Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser

Hvem kan jeg kontakte ved praktiske spørsmål?

Telefon: 22 85 80 59
Telefaks: 22 85 80 21
E-post: ekspedisjonen@isp.uio.no

Ekspedisjonstid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
(08.30 - 15.00 - henvend UV-studieinfo)

Besøksadresse

Helga Engs hus 4. etasje
Sem Sælands vei 7
0371 Oslo

Postadresse

Institutt for spesialpedagogikk
Postboks 1140 Blindern
0318 Oslo

Forskning

Administrativt studieteam forskning:

E-post:

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Pressehenvendelser

Instituttleder Ona Bø Wie

o.b.wie@isp.uio.no
Telefon: +47-22858051
Mobil: +47-90920274

IT-tjenester

Du finner kontaktinformasjon til fakultetets IT-tjeneste på følgende nettside: http://www.uv.uio.no/tjenester/it/kontakt/.

Ønsker du å kontakte en av våre ansatte?