Jonasprisen

Jonasprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jonasprisen, som ble etablert i 1984, har fått navnet etter Jens Bjørneboes roman Jonas fra 1955. Boka rettet i sin tid kritikk mot skolens vilje til å inkludere barn med særskilte behov.

Bildet kan inneholde: Tegnefilm, Clipart, Illustrasjon.

Kriterier for tildeling av prisen

Jonasprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Prisvinneren skal ha medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.

Prisen er en anerkjennelse av praktisk arbeid, kulturell virksomhet, utviklingsarbeid, opplysningsarbeid og forskning m.m. som har bidratt til å fremme mangfold og et romsligere og mer tolerant samfunn.

Mangfold rommer alle former for menneskelig variasjon og personlige særtrekk, medfødte så vel som miljøskapte.  

Alle forslag til kandidater skal være kort begrunnet med utgangspunkt i kriteriene.

Kriterier for Jonasprisen ble revidert og vedtatt i ISPs styre 12.februar 2019. 

Hvem kan foreslå kandidater?

Kandidater kan foreslås av studenter, alle ansatte og emeriti ved ISP.

Slik foreslår du kandidater

Forslag til kandidat/kandidater til Jonasprisen 2022 kan sendes inn på dette skjemaet. Hvis du har flere forslag,så sender du inn ett skjema pr. forslag.

Frist

Frist for å komme med forslag til kandidat/kandidater for 2022 er utløpt.

Utdeling av Jonasprisen 

På grunn av koronasituasjonen er neste utdeling av Jonasprisen utsatt til høsten 2022. Nærmere informasjon kommer senere.  

Publisert 16. sep. 2010 12:35 - Sist endret 10. aug. 2022 16:02