Jonasprisen

Jonasprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Prisvinneren skal ha ”medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.”

Jonasprisen, som ble etablert i 1984, har fått navnet etter Jens Bjørneboes roman Jonas fra 1955. Boka rettet i sin tid kritikk mot skolens vilje til å inkludere barn med særskilte behov.

Publisert 16. sep. 2010 12:35 - Sist endret 18. feb. 2019 14:39