Katrine Nesje

Bilde av Katrine Nesje
English version of this page
Mobiltelefon +4795769090 22857612 / 004795769090
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Motivasjon for valg av lærerutdanning og lærerprofesjonen.

Lærerprofesjonalitet

Doktorgradsprosjekt

"Realfagskandidaters motivasjon for lærerutdanning og lærerprofesjonen. En studie av Teach First Norway."
 

Undervisning

Pedagogikk - 3310L V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3310L/index.html

Bakgrunn

Utdanning

2000 - Hovedfag i pedagogikk fra NTNU

 

Arbeidserfaring

2008-2013 : Seniorrådgiver i NOKUT. Ansvar for etablering av ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU)

2006-2007: Rådiger i VOX

2001-2006: Rådgiver i NOKUT

2000-2001: Forskningsassistent Politihøgskolen

1998-2000: Vitenskapelig assistent NTNU 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, Pedagogikk

Publikasjoner

 • Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Lillejord, Sølvi (2020). Barriers to student active learning in higher education. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  s 1- 20 . doi: 10.1080/13562517.2020.1839746
 • Nesje, Katrine (2020). The Origin and Adaptation of Teach First Norway, In Matthew A.M. Thomas; Emilee Rauschenberger & Katherine Crawford-Garrett (ed.),  Examining Teach For All International Perspectives on a Growing Global Network.  Routledge.  ISBN 9780367336486.  Kapittel.
 • Nesje, Katrine (2020). Virituelle klasseromssimuleringer i lærerutdanningen, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 11.  s 243 - 255
 • Nesje, Katrine; Brandmo, Christian & Berger, Jean-Louis (2018). Motivation to Become a Teacher: a Norwegian Validation of the Factors Influencing Teaching Choice Scale. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(6), s 813- 831 . doi: 10.1080/00313831.2017.1306804 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2018). "Trying on teaching for fit" - Development of professional identity among professionals with multiple career opportunities. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  69, s 131- 141 . doi: 10.1016/j.tate.2017.10.011
 • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Factors motivating students to become secondary school teachers: Evidence from Norway, In Helen M. G. Watt; Paul W. Richardson & Kari Smith (ed.),  Global perspectives on teacher motivation.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-10498-3.  4.  s 94 - 124
 • Nesje, Katrine (2016). Teach First Norway - who joins and what are their initial motivations for teaching? :. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 150- 178 . doi: 10.5617/adno.2512
 • Nesje, Katrine (2014). Teach First Norway. Nye modeller i lærerutdanningen, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 5.  s 97 - 113

Se alle arbeider i Cristin

 • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
 • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin & Nesje, Katrine (2018). De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review.
 • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Family background as an antecedent of motivation to teach in Norway.
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2017). Teacher “on hold” - Professional identity constructions of Teach First candidates..
 • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher..
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
 • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 08:08 - Sist endret 22. aug. 2016 10:16