English version of this page

ArcEd: The Choice Architecture of Admission to Education

I dette forskerprosjektet for unge talenter undersøker vi avgjørende faktorer, begrensinger og konsekvenser av opptak til utdanning.  Vi samler et tverrfaglig team med bakgrunn innen utdanningsøkonomi, atferdsøkonomi, psykologi og genetisk epidemiologi for å gi verdifull kunnskap til forskere, beslutningstakere og praktikere.

Bakgrunn

Utdanningssystemer streber etter å være rettferdige og inkluderende slik at hver enkelt kan nå sitt utdanningspotensial uavhengig av bakgrunn. Europa har imidlertid opplevd en rask økning i økonomisk ulikheten det siste tiåret, og utdanningsulikhet er en viktig bidragsyter. Finnes det utdanningsprosesser som hindrer vanskeligstilte studenter eller studenter med spesielle behov fra å nå sitt potensial? ArcEd-prosjektet studerer rollen opptak til utdanning spiller i å skape eller fjerne barrierer for sosial mobilitet.

Hensikten med prosjektet

  • Mål: Identifisere hvordan kontekstuelle faktorene påvirker de målene som brukes som tildelingskriterier i opptaksbeslutninger
  • Valg: Forstå hvordan studenters evner, preferanser og forventninger påvirker valgene de gjør i opptaksprosesser
  • Institusjoner: Undersøke hvordan opptakssystemet påvirker individer og samfunnet på kort og lang sikt, inkludert utdanningsulikhet
  • Choice Architecture: Systematisk gjennomgå forskningen på organiseringen og konsekvensene av opptakssystemer.

Metodologi

ArcEd er et tverrfaglig prosjekt (utdanningsøkonomi, atferdsøkonomi, psykologi og genetisk epidemiologi) med en ny og ambisiøs tilnærming til å forstå avgjørende faktorer, begrensninger og konsekvenser av opptak til utdanning. Prosjektet bruker et “Choice Architecture” rammeverk til å beskrive og forstå prosessene som styrer opptak til utdanning. Rammeverket består av tre elementer: 1) målene som brukes som tildelingskriterier i opptaksbeslutninger, 2) valgene studentene tar basert på deres evner, preferanser og forventninger, og 3) institusjonene som styrer opptak til utdanning. For å studere disse prosessene i opptak til videregående og høyere utdanning i Norge, tar prosjektet i bruk rike datakobling og analytiske teknikker på forskningsfronten på tvers av akademiske disipliner. Forskningen vil gi verdifull kunnskap for forskere, beslutningstakere og praktikere.

Bildet kan inneholde: gjøre, parallell.

Partnere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Columbia University, New York, USA

Prosjekttype

Forskerprosjekt for unge talenter

Finansiering fra Norges forskningsråd

NOK 8 000 000

Prosjektlengde

48 måneder

Start dato

1. desember 2021

Publisert 14. des. 2021 15:45 - Sist endret 14. des. 2021 15:46