To unge forskertalenter får millioner fra Forskningsrådet

Førsteamanuensis Åste Mjelve Hagen og forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, begge fra Institutt for spesialpedagogikk, UiO får 8 millioner hver fra Forskningsrådet til nye forskningsprosjekter.

portrettfoto av forskerne

Forskertalentene Astrid Marie Jorde Sandsør og Åste Mjelve Hagen, ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO; fotored: Sandra Nielsen / UiO

Institutt for spesialpedagogikk, UiO vant fram med to nye forskningprosjektidér i kampen om midlene fra Forskningsrådet som ble offentliggjort i dag

Bedre rustet for skolen ved hjelp av språkverktøy

Prosjektet “Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool” får midler i kategorien "Forskerprosjekt for unge talenter". Prosjektleder er Åste Mjelve Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk.

portrett av forsker
Åste Marie Mjelve Hagen, Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

Prosjektet har som mål å identifisere barn som trenger ekstra språkstøtte i barnehagen, slik at de er bedre rustet for skolen.

– Jeg har planer om å utvikle et forskningsbasert verktøy som fanger opp barn som strever med språket, og som kan brukes av ansatte i barnehagen.

Hagen er opptatt av at de som strever skal fanges opp tidlig, slik at barna kan ha et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen.

– Språket er så viktig for barns emosjonelle og sosiale utvikling. I tillegg så vet vi at de som blir hengende etter tidlig i skoleløpet på grunn av svake språkferdigheter, kan få det tøft på skolen.

Med seg på prosjektet har Hagen også Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk og forskere ved Texas Institute for Measurement, Evaluation, and Statistics, University of Houston.

Les også

Forskerprofilen: Vil gi et bedre utgangspunkt til barn som begynner på skolen

Er det prosesser i utdanningssystemet som hindrer noen elever fra å nå sitt utdanningspotensiale?

Prosjektet The Choice Architecture of Admission to Education (ArcEd) får midler i kategorien "Forskerprosjekt for unge talenter". Prosjektleder er Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk.

portrett av forsker
Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO)

ArcEd er et tverrfaglig prosjekt (utdanningsøkonomi, adferdsøkonomi, psykologi, utdanning, og genetisk epidemiologi) som har ambisjoner om å bedre forstå opptakssystemer til videregående og høyere utdanning.

  • Hva baserer vi opptak på og hvordan påvirkes disse målene av andre faktorer?
  • Hva påvirker elevenes utdanningsvalg?
  • Og hva er konsekvensene av opptakssystemene for elever og samfunnet?

– Utdanningssystemet i Norge tilstreber å gi alle like muligheter, men alle kan ikke gå på samme skole eller ta samme utdanning. Opptakssystemer gjør at noen har større valgfrihet enn andre, og vi vet ikke nok om hvordan disse systemene samspiller med elevers bakgrunn og egne utdanningsønsker.

"Opptakssystemer gjør at noen har større valgfrihet enn andre"

I det nye forskningsprosjektet skal Sandsør blant annet undersøke hvorvidt det er prosesser i utdanningssystemet som hindrer noen elever fra å nå sitt utdanningspotensiale.

–  Mitt prosjekt har på sikt en ambisjon om å bidra til at utdanningssystemet er rettferdig og inkluderende. Utdanning er helt sentral for å oppnå utjevning av sosiale forskjeller, og da må vi forstå hvordan dagens system lykkes, eller ikke lykkes, med å oppnå dette. 

Med seg på prosjektet har hun professorene Henrik Zachrisson og Monica Melby-Lervåg ved Institutt for spesialpedagogikk, samt Rosa Cheesman fra Psykologisk institutt, Siv-Elisabeth Skjelbred fra NIFU og Sarah Cohodes fra Columbia University.

Les også

Forskerprofilen: økonomen som jobber tverrfaglig for å bedre utdanningssystemet

Stor glede på Instituttet

– Vi er veldig glade og stolte over at vi vant frem med to Unge forskertalent - prosjekter i år. Det betyr mye for instituttet å ha så sterke juniorer som bringer forskningen framover, sier Ona Bø Wie, insitutttleder.

Forskningsleder, Janne von Koss Torkildsen er enig, og legger til:

– Fagfeltene som Hagen og Sandsør forsker innenfor er viktige satsningsområder framover. Prosjektene bidrar på hver sin måte til målet om at flere barn og unge kan realisere sitt potensiale i utdanningsløpet.

logo forskningsrådet

 

Av Marika Vartun
Publisert 24. juni 2021 15:21 - Sist endret 25. juni 2021 09:45