Katrine Nesje

Bilde av Katrine Nesje
English version of this page
Mobiltelefon 22857612 / 004795769090
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Motivasjon for valg av lærerutdanning og lærerprofesjonen.

Lærerprofesjonalitet

Doktorgradsprosjekt

"Realfagskandidaters motivasjon for lærerutdanning og lærerprofesjonen. En studie av Teach First Norway."
 

Undervisning

Pedagogikk - 3310L V13

Bakgrunn

Utdanning

2000 - Hovedfag i pedagogikk fra NTNU

 

Arbeidserfaring

2008-2013 : Seniorrådgiver i NOKUT. Ansvar for etablering av ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU)

2006-2007: Rådiger i VOX

2001-2006: Rådgiver i NOKUT

2000-2001: Forskningsassistent Politihøgskolen

1998-2000: Vitenskapelig assistent NTNU 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, Pedagogikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
  • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2017). Teacher “on hold” - Professional identity constructions of Teach First candidates.
  • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Family background as an antecedent of motivation to teach in Norway.
  • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher.
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
  • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin & Nesje, Katrine (2018). De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03741-0.
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03703-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 08:08 - Sist endret 13. okt. 2021 12:40