Astrid Marie Jorde Sandsør

Bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør
English version of this page
Telefon +47 22855734
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Utdanningsøkonomi og offentlig økonomi

 • Karakter
 • Inntaksordninger
 • Lærertetthet
 • Frafall
 • Sosial ulikhet
 • Skoleintervensjoner
 • Betydningen av barnehage for barns utvikling

Forskningsmetode

Anvendt økonometri           

 • Eksperimentelle og kvasieksperimentelle design for analyser av kausalitet
 • RCT, DiD, RD, IV

Systematiske kunnskapsoversikter

Bakgrunn

 • 2020 - : Forsker, institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tilknyttet ERC prosjektet EQOP
 • 2015 - : Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • 2010-2016: Stipendiat, Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt. Avhandling: Educational Policy and Student Outcomes.
 • 2005-2010: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt

Undervisning

Jeg har tidligere undervist:

 • ECON 3010: Anvendt økonomisk analyse
 • ECON 1210: Mikroøkonomi 1
 • ECON 3610: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk
 • ECON 2200: Matematikk 1/Mikro 1

Personlig nettside

 

 

Publikasjoner

 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth & Bøckmann, Ester (2021). Age as a merit in admission decisions for higher education. Higher Education.  ISSN 0018-1560. . doi: 10.1007/s10734-020-00662-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Tverrfaglig samarbeid – da NAV flyttet inn i videregående skoler. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(4), s 238- 251 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Jack-of-all-subjects? The association between individual grade variance and educational attainment. Economics of Education Review.  ISSN 0272-7757.  75 . doi: 10.1016/j.econedurev.2020.101969 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  35(1-2), s 23- 42 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-01-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Falch, Torberg; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Strøm, Bjarne (2017). Do Smaller Classes Always Improve Students' Long-run Outcomes?. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.  ISSN 0305-9049.  79(5), s 654- 688 . doi: 10.1111/obes.12161 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Drange, Nina; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Economics of Education Review.  ISSN 0272-7757.  53, s 164- 181 . doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2015). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  (16) . doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002

Se alle arbeider i Cristin

 • Hovdhaugen, Elisabeth & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Vil årets kull stille svakere?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester & Carlsten, Tone Cecilie (2020). Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. NIFU-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 23. november). Debatt om fritt skolevalg. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 26. februar). Debatt om fritt skolevalg. [Radio].  Politisk kvarter.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 24. april). Debatt om hvordan pandemien kan påvirke inntak til høyere utdanning. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Effekten av en bevilgning til økte lærerressurser på 1.-4. trinn.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Forsøk i skolen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 57- 60
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Fritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat). Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 21. juli). Intervju i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning.  Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 24. juli). Intervju i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning og "koronakullet".  VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 25. februar). Intervju om fritt skolevalg.  Utdanningsnytt.no.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 11. november). Intervju om hvordan karantener og fravær i forbindelse med pandemien kan påvirke elever i grunnskolen.  VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020, 05. november). Intervju om hvordan karantener og fravær i forbindelse med pandemien kan påvirke elever i videregående.  VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Nasjonale prøver – et forskerperspektiv. Utdanningsnytt.no.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Presentasjon av rapport om opptak til høyere utdanning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Permitterte som søker høyere utdannelse, kan skvise ut yngre søkere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan; Skålholt, Asgeir & Pedersen, Cathrine (2020). Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering. NIFU Arbeidsnotat. 2. Vis sammendrag
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2019). Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitet. NIFU-rapport. 17. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir & Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2019). Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet. NIFU Arbeidsnotat. 19. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan & Salvanes, Kari Vea (2019). Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte?. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). "Tett oppfølging – Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» og «Østfoldmodellen –sosialfaglige rådgivere i videregående skole».
 • Flatø, Martin; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Ulriksen, Robin; Belanger, Julie & Sutherland, Alex (2017). RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Alternative fakta fra Utdanningsforbundet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017, 25. april). Dagsnytt 18. [TV].  NRK 2, NRK P2.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Strøm, Bjarne & Falch, Torberg (2017). Local government mergers and school quality.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. NIFU-rapport. 26. Vis sammendrag
 • Aamodt, Per O; Bjørnstad, Stein; Sandsør, Astrid M. Jorde; Finnanger, Edvin & Jensen, Thea (2016). Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler.
 • Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid M. Jorde & Wollscheid, Sabine (2016). Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang. NIFU-rapport. 10.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Educational Policy and Student Outcomes. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 591.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Evidence-based recommendations for educational policy.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Grade variance.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde & Strøm, Bjarne (2016). Municipality mergers.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2016, 14. juli). Intervju i forbindelse med artikkel i avhandlingen om karaktervarians.  Dagens Næringsliv.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. NIFU-rapport. 19. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2014). Hva er utdanningens verdi?.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention. SSB - Discussion papers. 695.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Hva er en god lærer?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2020 08:52 - Sist endret 6. nov. 2020 14:52