Tove Seiness Hunskaar

Image of Tove Seiness Hunskaar
Norwegian version of this page
Phone +47-22854158
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Tags: Japan

Publications

  • Vestøl, Jon Magne; Hunskaar, Tove Seiness & Dahl, Anne Kristin (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 21 . doi: 10.5617/adno.4447 Full text in Research Archive.
  • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  40(1), s 68- 85 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-06 Full text in Research Archive.
  • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  103.  s 581 - 581
  • Hunskaar, Tove Seiness & Borge, Inger Christin (2015). Ønsker du å utvikle matematikkundervisningen din?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 8.  s 99 - 110

View all works in Cristin

  • Damsa, Crina I.; Hunskaar, Tove Seiness & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Tablet-mediated video observations as means for guidance and practice-based learning in teacher education.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2010 9:26 AM - Last modified Oct. 10, 2018 11:05 AM