Ona Bø Wie

Professor / instituttleder
Bilde av Ona Bø Wie
English version of this page
Telefon +47-22858051
Mobiltelefon +47-90920274
Rom 450
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 / Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Typisk og forsinket hørsels- og språkutvikling hos barn generelt og hos hørselshemmede barn med cochleaimplantat (CI) spesielt
 • Bilateral cochleaimplantasjon innen hos barn fra 5 til 18 måneder
 • Reseptive og ekspressive språkferdigheter
 • Grammatiske ferdigheter
 • Foreldres opplevelse relatert til det å få og å ha et barn som ikke hører
 • Pedagog – barn samspill i barnehagen

Pågående forskningsprosjekt:

A survey of hearing, language and quality of life in persons who received cochlear implants as children

Undervisning

SPED4100 - Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon

SPED4200/SPED4200D Fordypning i logopedi (heltid og deltid)

UV9010 - Forskningsetikk (PhD)

Samarbeid

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

 

Emneord: Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk, Språkutvikling og språkvansker

Publikasjoner

 • Rødvik, Arne Kirkhorn; Tvete, Ole; Torkildsen, Janne von Koss; Wie, Ona Bø; Skaug, Ingebjørg & Silvola, Juha Tapio (2019). Consonant and Vowel Confusions in Well-Performing Children and Adolescents With Cochlear Implants, Measured by a Nonsense Syllable Repetition Test. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10, s 1- 17 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01813 Vis sammendrag
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne & Wie, Ona Bø (2019). Individual differences in statistical learning predict children's reading ability in a semi-transparent orthography. Learning and Individual Differences.  ISSN 1041-6080.  69, s 60- 68 . doi: 10.1016/j.lindif.2018.11.003 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hitchins, Abigail; Myhrum, Marte & Wie, Ona Bø (2019). Speech-in-noise perception in children with cochlear implants, hearing aids, developmental language disorder and typical development: the effects of linguistic and cognitive abilities. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2019.02530 Vis sammendrag
 • Haukedal, Christiane Lingås; Torkildsen, Janne von Koss; Lyxell, Björn & Wie, Ona Bø (2018). Parents' perception of health-related quality of life in children with cochlear implants: The impact of language skills and hearing. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  61(8), s 2084- 2098 . doi: 10.1044/2018_JSLHR-H-17-0278 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødvik, Arne Kirkhorn; Torkildsen, Janne von Koss; Wie, Ona Bø; Storaker, Marit Aarvaag & Silvola, Juha Tapio (2018). Consonant and vowel identification in cochlear implant users measured by nonsense words: A systematic review and meta-analysis. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  61(4), s 1023- 1050 . doi: 10.1044/2018_JSLHR-H-16-0463 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2018). Does a lack of auditory experience affect sequential learning?. Cognition.  ISSN 0010-0277.  170, s 123- 129 . doi: 10.1016/j.cognition.2017.09.017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Akinshina, Nadja & Wie, Ona Bø (2017). Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat i barnehage :. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  52(2), s 23- 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Amundsen, Viktoria Vedeler; Wie, Ona Bø; Myhrum, Marte & Bunne, Marie (2017). The Impact of Ethnicity on Cochlear Implantation in Norwegian Children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  93, s 30- 36 . doi: 10.1016/j.ijporl.2016.12.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sæbø, Signe; Wie, Ona Bø & Wold, Astri Heen (2016). Barn med tidlig, tosidig cochleaimplantasjon: Muligheter og utfordringer for sosial deltakelse. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  81(4), s 55- 68
 • Klein, Kelsey E & Wie, Ona Bø (2015). Long-term predictors of narrative skill in children with early bilateral cochlear implants. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  30(2), s 202- 219 . doi: 10.1080/08856257.2014.986918
 • Falkenberg, Eva-Signe & Wie, Ona Bø (2012). Anxiety and depression in tinnitus patients: 5-year follow-up assessment after completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology.  ISSN 1687-9201. . doi: 10.1155/2012/375460
 • Strøm-Roum, Henrik; Laurent, Claude H. Claesson & Wie, Ona Bø (2012). Comparison of bilateral and unilateral cochlear implants in children with sequential surgery. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  76(1), s 95- 99 . doi: 10.1016/j.ijporl.2011.10.009
 • Strøm-Roum, Henrik; Rødvik, Arne K; Osnes, Terje; Fagerland, Morten & Wie, Ona Bø (2012). Sound localising ability in children with bilateral sequential cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  76(9), s 1245- 1248 . doi: 10.1016/j.ijporl.2012.05.013
 • Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole; Bunne, Marie & Osnes, Terje (2011). Cochleaimplantat til døve barn - hørsel- og talespråkutvikling. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(5), s 39- 49 Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem & Wie, Ona Bø (2010). Hørselsrelaterte lærevansker, I: Richard Haugen (red.),  Barn og unges læringsmiljø 4 : Med vekt på lærevansker.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-898-9.  Kapittel 9.  s 227 - 247
 • Wie, Ona Bø (2010). Language development in children after receiving bilateral cochlear implants between 5 and 18 months. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  74(11), s 1258- 1266 . doi: 10.1016/j.ijporl.2010.07.026
 • Wie, Ona Bø; Pripp, Are Hugo & Tvete, Ole (2010). Unilateral Deafness in Adults; Effect on Communication and Social interaction. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology.  ISSN 0003-4894.  119(11), s 772- 781
 • Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole & Tomblin, Bruce (2007). Children with Cochlear Implant: Characteristics and Determinants of Speech Recognition, speech-recognition growth rate, and speech production. International Journal of Audiology.  ISSN 1499-2027.  46, s 232- 243

