can early intervention ameliorate mathematical difficulties in young children?.
 • Mononen, Riikka; Lopez-Pedersen, Anita; Aunio, Pirjo Annika & Melby-Lervåg, Monica (2016). Norjalaisten ensiluokkalaisten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath-harjoitusmateriaalilla.
 • Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2015). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?, I:  Dysleksivennlig skole.  Dysleksi Norge.  ISBN 978-82-90503-12-8.  Kapittel.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2015). The role of general language skills in the development of decoding skills..
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2014). Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Jon Hatties Visible Learning: Ingen "Hellig Gral" for undervisningen.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 86
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effect of Linguistic Comprehension Training on Language and Reading Comprehension.
 • Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2013). The structure of reading comprehension skills: A latent variable growth study from second to seventh grade.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). En revurdering av evidensbasert praksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 75
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Boosting second- language learners’ oral language comprehension skills in preschool: A randomized trial study.
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Melby-Lervåg, Monica (2012, 13. desember). What can you learn from a world memory whiz?.  The Globe and Mail.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2012). Barnets språkutvikling. Spedbarnsboken.  s 140
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  33(2), s 737- 747 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019 Vis sammendrag
 • Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2011). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2010). Language and literacy skills in L2 learners: A meta-analysis.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2010). Language and memory skills in children with Down syndrome; A systematic meta-analytic review.
 • Melby-Lervåg, Monica (2009). Phonological representations, verbal short-term memory and reading skills.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2009). Language representations and verbal short-term memory.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2009). Phonological representations and verbal short-term memory.
 • Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2009). The Relationship Between Free recall, Serial Recall and Phonological Skills.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2009). Language phenotypes in children with Down syndrome: A preliminary meta-analytic review.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2010 10:25 - Sist endret 2. jan. 2020 10:27