English version of this page

Oslo SPeLL

logo

Design: Georgios Magakis

Oslo SPeLL leverer oppdaterte forskningsbaserte kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner.

Labbens mål er å støtte forskningsarbeid, samt utdanne kunnskapsrike og kompetente praktikere som er oppdatert på forskningsfronten, og tar hensyn til mangfoldet av individer med spesielle behov.

Labben tilbyr omfattende teknisk hjelp til brukere, blant annet

 • oppstart
 • veiledning
 • vedlikehold og feilsøking av programvare
 • prosedyrer
 • utstyr
 • opplæring og rådgivning i eksperimentell oppsett

 

Bli med på forskning på spesialpedagogikk!
Meld din interesse som frivillig til viktig og morsom spesialpedagogisk forskning!

 

Etterlyse eller bidra med kartleggingsverktøy?
Har du et forslag for et spesifikt kartleggingsverktøy som:
• kan legges til vår test-samling?
• kan tilpasses og/eller oversettes til norsk?
• du har utviklet eller tilpasset og ønsker at labben distribuerer?
• labben kan hjelpe å utvikle digitalt?

Ta kontakt med oss og beskriv ditt forslag via nettskjema!

children playing
Photo: Shane Colvin / UiO

Smittevernregler

NB! For å forebygge smitte av koronavirus (Covid-19) er det viktig at alle som låner utstyr hos oss, enten for å ta med hjem eller til bruk i skole eller barnehage, forholder seg til og følger labbens smittevernregler:

Smittevernregler for lån av materiell

 • Kom frisk!
  Ikke kom hit om du føler deg dårlig eller har symptomer på luftveissykdommer
 • Desinfiser hendene dine FØR du bruker materiellet
 • Desinfiser ALT utstyr etter bruk
  Bager, materiell, diktafon o.l. skal desinfiseres etter bruk (ikke ark)
 • Desinfiser hendene dine ETTER bruk av materiellet
 • Desinfiser materiellet når du kommer for innlevering
  Vi har desinfeksjon du kan bruke

Smittevernregler for bruk av labrom

 • Kom frisk!
  Ikke kom hit om du føler deg dårlig eller har symptomer på luftveissykdommer
 • Maks to personer i rommet samtidig
  Grunnet små rom er det kun tillatt med to personer i rommet samtidig (testleder og deltaker)
 • Desinfiser hendene dine FØR du åpner døren
 • Hold avstand! Husk 1-metersregelen når du er i rommet
  Hvis dette ikke er mulig skal du bruke munnbind (spør oss om munnbind)
 • Desinfiser ALT utstyr etter bruk
  Husk også å desinfiser utstyr som er blitt brukt av deltaker, slik som headset, mikrofon, tastatur o.l. Du finner egen utstyrdesinfeksjon på rommet
 • Desinfiser ALLE overflater
  Overflater skal desinfiseres etter bruk (bord, stoler, dørhåndtak o.l.) Bruk egen overflatedesinfeksjon

Smittevernregler for bruk av materiell i skole eller barnehage

 • Desinfiser hendene dine FØR du bruker materiellet
 • Desinfiser ALT utstyr etter bruk
  Bager, materiell, diktafon o.l. skal desinfiseres etter bruk (ikke ark). Husk også å desinfiser utstyr som er blitt brukt av deltaker, slik som headset, mikrofon, tastatur o.l.
 • Desinfiser ALLE overflater
  Alle overflater skal desinfiseres etter bruk (bord, stoler o.l.)

Labbens ansatte

Bilde av Vasiliki Diamanti
Vasiliki Diamanti, førsteamanuensis og leder for OsloSpell
Bilde av Anders Lunde
Anders Lunde, overingeniør ved OsloSpell

Labbens postdoktorer

Labbens rådgivergruppe

Labbens frivillige

Vil du bli en av labbens frivillige medlemmer? Send oss en epost på learning-lab@isp.uio.no

Kontaktinformasjon

epost: learning-lab@isp.uio.no
telefon: +47 22856072

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 7
Helga Engs hus
Kontor: 331

Grunnet økt hyppighet i hjemmekontor for oss ved Oslo SPeLL, anbefaler vi forskere og studenter å avtale tidspunkt om det er behov for å møte oss fysisk på laben. 
Send e-post til: learning-lab@isp.uio.no 

Om oss

 • Vi støtter forskning undervisningsaktiviteter ved Institutt for spesialpedagogikk, og ved Fakultet for utdanningsvitenskap og andre samarbeidspartnere.
 • Vi vedlikeholder instituttets vitenskapelige instrumenter og lab-fasiliteter.
 • Vi støtter prosjekter med utstyr, opplæring, teknisk støtte, og tilgang til frivillige forsøksdeltakere.
 • Vi støtter prosjekter med app-utvikling.
 • Vi jobber med labbens egne projekter om tilpasning, digitalisering og standardisering av tester.
 • Vi støtter undervisning og opplæring gjennom arbeidsstuer (workshops) og opplæring i utstyrsbruk for forskere og studenter.
 • Vi har som mål tilby studenter praktisk erfaring med vurdering, intervensjon og rådgivning under veiledning.

Reserver lab-rom

Reservasjon gjøres via Excel Online. Logg inn her med UiO bruker eller logg inn her uten UiO bruker. For innlogging uten UiO bruker, henvend deg til learning-lab@isp.uio.no for å få tilsendt passord.

Labben disponerer 4 flerbruksrom og 2 akustisk behandlede rom tilpasset audiometri, lydopptak, og EEG måling.

NB! Rommene må låses opp av labbens ansatte. Eventuelt kan dere søke om elektronisk tilgang på ansattkort/studentkort ved å sende epost til labben med informasjon om hvorfor, hvor, når (helger? kveld?), og hvor lenge (månder? år?) dere trenger kort-tilgang.

