A survey of hearing, language and quality of life in persons who received cochlear implants as children

Om prosjektet

Formålet med studien er å få økt kunnskap om livskvalitet, hørsel og kommunikasjon blant de som fikk cochlea implantat (CI) som barn. Målet er å inkludere alle under 18 år som fikk CI i Norge før 2012.

Data vil bli samlet inn gjennom ulike språktester og kognitive tester, så vel som spørreskjemaer for å vurdere livskvalitet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, Oslo Universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo.

 

Les mer om prosjektet på våre engelske nettsider.

 

 

Publisert 7. nov. 2014 08:49 - Sist endret 7. nov. 2014 08:49