Organisasjon

Ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) vert det arbeidd med undervisning, forskning og formidling innafor spesialpedagogikk. Instituttet har studieprogram som dekkjer både bachelornivå og masternivå.  

Institutt for spesialpedagogikk har i dag ca 70 tilsette. Av dei er ca 17 stipendiatar og 15 i administrative/tekniske stillinger. Instituttet har ca 800 studentar fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education og Ph.D.-studiet.
Instituttet deler kvart år ut Jonasprisen.

 

Publisert 16. sep. 2010 11:20 - Sist endret 2. aug. 2011 13:25