Henrik Daae Zachrisson

Bilde av Henrik Daae Zachrisson
English version of this page
Telefon +47 22858066
Mobiltelefon +47 40048017
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO

Faglige interesser

Substansielle 

 • Betydningen av barnehage for barns utvikling
 • Sosial ulikhet i utvikling, læring, og utdannelse
 • Konsekvenser av fattigdom for barns utvikling

Forskningsmetode

 • Kausal modellering i ikke-eksperimentelle data
 • Måling av endring (longitudinell modellering)
 • Målemodeller i småbarnsalder.

 

Undervisning

  Høsten 2020 underviser jeg i hovedsak på SPED2100 (utviklingspsykologi BA) og SPED4010 (Metode MA)

   

  Jeg har tidligere undervist:

  SPED1200: Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis (emneansvarlig 2019)

  SPED2100: Forelesninger om utviklingsteorier og utvikling i et sosialiseringsperspektiv

  SPED4010: Kvantitativ metode

  UV9255 Causal modelling in non-experimental data

  se http://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9255/index-eng.html

  Med Ronny Scherer: Lear to write empirical research paper

   

  Bakgrunn

  Utdannet psykolog fra Universitetet i Århus.

  PhD ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt i 2009.

  PhD-stipendiat, og senere postdoc. på Folkehelseinstituttet.

  Seniorforsker (Forsker 1) ved Nasjonal utviklingssenter for barn og unge, Universitetet i Oslo (www.nubu.no) og bistilling som professor II ved CEMO.

   

  Emneord: Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205495982.  88 s.
  • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S.  ISBN 9788771601671.  80 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Vartun, Marika & Zachrisson, Henrik Daae (2021). Hvordan bistå en forsker til å kommunisere forskning? Marika Vartun og Henrik Zachrisson, Universitetet i Oslo. Forskning får verdi gjennom kommunikasjon, og kommunikasjon er et evalueringskriterium i de fleste søknadstyper. Det forventes at forskere, i tillegg til de tradisjonelle fagfellekanalene, benytter ulike plattformer for å formidle forskningen sin ut i samfunnet. Vi får et eksempel på fruktbart samarbeid mellom forsker og kommunikasjonsrådgiver..
  • Zachrisson, Henrik Daae; Vartun, Marika & Borge, Laila (2021, 10. mars). Kommunikasjonsarbeid gjør journalistene mindre skumle. [Internett].  NARMA Norsk nettverk for forskningsadministrasjon.
  • Alexandersen, Nina; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage; Zachrisson, Henrik Daae & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2019). Access to childcare quality in a universal context: the role of parental education and income.
  • Moser, Thomas & Zachrisson, Henrik Daae (2019). Universal ECEC as a protective mean for children from disadvantaged families in Norway?.
  • Eliassen, Erik & Zachrisson, Henrik Daae (2017). The causal effect of entry age on children's social competence at age 3 years.
  • Zachrisson, Henrik Daae & Melhuish, Edward C. (2017). Early childhood education and care, In Brian Hopkins; Elena Geangu & Sally Linkenauger (ed.),  The Cambridge Encyclopedia of Child Development.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316216491.  VI.  s 459 - 463
  • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?.
  • Bøe, Tormod & Zachrisson, Henrik Daae (2016). Hva betyr det for barn å vokse opp i et fattig familie?, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  Kapittel 13.  s 161 - 171
  • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid & Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”.
  • Hogsnes, Hilde Dehnes; Nærde, Ane & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Barns sosiale utvikling – fra barnehage til skole..
  • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage.
  • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane & Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014).
  • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje & Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC.
  • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B. & Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development.
  • Dearing, Eric; Zachrisson, Henrik Daae & Mykletun, Arnstein (2011). Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(8), s 785- 787
  • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort..
  • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae; Oppedal, Brit & Røysamb, Espen (2009). Absence in gender differences in internalizing symptoms among ethnic minority preadolescents.
  • Zachrisson, Henrik Daae (2009). Attachment in middle and late childhood : measurement validation and relation to mental health problems. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. No.167.
  • Skårderud, Finn & Zachrisson, Henrik Daae (2008). Tilknytning og spiseforstyrrelser.
  • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae & Oppedal, Brit (2007). Validation of a short version of the Depression Experiences Questionnaire for Adolescents in a predominantly minority sample in Norway.
  • Zachrisson, Anders & Zachrisson, Henrik Daae (2006). On: Validation of psychoanalytic theories: Toward a conceptualization of references - Response to Dr Torsti-Hagman. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  87
  • Zachrisson, Henrik; Mykletun, Arnstein; Vedul-Kjelsås, Einar & Gøtestam, K Gunnar (2006). Forekomsten av spiseforstyrrelser blant kvinner med overvekt og fedme: en befolkningsbasert studie.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 20. aug. 2018 09:19 - Sist endret 9. okt. 2020 08:44