Se alle arbeider i Cristin

 • Wie, Ona Bø (2005). Kan døve bli hørende? En kartlegging av de hundre første barna med cochleaimplantat i Norge. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-214-8.  335 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Löfkvist, Ulrika; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2019). Hørselstap hos barn, I:  Spesialpedagogikk 6. utgave.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59205-9.  18.  s 451 - 477
 • Rødvik, Arne Kirkhorn; Tvete, Ole; Torkildsen, Janne von Koss; Wie, Ona Bø; Skaug, Ingebjørg & Silvola, Juha Tapio (2019). Perception of speech features compared for two groups of cochlear implant stimulation strategies.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Haukedal, Christiane Lingås; Lyxell, Björn & Wie, Ona Bø (2018). Health-Related quality of life in Norwegian children with cochlear implants or normal hearing.
 • Rødvik, Arne Kirkhorn; Skaug, Ingebjørg; Torkildsen, Janne von Koss; Tvete, Ole; Perold, Jennifer; Wie, Ona Bø & Silvola, Juha Tapio (2018). Can consonant and vowel perception in well-performing Afrikaans- and Norwegian-speaking cochlear implant users be assessed by a cross-linguistic nonsense syllable repetition test?.
 • Wie, Ona Bø (2018). Cochlear Implant in Norway - Long-term outcomes.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2017). Self- and proxy-reported Health-Related Quality of Life in children with Cochlear Implants.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2017). Unge med CI og helserelatert livskvalitet..
 • Rødvik, Arne Kirkhorn; Tvete, Ole; Wie, Ona Bø; Torkildsen, Janne von Koss; Skaug, Ingebjørg & Silvola, Juha Tapio (2017). Consonant and vowel repetition in children with cochlear implants measured by a nonsense syllable hearing test.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne & Wie, Ona Bø (2017). Statistical learning in two groups of children with different causes for their language impairment.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Wie, Ona Bø (2017). Handicap of unilateral hearing loss.
 • Wie, Ona Bø (2017). The substantial diversity among cochlear Implant recipients.
 • Wie, Ona Bø (2017). Ungdom og CI-bruker.
 • Haukedal, Christiane Lingås; Torkildsen, Janne von Koss & Wie, Ona Bø (2016). Quality of life in children who received cochlear implanted before the age of two.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2016). Intact visual statistical learning in children with cochlear implants.
 • Torkildsen, Janne von Koss & Wie, Ona Bø (2016). Språkferdigheter hos barn med moderat hørselstap.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Wie, Ona Bø & Arciuli, Joanne (2016). Statistical Learning in children with specific Language impairment.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Wie, Ona Bø & Haukedal, Christiane Lingås (2016). Language abilities in children with moderate hearing impairment.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås; Gismarvik, Marit Enny & Wie, Ona Bø (2015). Statistical Learning in typically developing children, children with specific language impairment and children with hearing loss.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2015). Visual Statistical Learning in children With Language impairment and children With hearing loss.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Wie, Ona Bø (2015). Hvordan kan vi best fremme ordlæring? Presentasjon av et nytt intervensjonsprosjekt for 6- og 7-åringer med typisk og atypisk utvikling.
 • Wie, Ona Bø (2015). Mangfold og utfordringer knyttet til bruk av CI hos personer som har fått cochleaimplantat som barn.
 • Wie, Ona Bø (2015). Research update - Norway.
