English version of this page

EQOP-Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity

I dette ERC-prosjektet undersøker vi årsaker til sosial ulikhet i barns språkutvikling og skoleprestasjoner. Vi vil også undersøke om barnehagen kan fungere som en buffer, og om den samfunnsmessige gevinsten av barnehage for de minste barna er større enn omkostningene.

Bakgrunn

Vi vet at det er stor sosial ulikhet i barn og unges skoleprestasjoner. For eksempel vet vi at unge fra fattige familier har tre ganger så stor sannsynlighet for å skåre svakt på PISA-testene sammenlignet med unge fra mer velstående familier. Vi vet også at disse forskjellene kommer tidlig, allerede lenge før barna starter på skolen.

Vi vet ikke nok om hvorfor det er slik. I dette prosjektet planlegger vi å finne ut av dette på helt nye måter, som også var grunnen til at ERC har støttet prosjektet. Vi håper resultatene våre kan brukes til å forebygge negative konsekvenser av sosial ulikhet, og å bidra til å gi barn og unge likere muligheter til å mestre skolegangen.

Videoproduksjon: Shane Colvin, UiO

Hensikten med prosjektet

Vi skal undersøke tre temaer i dette forskningsprosjektet.

  • Først skal vi prøve å finne årsaker  til sosial ulikhet i barns språkutvikling og skoleprestasjoner, ved å se på faktorer i barns oppvekstmiljø og i familien.
  • Dernest skal vi finne ut om barnehage for ett- og toåringer bidrar til å redusere sosial ulikhet i språkutvikling og skoleprestasjoner.
  • Til sist skal vi undersøke kost-nytte ved barnehage for alle ett- og toåringer, dvs om den samfunnsmessige nytten av dette tilbudet er større enn omkostningen.

For mer informasjon, se prosjektets engelske side

Prosjekttype:

Consolidator Grant 2018.

ERC-finansiering:

EUR 1,907,959.

Varighet:

60 måneder.

Startdato:

1. juni, 2019.

 

 

 

Publisert 6. mai 2019 14:25 - Sist endret 18. des. 2020 08:37

Kontakt

Prosjektleder
Professor Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. (Foto: Shane Colvin, UiO)

ERC-millioner til forskning på sosial ulikhet og skoleprestasjoner