Instituttleiinga ved ISP

Instituttleiaren er den fremste leiaren ved instituttet.

  • Instituttleiaren blir tilsett for ein periode på fire år. Instituttleiaren leier instituttstyret og utnemner forskings- og undervisningsleiar for den gjeldande perioden.
  • Instituttnestleiar, fagleg studieleiar, er fagleg ansvarleg for undervisninga ved instituttet.
  • Fagleg forskningsleiar er fagleg ansvarleg for forsking og forskerutdanninga.
  • Kontorsjef har ansvaret for den forvaltningsmessige leiinga av instituttet.
  • Administrativ forskningsleiar er ansvarleg for administrativ ledelse og koordinering av instituttets forskings- og internasjonaliseringsadministrasjon.
  • Administrativ studieleiar er ansvarleg for administrativ ledelse og koordinering av instituttets studieadministrasjon.

 Instituttledelsen

Namn Tittel
Ona Bø Wie Instituttleiar, professor

Henrik Daae Zachrisson

Leiar for forsking, professor
Kristine Stadskleiv Fagleg studieleiar, førsteamanuensis
Kristin Fedje Fredriksen Kontorsjef
Ragnhild Stuler Avdelingsleiar, Administrativ studieleiar
Marika Vartun Avdelingsleiar, Administrativ forskningsleiar

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 4 etasje Telefon: 22 85 80 59 E-post: