Tal og fakta

Institutt for spesialpedagogikks nøkkeltal for 2019.

Vitenskaplige publikasjoner

83

Masterprogram

2

Bachelorprogram

1

Årseininger

1

Vitskapleg tilsette i undervisnings- og forskarstillingar  (årsverk)

31

Doktorgradsstipendiatar (årsverk)

13

Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar

13

Studentar

750

Budsjett (MNOK)

64

Del av budsjettet som er eksternt finansiert (MNOK)

5

Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (antall)

15

 

Publisert 1. juli 2019 09:54 - Sist endret 14. okt. 2020 16:06