Bli med på forskning på spesialpedagogikk!

Vi inviterer deg til å melde deg på Frivilligregisteret ved Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab! Da blir du informert om studier som kan være aktuelle å delta i, for deg eller barn du er foresatt for. Vi søker både barn og voksne, med utviklingsmessige vansker (f.eks. dysleksi), med ervervede vansker (f.eks. afasi), og personer uten vansker.

Målet med studiene våre er å kunne tilby bedre vurdering og behandling av ulike utviklingsmessige og ervervede vansker. Vi ønsker at deltakelse i våre studier skal være en morsom og lærerik opplevelse! Deltakere får økonomisk kompensasjon for reiseutgifter, og barna får små premier for å være med.

Vi forsker blant annet på:

 • Lese- og skriveferdigheter
 • Språkferdigheter
 • Matematikk-kunnskaper
 • Kommunikasjonsvansker
 • Utviklingsmessige vansker

Noen av våre metoder:

 • Oppgaver med ord, tall og figurer
 • PC-oppgaver
 • Samtaler
 • Spørreundersøkelser
 • Måling av hjerneaktivitet (EEG)
 • Måling av hvor på skjermen øynene ser (blikksporing)

Hvem kan delta?

Alder: 0 til 100 år

Personer uten spesielle vansker

Personer med:

 • Språkvansker
 • Kommunikasjonsvansker (hørselsrelaterte, ervervede, utviklingsmessige)

 

 • Stemmevansker
 • Talevansker: stamming og løpsk tale
 • Lese- og/eller skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Adferds-, emosjonelle og sosiale vansker
 • Utviklingsmessige vansker

 

Påmelding

 • Informasjonen du registrer hos oss er sikret og godkjent av personvernombudet ved UiO og Det Udanningsvitenskapelig Fakultet. 
 • Du kan når som helst trekke deg fra dette registeret.

 

Er forsøksdeltakeren under 18 år? Da må en foresatt logge inn med MinID og godkjenne registrering:

Er forsøksdeltakeren over 18 år? Da kan den selv logge inn med MinID og registre seg:

 

Bakgrunn for registeret

Vi som har opprettet og driver registeret jobber ved Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab, ved Institutt for spesialpedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i OsloVår oppgave er å støtte forskere og studenter med kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter. De som bruker labben er fast ansatte ved UiO, doktorgradsstipendiater, og studenter.

Våre forskere trenger frivillige deltakere til prosjektene sine. Derfor har vi opprettet et elektronisk register over personer som er interessert i å delta på fremtidige forskningsprosjekter. Ved å registrere deg eller barn du er foresatt for bidrar du til forskning i verdensklasse ved UiO! Du kan når som helst trekke deg fra registeret (Trekk deg fra registeret).

Hvem kan delta?

Vi trenger hovedsakelig barn i barnehage- og skolealder som deltakere, men også voksne. Vi er spesielt interessert i deltakelse fra personer med utviklingsmessige og ervervede vansker, slik at vi kan øke kunnskapen om disse vanskene.

Vi trenger også barn og voksne uten utviklingsmessige eller ervervede vansker. Dette er viktig for å kunne sammenligne med andre grupper, og fordi mange prosjekter ikke fokuserer på utvikling.

Nyttig info ved registrering

Før registrering

Under registrering

 • Fyll inn kontakt- og helseinfo for deg eller barn du er foresatt for
 • Les gjennom samtykkeskjema
 • Signer samtykkeskjema digitalt (krever MinID) for deg eller barn du er foresatt for

Etter registrering

Hvorfor registrere seg?

 • Lær mer om forskjellige vansker
 • Hjelp forskere å finne ut mer om behandling og årsak til vansker
 • Opplev noe spennende, lærerikt, og morsomt
 • Møt interessante og flinke mennesker
 • Få tilbakemelding om deg eller ditt barns resultater, avhengig av forskernes tilgjengelighet og type prosjekt.

Hvem er vi?

Hvordan foregår forskningsprosjektene?

Forskere bruker ulike metoder og teknikker i sine prosjekter. Eksempler på dette kan være:

 • Å lese en tekst og svare på noen spørsmål
 • Bruke et dataprogram for å klikke på forskjellige bilder. 
 • Utføre matematikkoppgaver

Under slike tester kan forskere for eksempel måle:

Hvor kan jeg lese mer om forskningsprosjektene?

Instituttets forskergrupper:

Hvor kan jeg lære mer?