katrinne

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Motivasjon for valg av lærerutdanning og lærerprofesjonen.

Lærerprofesjonalitet

Doktorgradsprosjekt

"Realfagskandidaters motivasjon for lærerutdanning og lærerprofesjonen. En studie av Teach First Norway."
 

Undervisning

Pedagogikk - 3310L V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3310L/index.html

Bakgrunn

Utdanning

2000 - Hovedfag i pedagogikk fra NTNU

 

Arbeidserfaring

2008-2013 : Seniorrådgiver i NOKUT. Ansvar for etablering av ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU)

2006-2007: Rådiger i VOX

2001-2006: Rådgiver i NOKUT

2000-2001: Forskningsassistent Politihøgskolen

1998-2000: Vitenskapelig assistent NTNU 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, Pedagogikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Family background as an antecedent of motivation to teach in Norway.
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2017). Teacher “on hold” - Professional identity constructions of Teach First candidates..
  • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher..
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
  • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 08:08 - Sist endret 22. aug. 2016 10:16