Henrik Daae Zachrisson

Image of Henrik Daae Zachrisson
Norwegian version of this page
Phone +47 22858066
Mobile phone +4740048017
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

Substantive 

 • Early Childhood Education and Care
 • Social inequality in early education
 • Consequences of childhood poverty

Methodological

 • Causal modeling in observational data
 • Measurement of change
 • Measurement models in early childhood

   

  Teaching

  I'm teaching mainly on SPED2100 (developmental psych for BA) and SPED4010 (methods for MA) this fall

   

  Past teaching:

  SPED1200: Research methods and research based practice in special needs education

  SPED2100: Theories of child development and social development

  SPED4010: Quantitative methods

  UV9255 Causal modelling in non-experimental data

  see http://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9255/index-eng.html

  With Ronny Scherer: Learn to write empirical research paper

  Background

  • Psychologist,  University of Aarhus, Denmark
  • PhD, Department of Psychology at UiO in 2009
  • PhD fellow and later Post Doc fellow at the Norwegian Institute of Public Health.
  • Senior Researcher, The Norwegian Center for Child Behavioral Development (www.nubu.no)
  • Professor II, Center for Educational Measurement at the University of Oslo

   

  Tags: Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology

  Publications

  View all works in Cristin

  • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205495982.  88 s.
  • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S.  ISBN 9788771601671.  80 s.

  View all works in Cristin

  • Vartun, Marika & Zachrisson, Henrik Daae (2021). Hvordan bistå en forsker til å kommunisere forskning? Marika Vartun og Henrik Zachrisson, Universitetet i Oslo. Forskning får verdi gjennom kommunikasjon, og kommunikasjon er et evalueringskriterium i de fleste søknadstyper. Det forventes at forskere, i tillegg til de tradisjonelle fagfellekanalene, benytter ulike plattformer for å formidle forskningen sin ut i samfunnet. Vi får et eksempel på fruktbart samarbeid mellom forsker og kommunikasjonsrådgiver..
  • Zachrisson, Henrik Daae; Vartun, Marika & Borge, Laila (2021, 10. mars). Kommunikasjonsarbeid gjør journalistene mindre skumle. [Internett].  NARMA Norsk nettverk for forskningsadministrasjon.
  • Alexandersen, Nina; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage; Zachrisson, Henrik Daae & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2019). Access to childcare quality in a universal context: the role of parental education and income.
  • Moser, Thomas & Zachrisson, Henrik Daae (2019). Universal ECEC as a protective mean for children from disadvantaged families in Norway?.
  • Eliassen, Erik & Zachrisson, Henrik Daae (2017). The causal effect of entry age on children's social competence at age 3 years.
  • Zachrisson, Henrik Daae & Melhuish, Edward C. (2017). Early childhood education and care, In Brian Hopkins; Elena Geangu & Sally Linkenauger (ed.),  The Cambridge Encyclopedia of Child Development.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316216491.  VI.  s 459 - 463
  • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?.
  • Bøe, Tormod & Zachrisson, Henrik Daae (2016). Hva betyr det for barn å vokse opp i et fattig familie?, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  Kapittel 13.  s 161 - 171
  • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid & Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”.
  • Hogsnes, Hilde Dehnes; Nærde, Ane & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Barns sosiale utvikling – fra barnehage til skole..
  • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage.
  • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane & Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014).
  • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje & Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC.
  • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B. & Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development.
  • Dearing, Eric; Zachrisson, Henrik Daae & Mykletun, Arnstein (2011). Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(8), s 785- 787
  • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort..
  • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae; Oppedal, Brit & Røysamb, Espen (2009). Absence in gender differences in internalizing symptoms among ethnic minority preadolescents.
  • Zachrisson, Henrik Daae (2009). Attachment in middle and late childhood : measurement validation and relation to mental health problems. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. No.167.
  • Skårderud, Finn & Zachrisson, Henrik Daae (2008). Tilknytning og spiseforstyrrelser.
  • Alves, Daniele Evelin; Zachrisson, Henrik Daae & Oppedal, Brit (2007). Validation of a short version of the Depression Experiences Questionnaire for Adolescents in a predominantly minority sample in Norway.
  • Zachrisson, Anders & Zachrisson, Henrik Daae (2006). On: Validation of psychoanalytic theories: Toward a conceptualization of references - Response to Dr Torsti-Hagman. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  87
  • Zachrisson, Henrik; Mykletun, Arnstein; Vedul-Kjelsås, Einar & Gøtestam, K Gunnar (2006). Forekomsten av spiseforstyrrelser blant kvinner med overvekt og fedme: en befolkningsbasert studie.

  View all works in Cristin

  Published Aug. 20, 2018 10:08 AM - Last modified Oct. 9, 2020 8:45 AM