 • Wie, Ona Bø; Gismarvik, Marit Enny & Valberg, Åsrun Edvardsen (2015). Hørsel og språk hos elever med Cochleaimplantat i videregående opplæring?.
 • Wie, Ona Bø & Haukedal, Christiane Lingås (2015). Hørsel, språk og livskvalitet hos personer som har fått CI som barn. Aldersgruppe 0-6 år..
 • Alexandersson, A.; Hyvärinen, H.; Löfqvist, U & Wie, Ona Bø (2014). Cochlear Implantation In Children. Round table presentation.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2014). Early literacy skills in children with simultaneous bilateral cochlear implantation between 5 and 18 months.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2014). Early literacy skills in children with simultaneous bilateral cochlear implantation between 5 and 18 months.
 • Kelsey, Klein; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2014). Early predictors of narrative skills after 6 years (72 months) of cochlear implant use.
 • Rødvik, Arne K; Silvola, Juha Tapio; Torkildsen, Janne von Koss & Wie, Ona Bø (2014). Speech sound identification by adults and children with a cochlear implant.
 • Rødvik, Arne K; Silvola, Juha Tapio; Torkildsen, Janne von Koss & Wie, Ona Bø (2014). Speech sound identification by children and adults with cochlear implants.
 • Wie, Ona Bø (2014). Language and communication results of Norwegian children with a cochlear implant..
 • Wie, Ona Bø (2014). Ny forskning – 6 år efter bilateralt CI – hvordan går det børnene? Et longitudinelt studie på børn i Norge 6 år efter CI-operation. Hvordan klarer de sig sprogligt?.
 • Wie, Ona Bø (2014). Report on complex language skills in prelingually deaf children six years after simultaneously bilateral implantation from 5 to 18 months of age.
 • Kirkehei, Ingvild; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Garm, Ninna; Simonsen, Eva & Wie, Ona Bø (2011). Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat. Rapport fra Kunnskapssenteret. 15/2011. Vis sammendrag
 • Siem, Geir; Wie, Ona Bø; Heimdal, Ketil Riddervold; Fagerheim, Toril; Jonsrud, Christoffer; Teig, Erik & Laurent, Claude H. Claesson (2011). Performance after cochlear implantation in children with different etiologies of hearing impairment.
 • Strøm-Roum, Henrik; Rødvik, Arne K; Osnes, Terje & Wie, Ona Bø (2011). Optimal sound level- a comparison between children with CI and normal hearing children.
 • Wie, Ona Bø (2011). Bedre språkutvikling etter cochlea-implantasjonTidsskr Nor Legeforen 2011; 131:556doi: 10.4045/tidsskr.11.0207. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131, s 556
 • Wie, Ona Bø (2011). Talespråkutvikoing etter tildig bilatera cochleaimplantasjon. LOGOS Audiologopædisk tidsskrift.  (62), s 18- 20
 • Wie, Ona Bø; Nipe, Christina & Falkenberg, Eva-Signe (2011). Ekspressiv og reseptiv språkutvikling hos 4-åringer med cochleaimplantat. Hvilken sammenheng kan man finne mellom ekspressivt og reseptivt språk hos bilateralt cochleaimplanterte 4-åringer?.
 • Strøm-Roum, Henrik; Rødvik, Arne K; Lutman, Mark E; Wie, Ona Bø & Laurent, Claude H. Claesson (2009). Sound localizing ability in children operated with sequential bilateral cochlear implants.
 • Siem, Geir; Wie, Ona Bø & Harris, Sten (2008). Cochleaimplantat og tegnspråk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(1), s 69
 • Wie, Ona Bø (2008, 15. april). Brennpunkt. [TV].  NRK.
 • Wie, Ona Bø (2008). Livskvalitet for barn med CI og feres familier.
 • Wie, Ona Bø & Marte Karine, Uggen (2008). Sekvensiell Bilateral Cochleaimplantasjon, Om nytten av et cochleaimplantat nummer to og om tid som påvirkende faktor.
 • Wie, Ona Bø & Roland, Kjersti (2008). Simultaneously Bilateral Cochlear Implantation in Deaf Children from 5 to 18 Months.
 • Harris, Sten & Wie, Ona Bø (2007). BILATERAL COCHLEAR IMPLANTATION.
