English version of this page

NumLit: Development of numeracy and literacy in children

Målet med dette prosjektet er å forstå hvorfor noen barn strever med lesing og matematikk og forstå hvorvidt og hvordan de to ferdighetene utvikles i et samspill gjennom skoleårene. En slik forståelse vill være viktig ikke bare for teoriutvikling, men også for å  tilpasse undervisning til den enkelte samt å utvikle tiltak for å forebygge og avhjelpe vansker.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

For mer informasjon om prosjektet se engelsk nettside

Publisert 7. apr. 2020 11:35 - Sist endret 10. juni 2020 12:06