Om forskningen ved ISP

Institutt for spesialpedagogikk er landets største forskningsmiljø innen spesialpedagogikk.

Det er etablert utstrakt forskningssamarbeid med praksisfeltet og med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for spesialpedagogikk har de samme oppgaver som Universitetet i Oslo generelt med hensyn til forskning, undervisning og formidling. Det stilles andre krav til instituttet fordi vi har en spesiell brukergruppe: de som uten faglig, profesjonell tilrettelegging ikke kan få utnyttet sitt potensiale når det gjelder læring og utvikling.

ISP skal utvikle kunnskap innen et bredt spekter av problemområder knyttet til funksjonsvansker og funksjonshemmende barrierer som møter barn, ungdom og voksne i læring og livsløp. Instituttet har et særlig ansvar for forskning om tyngre funksjonshemninger hvor livsløpsperspektivet står sentralt. Det legges stor vekt på anvendt praksisrettet forskning, men også grunnforskning, filosofiske og historiske studier er viktige. En rekke problemstillinger i faget er av tverrvitenskapelig karakter.

Publisert 29. sep. 2010 14:40 - Sist endret 21. sep. 2012 09:45