Arrangementer

Kommende

illustrasjonsfoto av øyesom måles
Tid og sted: 4. mai 20208. mai 2020, Room 231, Helga Eng's building

We are sorry to inform that the workshop is cancelled.

The Department of Special Needs Education, University of Oslo, announces the organization of this training workshop on eye tracking, which will take place in Helga Eng's building at the Faculty of Educational Sciences on May 4–8, 2020. The workshop is open to junior researchers in UiO and other institutions, including doctoral students, postdoctoral researchers, and faculty.

Bilde av barn som står i en ring og holder rundt hverandre
Tid og sted: 8. mai 2020 09:0016:00, Digitalt i Zoom

DSL+ ved Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om vokabulartiltak som virker i barnehage og skole. Arrangementet er digitalt og foregår i Zoom.

Bilde av elever i klasserom som får hjelp av lærere
Tid og sted: 25. mai 2020 09:0016:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Konferansen er avlyst for å forebygge koronasmitte. Vi kommer tilbake til en eventuell ny dato for konferansen senere. Følg med på våre nettsider for informasjon om dette.

Forskergruppen Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv (MISP) ved Institutt for spesialpedagogikk ønsker velkommen til en nordisk konferanse der vi setter søkelys på spesialpedagogikk og inkludering i skolen. 

logo av konferansetittelen
Tid og sted: 18. juni 202019. juni 2020, Place: Helga Engs Building

We are in the unfortunate position to announce the cancellation of the conference, as the coronavirus situation has rapidly unfolded in Norway, and, as a result, the University of Oslo has been closed and all events scheduled between now and August have been cancelled. We will inform you about the possibility for rescheduling in collaboration with the committee of the Society for Research in Learning Disabilities.

The second SRLD Conference will be held in Oslo in June 18-19, 2020. Organizer: Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway.

The Conference is now open for registration only for those who will contribute.

Tidligere

Tid og sted: 3. mars 2020 10:0013:15, Forsamlingssalen, Harald Schjeldrups hus

Psykologisk Institutt og Institutt for spesialpedagogikk ønsker velkommen til et åpent seminar om stamming i anledning disputasen til logoped Hilda Sønsterud. Vi har gleden å invitere til et fagseminar med opponentene og et avsluttende innlegg av doktoranden.