Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 19. feb. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Anette Andresen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats.

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Mussa Shaffii Ngonyani vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Essence of Education for Children with Disabilities in Developing Countries. Survey of Tanzanian Regular Primary School Teachers’ Self-Efficacy, Attitudes towards and Willingness to Include Pupils with Disabilities.

Tid og sted: 11. mars 2019 08:30 - 09:15, Møterom 494, 4.etg., Helga Engs hus

I forbindelse med tilsetting av professor/førsteamanuensis innenfor fagfeltet "Neurodevelopmental Disorders" holdes åpen prøveforelesning. Prøveforelesningen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 15. mars 2019 09:15 - 10:00, Møterom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med tilsetting av professor/førsteamanuensis innenfor fagfeltet "Neurodevelopmental Disorders" holdes åpen prøveforelesning. Prøveforelesningen vil foregå på engelsk.

Tidligere

Tid og sted: 11. feb. 2019 13:30 - 14:15, Møterom 494, 4.etg., Helga Engs hus

I forbindelse med tilsetting av professor/førsteamanuensis innenfor fagfeltet "Neurodevelopmental Disorders" holdes åpen prøveforelesning. Prøveforelesningen vil foregå på engelsk.