English version of this page

Verktøy for veiledning

Prosjektet skal utvikle forskningsbaserte verktøy til bruk i veiledning, og undersøke hvordan verktøyene bidrar til nye læreres profesjonelle utvikling.

Nye verktøy for veiledning av nye studenter skal utvikles og utprøves. Illustrasjonsfoto av prosjektarbeid: colourbox.

Nye verktøy for veiledning av nye studenter skal utvikles og utprøves. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Om prosjektet

Totalt skal syv verktøy utvikles og prøves ut i lærerutdanningens campusaktiviteter så vel som praksisperioder.

Basert på forskning om utfordringer og dilemmaer i læreryrket utvikles:

  • En beslutningssimulator som gjør det mulig å trene på å ta beslutninger i skolesituasjoner
  • Et kartleggingsinstrument for å gi informasjon om de nye lærernes preferanser og verdier.
  • Et veiledningsverktøy som tar utgangpunkt i denne informasjonen utvikles for å bidra til samtaler i veiledning om den enkelte lærerstudents verdier, styrker og mulige utfordringer.
  • Basert på forskning om nye læreres utfordringer i læreryrket utvikles 3 verktøy som skal gi studentene tilbakemeldinger på hva de bør jobbe med. Med verktøyene innhentes tilbakemeldinger fra elever, medstudenter og erfaringer fra studentene selv.
  • Prosjektet utvikler også et verktøy til veiledning for å bruke tilbakemeldingene, lage læringsmål og prøve ut praksiser, gjennomføre strukturert filming, og bruk av film i veiledning.

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangpunkt i et pilotprosjekt støttet av NFR (no. 237863) som undersøkte bruk av elevtilbakemeldinger til lærerstudenter og i veiledning. Utviklingen av verktøyene er forankret i forskning på veiledning, nye lærere og lærerarbeid. Hvordan verktøyene fungerer i bruk følges opp med intervjuer, observasjoner og spørreskjema. Prosjektet starter opp i 2019 og avsluttes i 2022.

Finansiering

Prosjektet er tildelt midler av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Arbeidet er forankret i forskergruppen TEPEC i samarbeid med William and Mary School of Education, og flere av lærerutdanningens partnerskoler.

 

 

Publikasjoner

  • Eyvind Elstad & Eli Lejonberg (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. apr. 2018 14:33 - Sist endret 22. nov. 2019 10:17