Tove Seiness Hunskaar

Bilde av Tove Seiness Hunskaar
English version of this page
Telefon +47 22854158
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap. I Elstad, Eyvind (Red.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. s. 277–295.
  • Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2019). University Schools as Partners: The Jewel in the Crown of Teacher Education, Kooperation von Universitãt und Schule fõrdern. Verlag Barbara Budrich. ISSN 9783847422099. s. 257–277. doi: 10.2307/j.ctvdf01pd.16.
  • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), s. 1–21. doi: 10.5617/adno.4447. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler . UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(1), s. 68–85. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
  • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education. I Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Red.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. s. 581–581.
  • Hunskaar, Tove Seiness & Borge, Inger Christin (2015). Ønsker du å utvikle matematikkundervisningen din? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 99–110.

Se alle arbeider i Cristin

  • Damsa, Crina I.; Hunskaar, Tove Seiness & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Tablet-mediated video observations as means for guidance and practice-based learning in teacher education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 09:26 - Sist endret 10. okt. 2018 11:22