Katrine Nesje

Bilde av Katrine Nesje
English version of this page
Mobiltelefon +4795769090 22857612 / 004795769090
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Motivasjon for valg av lærerutdanning og lærerprofesjonen.

Lærerprofesjonalitet

Doktorgradsprosjekt

"Realfagskandidaters motivasjon for lærerutdanning og lærerprofesjonen. En studie av Teach First Norway."
 

Undervisning

Pedagogikk - 3310L V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3310L/index.html

Bakgrunn

Utdanning

2000 - Hovedfag i pedagogikk fra NTNU

 

Arbeidserfaring

2008-2013 : Seniorrådgiver i NOKUT. Ansvar for etablering av ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU)

2006-2007: Rådiger i VOX

2001-2006: Rådgiver i NOKUT

2000-2001: Forskningsassistent Politihøgskolen

1998-2000: Vitenskapelig assistent NTNU 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, Pedagogikk
Publisert 10. jan. 2013 08:08 - Sist endret 10. sep. 2021 12:03