Astrid Marie Jorde Sandsør

Bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør
English version of this page
Telefon +47 22855734
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Publikasjoner

 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Jack-of-all-subjects? The association between individual grade variance and educational attainment. Economics of Education Review.  ISSN 0272-7757.  75 . doi: 10.1016/j.econedurev.2020.101969 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  35(1-2), s 23- 42 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-01-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Falch, Torberg; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Strøm, Bjarne (2017). Do Smaller Classes Always Improve Students' Long-run Outcomes?. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.  ISSN 0305-9049.  79(5), s 654- 688 . doi: 10.1111/obes.12161 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Drange, Nina; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Economics of Education Review.  ISSN 0272-7757.  53, s 164- 181 . doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2015). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  (16) . doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002

Se alle arbeider i Cristin

 • Hovdhaugen, Elisabeth & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Vil årets kull stille svakere?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester & Carlsten, Tone Cecilie (2020). Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. NIFU-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Fritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat). Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Permitterte som søker høyere utdannelse, kan skvise ut yngre søkere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan; Skålholt, Asgeir & Pedersen, Cathrine (2020). Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering. NIFU Arbeidsnotat. 2. Vis sammendrag
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2019). Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitet. NIFU-rapport. 17. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir & Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2019). Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet. NIFU Arbeidsnotat. 19. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan & Salvanes, Kari Vea (2019). Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte?. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). "Tett oppfølging – Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» og «Østfoldmodellen –sosialfaglige rådgivere i videregående skole».
 • Flatø, Martin; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Ulriksen, Robin; Belanger, Julie & Sutherland, Alex (2017). RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Alternative fakta fra Utdanningsforbundet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017, 25. april). Dagsnytt 18. [TV].  NRK 2, NRK P2.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Strøm, Bjarne & Falch, Torberg (2017). Local government mergers and school quality.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. NIFU-rapport. 26. Vis sammendrag
 • Aamodt, Per O; Bjørnstad, Stein; Sandsør, Astrid M. Jorde; Finnanger, Edvin & Jensen, Thea (2016). Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler.
 • Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid M. Jorde & Wollscheid, Sabine (2016). Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang. NIFU-rapport. 10.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Educational Policy and Student Outcomes. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 591.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Evidence-based recommendations for educational policy.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Grade variance.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde & Strøm, Bjarne (2016). Municipality mergers.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. NIFU-rapport. 19. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2014). Hva er utdanningens verdi?.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention. SSB - Discussion papers. 695.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Hva er en god lærer?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2020 08:52 - Sist endret 21. sep. 2020 15:40