 • Uggen, Marte; Ølstørn, Anja; Wie, Ona Bø & Harris, Sten (2007). Sequential bilateral cochlear implantation.
 • Wie, Ona Bø (2007). BILATERAL COCHLEAR IMPLANTATION IN DEAF CHILDREN FROM 5 TO 18 MONTHS: EFFECT ON SPOKEN LANGUAGE SKILLS.
 • Wie, Ona Bø (2007). Cochleaimplantat og talespråkoppfattelse. Audio-nytt, nr.3, 1977.  ISSN 0347-6308.  (3), s 18- 21
 • Wie, Ona Bø (2007). Development in use of CI in Norway for adults and children.
 • Wie, Ona Bø (2007). Hearing and Language Development after Bilateral Cochlear Implantation between the 5th and the 18th Living Month.
 • Wie, Ona Bø (2007, 13. september). Sånn er Livet. [Radio].  NRK.
 • Wie, Ona Bø (2006, 01. januar). Dilemma for døve foreldre. Flest døve er negative til operasjon.  Foreldre og barn.
 • Wie, Ona Bø (2006). Assessment with the LittleEARS auditory questionnaire and directions for therapy.
 • Wie, Ona Bø (2006). CI in children implanted within the 18th living month.
 • Wie, Ona Bø (2006). Hørselstap hos små barn, oppfølging av CI-opererte.
 • Wie, Ona Bø (2006, 18. november). Ikke alle som er født døve trenger å forbli døve. [TV].  NRK Dagsrevyen - Lørdagsrevyen.
 • Wie, Ona Bø (2006). Kan döva bli hörande? En kartlägging av de hundra första barnen med cochleaimplantat i Norge.
 • Wie, Ona Bø (2006). Opplæringstilbud for barn med CI sett i lys av nyere forskning.
 • Wie, Ona Bø (2006). Tale og taleforståelse hos CI-barn.
 • Wie, Ona Bø (2005). Barn med cochleaimplantat.
 • Wie, Ona Bø (2005). Barn med cochleaimplantat - faktorer assosiert med utvikling av taleoppfattelse, taleproduksjon og trivsel.
 • Wie, Ona Bø (2005, 14. mai). Dagsrevyen, Innslag om cochleaimplantasjon og habiliteringopplegg etter implantasjon. [TV].  NRK 1.
 • Wie, Ona Bø (2005). De 100 første barna med cochleaimplantat i Norge.
 • Wie, Ona Bø (2005, 20. januar). Døve kan bli hørende. [Internett].  Rikshospitalet nettavis (Kilde: NTB- Norsk Telegrambyrå).
 • Wie, Ona Bø (2005, 20. januar). Døve kan bli hørende - Apparat i øret gir hørsel. [Internett].  Dagbladet.no (Kilde: NTB- Norsk Telegrambyrå).
 • Wie, Ona Bø (2005, 20. januar). Døve kan bli hørende - Rundt 230 døve barn i Norge har så langt fått operert inn et apparat som gjør at de kan bli hørende. Det er viktig at barnet blir operert før toårsalderen. [Internett].  Stavanger Aftenblad (Kilde: NTB- Norsk Telegrambyrå).
 • Wie, Ona Bø (2005). Factors that explain the variation in speech perception and speech production in children with cochlear implants.
 • Wie, Ona Bø (2005). Habilitering etter cochleaimplantasjon til barn.
 • Wie, Ona Bø (2005). Hva er et cochleaimplantat? Hvilke faktorer kan forklare variasjonen i taleoppfattelse og hvike konsekvenser har bruk av cochleaimplantat på habiliteringsarbeidet til barn og voksne med cochleaimplantat?.
 • Wie, Ona Bø (2005). Kan døv bli hørende?.
 • Wie, Ona Bø (2005). Kan døve bli hørende? Kompetansesentrenes rolle for barn med CI og deres familier i fremtiden. Hvilke tilbud skal/kan sentrene gi til barn med CI? Hvilke behov melder foreldre til sentrene?.
 • Wie, Ona Bø (2005). Kan døve blive hørende?.
 • Wie, Ona Bø (2005, 01. januar). Krever endret CI-oppfølging.  Din Hørsel.
 • Wie, Ona Bø (2005). Monaural døvhet - taleoppfattelse og kommunikasjon.
 • Wie, Ona Bø (2005). Monaural døvhet - taleoppfattelse og kommunikasjon.
 • Wie, Ona Bø (2005). Nyere forskning vedrørende cochleaimplantasjon.
 • Wie, Ona Bø (2005, 20. januar). Nå kan Nora høre. 10 år gamle Nora Føyen ble døv da hun var åtte uker gammel. Men nå kan hun leve et liv som hørende.  Afrenposten.
 • Wie, Ona Bø (2005, 01. april). Omstridt metode. [Internett].  Helgeland-arbeiderblad.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2012 10:00 - Sist endret 5. feb. 2019 10:46