English version of this page

Oslo SPeLL

Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab

Oslo SPeLL leverer oppdatert forskningsbaserte kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner.

Nyhet! Bli med på forskning på spesialpedagogikk!

Instituttet trenger frivillige til å delta på viktig og morsom spesialpedagogisk forskning! Nå kan du melde din interesse via vårt frivilligregister!

Bildet kan inneholde: læring, barn, spille, moro, student.

Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO

Smittevernregler

NB! For å forebygge smitte av koronavirus (Covid-19) er det viktig at alle som låner utstyr hos oss, enten for å ta med hjem eller til bruk i skole eller barnehage, forholder seg til og følger labbens smittevernregler:

Smittevernregler for lån av materiell

 • Kom frisk!
  Ikke kom hit om du føler deg dårlig eller har symptomer på luftveissykdommer
 • Desinfiser hendene dine FØR du bruker materiellet
 • Desinfiser ALT utstyr etter bruk
  Bager, materiell, diktafon o.l. skal desinfiseres etter bruk (ikke ark)
 • Desinfiser hendene dine ETTER bruk av materiellet
 • Desinfiser materiellet når du kommer for innlevering
  Vi har desinfeksjon du kan bruke

Smittevernregler for bruk av labrom

 • Kom frisk!
  Ikke kom hit om du føler deg dårlig eller har symptomer på luftveissykdommer
 • Maks to personer i rommet samtidig
  Grunnet små rom er det kun tillatt med to personer i rommet samtidig (testleder og deltaker)
 • Desinfiser hendene dine FØR du åpner døren
 • Hold avstand! Husk 1-metersregelen når du er i rommet
  Hvis dette ikke er mulig skal du bruke munnbind (spør oss om munnbind)
 • Desinfiser ALT utstyr etter bruk
  Husk også å desinfiser utstyr som er blitt brukt av deltaker, slik som headset, mikrofon, tastatur o.l. Du finner egen utstyrdesinfeksjon på rommet
 • Desinfiser ALLE overflater
  Overflater skal desinfiseres etter bruk (bord, stoler, dørhåndtak o.l.) Bruk egen overflatedesinfeksjon

Smittevernregler for bruk av materiell i skole eller barnehage

 • Desinfiser hendene dine FØR du bruker materiellet
 • Desinfiser ALT utstyr etter bruk
  Bager, materiell, diktafon o.l. skal desinfiseres etter bruk (ikke ark). Husk også å desinfiser utstyr som er blitt brukt av deltaker, slik som headset, mikrofon, tastatur o.l.
 • Desinfiser ALLE overflater
  Alle overflater skal desinfiseres etter bruk (bord, stoler o.l.)

Om oss

Oppdatert forskning er avgjørende for å:  

 • møte mangfoldet innen spesialpedagogikk
 • styrke støtteapparatet rundt mennesker med spesialpedagogiske behov
 • sikre forskningsbasert intervensjon innen det spesialpedagogiske området 

Oslo SPeLL gir studenter førstehåndserfaringer med kartlegging, intervensjon og rådgivning. Målet er å utdanne kunnskapsrike og kompetente praktikere, som er er oppdatert på den siste utviklingen innen forskning, og som tar hensyn til mangfoldet av individer med spesielle behov.

Reserver lab-rom

Reservasjon gjøres via Lab Agenda. Registrer deg eller logg inn.

Labben disponerer 4 flerbruksrom og 2 akustisk behandlede rom tilpasset audiometri, lydopptak, og EEG måling.

NB! Rommene må låses opp av labbens ansatte. Eventuelt kan dere søke om elektronisk tilgang på ansattkort/studentkort ved å sende epost til labben med informasjon om hvorfor, hvor, når (helger? kveld?), og hvor lenge (månder? år?) dere trenger kort-tilgang.

Reserver vitenskapelige instumenter

Reservasjon gjøres via Lab Agenda. Registrer deg eller logg inn.