Reserver vitenskapelige instumenter

Reservasjon gjøres via Excel Online. Logg inn her med UiO bruker eller logg inn her uten UiO bruker. For innlogging uten UiO bruker, henvend deg til learning-lab@isp.uio.no for å få tilsendt passord.

 • Blikksporing (Eye Tracker):

  • Labben disponerer én EyeLink 1000 Plus, som har markedsledende presisjon og nøyaktighet. Den kan brukes stasjonært i labben, eller portabelt i feltundersøkelser.
  • Labben disponerer også én EyeLink Portable Duo. Denne er også svært nøyaktig og presis, men er spesielt laget til å være portabel. Kan også brukes stasjonært i labben.
  • Labben kan hjelpe deg med å implementere sjekksum-validering av deltaker-id og automatisk seleksjon av data-source basert på deltaker-id. Les mer her.
 • EEG
  • Labben har kjøpt inn to 32-channel actiCHamp Plus EEG forsterkere fra Brain Products. Disse kan kombineres til én 64-kanals forsterker. Utstyret kan settes opp på våre laboratoriefasiliteter, eller som portable enheter for bruk i felt. Les mer her
  • Kan EEG brukes på personer med cochlear implantat? Hvor følsomt er EEG for bevegelser, og kan det brukes på barn? Les mer om dette her.
 • Biofysiske sensorer 

  • Biofysiske sensorer krever en EEG forsterker for å brukes. Reserver derfor en av EEG forsterkerne våre for å bruke sensorene.
  • Temperatursensor for deteksjon av hudtemperaturendring
  • Galvanisk hudrespons (deteksjon av svette-respons)
  • Blodpulsføler (hjertefrekvens)
  • 3D-akselerasjonssensor (bevegelses-måler)
  • Respirasjonsbeltesett (pustefrekvens)

Lån tester, bøker, og teknisk utstyr

Vi har et stort utvalg av tester, kartleggingsverktøy og observasjonsmateriell innenfor mange områder (se nedenfor). Vi har også mye teknisk utstyr og bøker. For utlån, send en epost til learning-lab@isp.uio.no, eller besøk vårt administrasjons-kontor (rom 331). 

Kartleggingsverktøy

 

Intervensjonsprogrammer

Teknisk utstyr

 • Bærbare audiometre
 • Hodetelefoner
  • Koss
  • ATA
  • Deltaco med mikrofon
  • Blaster Blaze med mikrofon
  • Sennheiser HD 4.20s med mikrofon
  • Plantronics Blackwire C3225 USB-C med mikrofon
 • Laptop
  • DELL Latitude
  • HP Elitebook
 • Lena produkter
  • DPL
  • Vester
  • Lommer
 • Kamera
  • Fujifilm Instax mini 70 (Instant Camera)
 • Myggmikrofon
  • Røde Smartlav+
 • Opptakere
  • Olympus opptaker WS-853
  • Olympus opptaker DS-9500
  • Olympus AS-9000 Transcription Kit
  • Olympus ME-12 Støyreduserende mikrofon for diktafon
  • Olympus E-102 Hodetelefon for diktafon
 • Stoppeklokker
 • Tablets/iPad
  • Android Samsung Galaxy Tab S2
  • iPad Air 2
  • iPad 6
 • Tablet/iPad stativ
 • Webkam

Bøker

Evaluering

Cohen, R.J., Swerdlik, M.E., & Philips, S.M. (1996). Psychological Testing and Assessment. An Introduction to Tests and Measurement. Mayfield Publishing Company

Kaufman, A.S. (1990). Assesseng Adolescent and Adult Intelligence. Allyn and Bacon

Kaufman, A.S. (1994). Intelligent Testing with WISC-III. John Wiley & Sons Inc

Sattler, J.M. (2018). Assessment of Children. Cognitive Foundations and Applications. Sixth edition. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. Revised and Updated Third Edition. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. WISC-III and WPPSI-R Supplement. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Forskningsmetode

Befring, E. (2007). Forskningsmetode med etikk og statistikk. Det Norske Samlaget Oslo

Brown, T.A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. The Guilford Press

Cozby, P.C. (1997). Methods in Behavioral Research. Mayfield Publishing Company

Creswell, J.W. (2009). Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications Inc.

Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions. Sage Publications, Inc.

Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Routledge

Lund, T., Kleven, T.A., Kvernbekk, T., & Christophersen, K.-A. (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag og forfatteren

Rådgivning

Johannessen, E., Kokkersvold, E., & Vedeler, L. (2001). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. 2. utgave. Gyldendal Norsk Forlag

Stamming

Guitar, B. (2006). Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins

Statistikk

Christophersen, K.A. (2009). Databehandling og statistisk analyse med SPSS. 4. utgave. Unipub forlag og forfatteren

Lund, T., & Christophersen, K.-A. (1999). Innføring i statistikk. Universitetsforlaget Oslo

Norris, G., Qureshi, F., Howitt, D., & Cramer, D. (2012). Introduction to Statistics with SPSS for Social Science. Pearson Education Limited

Robinson Kurpius, S.E., & Stafford, M.E. (2006). Testing and Measurement. Sage Publications, Inc.

Lab-aktiviteter

 • 27. januar 2020: Oslo SPeLL holdt seminar om blikksporing (EyeTracking), ved Anders Lunde og Laoura Ziaka. Slides kan lastes ned her.
 • 8. januar 2020: Oslo SPeLL deltok på UiO Research Bazaar 2020 for å demonstrere automatisk videoanalyse for gjennkjenning av følelsesuttrykk i ansikter. Les mer her.

Kunngjøringer

Nye:

Gamle:

 

Publisert 16. juni 2017 12:54 - Sist endret 13. sep. 2021 14:49