Disputaser og prøveforelesninger

Kommende arrangementer

Tid og sted: 7. mars 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Hanne Næss Hjetland ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.