 • Blikksporing (Eye Tracker):

  • Labben disponerer én EyeLink 1000 Plus, som har markedsledende presisjon og nøyaktighet. Den kan brukes stasjonært i labben, eller portabelt i feltundersøkelser.
  • Labben disponerer også én EyeLink Portable Duo. Denne er også svært nøyaktig og presis, men er spesielt laget til å være portabel. Kan også brukes stasjonært i labben.
 • EEG
  • Labben har kjøpt inn to 32-channel actiCHamp Plus EEG forsterkere fra Brain Products. Disse kan kombineres til én 64-kanals forsterker. Utstyret kan settes opp på våre laboratoriefasiliteter, eller som portable enheter for bruk i felt. Les mer her
 • Biofysiske sensorer 

  • Biofysiske sensorer krever en EEG forsterker for å brukes. Reserver derfor en av EEG forsterkerne våre for å bruke sensorene.
  • Temperatursensor for deteksjon av hudtemperaturendring
  • Galvanisk hudrespons (deteksjon av svette-respons)
  • Blodpulsføler (hjertefrekvens)
  • 3D-akselerasjonssensor (bevegelses-måler)
  • Respirasjonsbeltesett (pustefrekvens)

Lån tester, bøker, og teknisk utstyr

Vi har et stort utvalg av tester, kartleggingsverktøy og observasjonsmateriell innenfor mange områder (se nedenfor). Vi har også mye teknisk utstyr og bøker. For utlån, send en epost til learning-lab@isp.uio.no, eller besøk vårt administrasjons-kontor (rom 331). 

Kartleggingsverktøy

 

Intervensjonsprogrammer

Teknisk utstyr

 • Bærbare audiometre
 • Hodetelefoner
  • Koss
  • ATA
  • Deltaco med mikrofon
  • Blaster Blaze med mikrofon
  • Sennheiser HD 4.20s med mikrofon
  • Plantronics Blackwire C3225 USB-C med mikrofon
 • Laptop
  • DELL Latitude
  • HP Elitebook
 • Lena produkter
  • DPL
  • Vester
  • Lommer
 • Kamera
  • Fujifilm Instax mini 70 (Instant Camera)
 • Myggmikrofon
  • Røde Smartlav+
 • Opptakere
  • Olympus opptaker WS-853
  • Olympus opptaker DS-9500
  • Olympus AS-9000 Transcription Kit
  • Olympus ME-12 Støyreduserende mikrofon for diktafon
  • Olympus E-102 Hodetelefon for diktafon
 • Stoppeklokker
 • Tablets/iPad
  • Android Samsung Galaxy Tab S2
  • iPad Air 2
  • iPad 6
 • Tablet/iPad stativ
 • Webkam

Bøker

Evaluering

Cohen, R.J., Swerdlik, M.E., & Philips, S.M. (1996). Psychological Testing and Assessment. An Introduction to Tests and Measurement. Mayfield Publishing Company

Kaufman, A.S. (1990). Assesseng Adolescent and Adult Intelligence. Allyn and Bacon

Kaufman, A.S. (1994). Intelligent Testing with WISC-III. John Wiley & Sons Inc

Sattler, J.M. (2018). Assessment of Children. Cognitive Foundations and Applications. Sixth edition. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. Revised and Updated Third Edition. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. WISC-III and WPPSI-R Supplement. Jerome M. Sattler Publisher Inc

Forskningsmetode

Befring, E. (2007). Forskningsmetode med etikk og statistikk. Det Norske Samlaget Oslo

Brown, T.A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. The Guilford Press

Cozby, P.C. (1997). Methods in Behavioral Research. Mayfield Publishing Company

Creswell, J.W. (2009). Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications Inc.

Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions. Sage Publications, Inc.

Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Routledge

Lund, T., Kleven, T.A., Kvernbekk, T., & Christophersen, K.-A. (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag og forfatteren

Rådgivning

Johannessen, E., Kokkersvold, E., & Vedeler, L. (2001). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. 2. utgave. Gyldendal Norsk Forlag

Stamming

Guitar, B. (2006). Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins

Statistikk

Christophersen, K.A. (2009). Databehandling og statistisk analyse med SPSS. 4. utgave. Unipub forlag og forfatteren

Lund, T., & Christophersen, K.-A. (1999). Innføring i statistikk. Universitetsforlaget Oslo

Norris, G., Qureshi, F., Howitt, D., & Cramer, D. (2012). Introduction to Statistics with SPSS for Social Science. Pearson Education Limited

Robinson Kurpius, S.E., & Stafford, M.E. (2006). Testing and Measurement. Sage Publications, Inc.

Lab-aktiviteter

 • 27. januar 2020: Oslo SPeLL holdt seminar om blikksporing (EyeTracking), ved Anders Lunde og Laoura Ziaka. Slides kan lastes ned her.
 • 8. januar 2020: Oslo SPeLL deltok på UiO Research Bazaar 2020 for å demonstrere automatisk videoanalyse for gjennkjenning av følelsesuttrykk i ansikter. Les mer her.

Kunngjøringer

Nye:

Gamle:

Publisert 16. juni 2017 12:54 - Sist endret 14. okt. 2020 13:37