Vi tilbyr spesialpedagogiske tjenester ved Oslo SPeLL studentklinikken!

Vi tilbyr kartlegging, tiltak, og rådgivning hos studenter fra studieprogrammet master i spesialpedagogikk. Studentene får tett veiledning av spesialister i klinisk spesialpedagogikk.

Generelt om tilbudet

 • Studentklinikken tilbyr kartlegging, intervensjon/terapi og rådgivning innen fagfeltet spesialpedagogikk.
 • Alle studenter får god opplæring og oppfølging, og jobber under veiledning.
 • Tilbudet er gratis.
 • Studentene ved klinikken kommer fra masterprogrammet for spesialpedagogikk ved Institiutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.  
 • Alle søknader blir vurdert, og du vil få tilbakemelding pr. epost om vi tror vi kan tilby deg våre tjenester.
 • Før oppstart kan du bli kalt inn til en forsamtale. Forsamtalen har som mål å få et tydligere bilde av dine behov enn det som fremgår av søknaden alene, samt å gjøre det mulig å vurdere hva studentklinikken kan tilby.
 • De fleste terapiene starter i begynnelsen av hvert semester, men vi har også noen opptak i løpet av semesteret.
 • Timene ved klinikken tas opp på video, som benyttes i veiledning av studentenes arbeid.
 • Ventetiden vil variere.
 • Studentklinikken har adresse Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo. Klinikken er en del av Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Oslo Spesialpedagogikk- og læringslab (Oslo SPeLL)

Hvis du ønsker å benytte deg av studentklinikken hos oss, ber vi deg sende elektronisk søknad (rød lenke nederst, informasjon blir kryptert). Vi ønsker ikke å motta søknader eller andre sensitive personopplysninger på e-post. Søknaden bør være kortfattet (ca halv A4-side), med beskrivelse av hva du ønsker hjelp til. Oppgi telefonnummer, postadresse og om det er tidspunkt du absolutt ikke kan komme. Terapitimene foregår på dagtid, i tidsrommet 8.15-16.00 og til kl 14.00 på fredager. Søknaden sendes elektronisk. 

Som klient er det viktig at du møter til de avtalte timene.

Klage

Har du kommentarer til eller ønsker å klage på tjenester du har fått? Vennligst fyll ut Klageskjema på nett.

 • Elektronisk søknadsskjema er oppe fra 15.mai - 11.juni 2020, for opptak til høsten og    1.november - 1.desember 2020, for opptak til våren. 
 • Oppstart august/september eller januar/februar
 • Kontaktinformasjon: NAVN ETTERNAVN, tlf 22 XX XX XX

Søk her

Klinikkens ansatte

Leder:

 

Ansatt:

 

Veiledere: