English version of this page

Forskningstøtte og forskning

Oslo SPeLL tilbyr forskningsstøtte og har sine forkningprosjekter.

Veiledning og forskningsstøtte

Vi kan tilby veiledning til deg som planlegger eller allerede er i gang med et forkningsprosjekt innen spesialpedagogikk eller et relatert felt. Vi tilbyr både vitenskapelig veiledning fra våre vitenskapelige ansatte, og teknisk veiledning fra våre teknisk-administrative ansatte.

Kontakt oss på epost for mer informasjon: oslospell@isp.uio.no

Oslo SPeLL forskningsprosjekter

Eksterne samarbeidsprosjekter

  • Betre høyrselshabilitering med detaljert språklydtesting (Arne Kirkhorn Rødvik - Oslo Universitetssykehus)

Hub/node deltakelse

Bevilgninger

  • UiO midler til forskingsinfrastruktur (2018 og 2019)
  • UiO midler til forskingsinfrastruktur (2020 og 2021)
Publisert 5. nov. 2021 10:52 - Sist endret 30. sep. 2022 15:40