Astrid Marie Jorde Sandsør

Bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør
English version of this page
Telefon +47 22855734
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Utdanningspolicy, utdanningsøkonomi og offentlig økonomi

 • Karakter
 • Inntaksordninger
 • Lærertetthet
 • Frafall
 • Sosial ulikhet
 • Skoleintervensjoner
 • Betydningen av barnehage for barns utvikling

Forskningsmetode

Anvendt økonometri           

 • Eksperimentelle og kvasieksperimentelle design for analyser av kausalitet
 • RCT, DiD, RD, IV

Systematiske kunnskapsoversikter

Annet

Medlem av offentlig utvalg (NOU) som skal gjennomgå regelverket for opptak til høyere utdanning

Bakgrunn

 • 2020 - : Forsker, institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tilknyttet ERC prosjektet EQOP
 • 2015 - : Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • 2010-2016: Stipendiat, Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt. Avhandling: Educational Policy and Student Outcomes.
 • 2005-2010: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt

Undervisning

Jeg har tidligere undervist:

 • ECON 3010: Anvendt økonomisk analyse
 • ECON 1210: Mikroøkonomi 1
 • ECON 3610: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk
 • ECON 2200: Matematikk 1/Mikro 1

Personlig nettside

 

 

Publikasjoner

 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Small-group instruction to improve student performance in mathematics in early grades: Results from a randomized field experiment. Journal of Public Economics. ISSN 0047-2727. 216. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2022). Do welfare counsellors help at-risk upper secondary school students? Economics of Education Review. ISSN 0272-7757. 89. doi: 10.1016/j.econedurev.2022.102271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Falch, Torberg & Strøm, Bjarne (2021). Long-run effects of local government mergers on educational attainment and income. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. ISSN 0305-9049. doi: 10.1111/obes.12441. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Strøm, Bjarne (2021). The effect of central government grants on local educational policy. European Journal of Political Economy. ISSN 0176-2680. 69, s. 1–13. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth & Bøckmann, Ester (2021). Age as a merit in admission decisions for higher education. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-020-00662-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Tverrfaglig samarbeid – da NAV flyttet inn i videregående skoler. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 37(4), s. 238–251. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Jack-of-all-subjects? The association between individual grade variance and educational attainment. Economics of Education Review. ISSN 0272-7757. 75. doi: 10.1016/j.econedurev.2020.101969. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 35(1-2), s. 23–42. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-01-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falch, Torberg; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Strøm, Bjarne (2017). Do Smaller Classes Always Improve Students' Long-run Outcomes? Oxford Bulletin of Economics and Statistics. ISSN 0305-9049. 79(5), s. 654–688. doi: 10.1111/obes.12161. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drange, Nina; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Economics of Education Review. ISSN 0272-7757. 53, s. 164–181. doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2015). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0809-8786. doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2022). Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment.
 • Lund, Bjarte Aarmo; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Lison, Pierre (2022). Problemer på kontoret: Alltid jeg som må trakte kaffe. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lund, Bjarte Aarmo; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Moen, Ole Martin (2022). Hva bør vi være mest redd for akkurat nå? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Tjønndal, Anne ; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Hvordan takle småpraten på julebordet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Elken, Mari; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Dale, Ragnhild Freng (2021). Hva i alle dager er tverrfaglighet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Utdanningsulikhet - like forutsetninger, like muligheter? .
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Avis]. Budstikka.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om opptakssystem og yrkesvalg. [Avis]. DNMagasinet.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Achievement Gaps by Parental Income and Education.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om fritt skolevalg. [TV]. NRK morgennytt.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Hvilken rolle spiller barnehage og skole?
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om fritt skolevalg. [Avis]. Dag og tid.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Debatt om fritt skolevalg. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Presentasjon av rapport om opptak til høyere utdanning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Effekten av en bevilgning til økte lærerressurser på 1.-4. trinn.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning og "koronakullet". [Avis]. VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om hvordan karantener og fravær i forbindelse med pandemien kan påvirke elever i grunnskolen. [Avis]. VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om hvordan karantener og fravær i forbindelse med pandemien kan påvirke elever i videregående . [Avis]. VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Debatt om fritt skolevalg. [Radio]. Politisk kvarter.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Debatt om hvordan pandemien kan påvirke inntak til høyere utdanning. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om fritt skolevalg . [Avis]. Utdanningsnytt.no.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Nasjonale prøver – et forskerperspektiv. Utdanningsnytt.no.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Forsøk i skolen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 57–60.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Fritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat).
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Vil årets kull stille svakere? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Permitterte som søker høyere utdannelse, kan skvise ut yngre søkere. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan & Salvanes, Kari Vea (2019). Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte?
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). "Tett oppfølging – Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» og «Østfoldmodellen –sosialfaglige rådgivere i videregående skole».
 • Flatø, Martin; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Ulriksen, Robin; Belanger, Julie & Sutherland, Alex (2017). RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Strøm, Bjarne & Falch, Torberg (2017). Local government mergers and school quality.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Alternative fakta fra Utdanningsforbundet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Dagsnytt 18. [TV]. NRK 2, NRK P2.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2016). Intervju i forbindelse med artikkel i avhandlingen om karaktervarians. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Grade variance.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde & Strøm, Bjarne (2016). Municipality mergers.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Evidence-based recommendations for educational policy.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2014). Hva er utdanningens verdi?
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Hva er en god lærer? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan; Skålholt, Asgeir & Pedersen, Cathrine (2020). Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0466-8.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester & Carlsten, Tone Cecilie (2020). Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327 0453-8.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea & Skålholt, Asgeir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0432-3.
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2019). Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0417-0.
 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Vaag Iversen, Jon Marius; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Pre-analysis plan: The Effect of Small Group Instruction in Mathematics for Pupils in Lower Elementary School. EGAP/OSF Registry. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0308-1.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Educational Policy and Student Outcomes. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0202-2.
 • Aamodt, Per O; Bjørnstad, Stein; Sandsør, Astrid M. Jorde; Finnanger, Edvin & Jensen, Thea (2016). Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler . Deloitte.
 • Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid M. Jorde & Wollscheid, Sabine (2016). Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0184-1.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0809-733X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2020 08:52 - Sist endret 23. apr. 2021 14:28