Instituttadmininstrasjonen

Instituttadministrasjonen har mellom anna ansvar for: forskingsadministrasjon, studieadministrasjon, økonomi, nettsider og informasjon.

Sjå oversikt over administrativt tilsette ved ISP

Kontakt

Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 4 etasje Telefon: 22 85 80 59 E-post: