Henrik Daae Zachrisson

Bilde av Henrik Daae Zachrisson
English version of this page
Telefon +47 22858066
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Forskningsleder, Institutt for spesialpedagogikk

 

Faglige interesser

Substansielle 

 • Betydningen av barnehage for barns utvikling
 • Sosial ulikhet i utvikling, læring, og utdannelse
 • Konsekvenser av fattigdom for barns utvikling

Forskningsmetode

 • Kausal modellering i ikke-eksperimentelle data
 • Måling av endring (longitudinell modellering)
 • Målemodeller i småbarnsalder.

 

Undervisning

  Jeg har ingen undervisning høsten 2021

   

  Jeg har tidligere i hovedsak undervist på følgende kurs:

  SPED1200: Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis 

  SPED2100: Forelesninger om utviklingsteorier og utvikling i et sosialiseringsperspektiv

  SPED4010: Kvantitativ metode

  UV9255 Causal modelling in non-experimental data

  se http://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9255/index-eng.html

  Med Ronny Scherer: Lear to write empirical research paper

   

  Bakgrunn

  Utdannet psykolog fra Universitetet i Århus.

  PhD ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt i 2009.

  PhD-stipendiat, og senere postdoc. på Folkehelseinstituttet.

  Seniorforsker (Forsker 1) ved Nasjonal utviklingssenter for barn og unge, Universitetet i Oslo (www.nubu.no) og bistilling som professor II ved CEMO.

   

  Emneord: Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo. ISBN 9788771601671. 80 s.
  • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205495982. 88 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Badini, Isabella; Lyngstad, Torkild Hovde; Eilertsen, Espen Moen; Ahmadzadeh, Yasmin I.; Wechsler, Daniel L & Zachrisson, Henrik Daae [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Socioeconomic status and risk for child emotional and behavioral problems: Exploring gene-environment interaction in the presence of gene-environment correlation using extended families in the Norwegian Mother, Father and Child Birth Cohort Study. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 51(6), s. 691–691.
  • Badini, Isabella; Lyngstad, Torkild Hovde; Eilertsen, Espen Moen; Ahmadzadeh, Yasmin I.; Wechsler, Daniel L & Zachrisson, Henrik Daae [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Socioeconomic status and risk for child emotional and behavioral problems: Exploring gene-environment interaction in the presence of gene-environment correlation using extended families in the Norwegian Mother, Father and Child Birth Cohort Study.
  • Zachrisson, Henrik Daae; Vartun, Marika & Borge, Laila (2021). Kommunikasjonsarbeid gjør journalistene mindre skumle. [Internett]. NARMA Norsk nettverk for forskningsadministrasjon.
  • Moser, Thomas & Zachrisson, Henrik Daae (2019). Universal ECEC as a protective mean for children from disadvantaged families in Norway?
  • Alexandersen, Nina; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage; Zachrisson, Henrik Daae & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2019). Access to childcare quality in a universal context: the role of parental education and income.
  • Eliassen, Erik & Zachrisson, Henrik Daae (2017). The causal effect of entry age on children's social competence at age 3 years.
  • Zachrisson, Henrik Daae & Melhuish, Edward C. (2017). Early childhood education and care. I Hopkins, Brian; Geangu, Elena & Linkenauger, Sally (Red.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development. Cambridge University Press. ISSN 9781316216491. s. 459–463. doi: 10.1017/9781316216491.073.
  • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?
  • Bøe, Tormod & Zachrisson, Henrik Daae (2016). Hva betyr det for barn å vokse opp i et fattig familie? I Holme, Hanne; Solstad Olavesen, Ellen; Valla, Lisbeth & Hansen, Marit Bergum (Red.), Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205486294. s. 161–171.
  • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid & Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”.
  • Hogsnes, Hilde Dehnes; Nærde, Ane & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Barns sosiale utvikling – fra barnehage til skole. .
  • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B. & Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development.
  • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje & Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC.
  • Dearing, Eric; Zachrisson, Henrik Daae & Mykletun, Arnstein (2011). Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(8), s. 785–787.
  • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort.
  • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae; Oppedal, Brit & Røysamb, Espen (2009). Absence in gender differences in internalizing symptoms among ethnic minority preadolescents.
  • Skårderud, Finn & Zachrisson, Henrik Daae (2008). Tilknytning og spiseforstyrrelser.
  • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae & Oppedal, Brit (2007). Validation of a short version of the Depression Experiences Questionnaire for Adolescents in a predominantly minority sample in Norway.
  • Zachrisson, Anders & Zachrisson, Henrik Daae (2006). On: Validation of psychoanalytic theories: Toward a conceptualization of references - Response to Dr Torsti-Hagman. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 87.
  • Zachrisson, Henrik; Mykletun, Arnstein; Vedul-Kjelsås, Einar & Gøtestam, K Gunnar (2006). Forekomsten av spiseforstyrrelser blant kvinner med overvekt og fedme: en befolkningsbasert studie.
  • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage. Atferdssenteret (Rapport til Utdanningsdirektoratet).
  • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane & Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014). Atferdssenteret-Unirand.
  • Zachrisson, Henrik Daae (2009). Attachment in middle and late childhood : measurement validation and relation to mental health problems. Unipub forlag. ISSN 1504-3991.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 20. aug. 2018 09:19 - Sist endret 13. aug. 2021 11:40