Forskningsarrangementer

Tidligere

Tid og sted: 24. okt. 2019 12:0013:00, McGuinn 030, Lynch School of Education and Human Development, Boston College, USA

EQOP PI Henrik Daae Zachrisson spends the academic year of 2019-2020 as visiting Fulbright Professor at Boston College to launch the EQOP project. Together with EQOP investigator, Professor Eric Dearing of Boston College and University of Oslo, he is organizing a colloquium series at the Lynch School of Education and Human Development.

Bilde av Monsrud
Tid og sted: 1. sep. 2015 09:1510:45, Helga Engs hus, seminarrom U29

Doktorgradskandidat May-Britt Monsruds prosjekt har arbeidstittelen "Språkferdigheter i en minoritetssituasjon - implikasjoner for kartlegging". Monsrud er stipendiat ved HiOA.

Tid og sted: 30. juni 2015 09:0010:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradskandidat Mussa Ngonyanis prosjekt har arbeidstittelen "The Essence of Education for Children with Disabilities in Developing Countries: Teachers' Self-Efficacy, Attitudes and Willingness towards Inclusion of Pupils with Disabilities in Tanzania".

Tid og sted: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Inger Engevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.

Tid og sted: 5. juni 2015 13:0014:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradskandidat Kathrin Olsens prosjekt har arbeidstittelen "Samspill mellom læring hos barn med autisme og kulturelle, sosiale og fysiske forhold i barnehagen". Olsen er stipendiat ved Høgskolen i Nesna.

 

Tid og sted: 19. mai 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mphil. Lawrence Eronvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Educating Teachers of the Deaf: Experiences and perspectives from Teachers on facilitating academic and social participation in Uganda.

Tid og sted: 28. apr. 2015 13:0014:30, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Magnar Ødegårds prosjekt har arbeidstittelen "Uro i skolen: A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States"

Tid og sted: 27. apr. 2015 14:1516:00, 231 HE

April 27th   Owen will hold the open lecture "Beyond the Word Gap: Building a Foundation of Communication Between Parent and Child Contributes to Low-Income Children’s Early Language Success.”

Tid og sted: 19. des. 2014 09:1510:00, rom 231, Helga Engs hus

Professor emeritus holder en åpen forelesning med tittelen:

Finsktalande barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till Åk 6?

Tid og sted: 18. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Marianne Klem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker.

Tid og sted: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Yngve Refseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.

Tid og sted: 10. okt. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Jannicke Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 10. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging frå barnehage til andre klasse.

Tid og sted: 8. okt. 2014 09:1512:00, Auditorium 2, Helga Engs Hus

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til en åpen forelesning med professor Ruth Litovsky.

Tid og sted: 18. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Tid og sted: 1. sep. 2014 13:1514:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Silje Systad prosjekt har arbeidstittelen Language skills in children with nocturnal epileptiform activity.