Organisasjon

Ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) vert det arbeidd med undervisning, forskning og formidling innafor spesialpedagogikk. Instituttet har studieprogram som dekkjer både bachelornivå, masternivå og phd-nivå.  

Instituttleiinga

Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Instituttstyret

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret.

Instituttadministrasjon

Instituttadministrasjonen har blant anna ansvar for: forskingsadministrasjon, studieadministrasjon, nettsider, informasjon og mediekontakt.

 

 

Publisert 16. sep. 2010 11:20 - Sist endret 5. nov. 2021 15:53