Katrine Nesje

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Katrine Nesje
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publications

View all works in Cristin

  • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
  • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2017). Teacher “on hold” - Professional identity constructions of Teach First candidates.
  • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Family background as an antecedent of motivation to teach in Norway.
  • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher.
  • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
  • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin & Nesje, Katrine (2018). De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03741-0.
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03703-8.

View all works in Cristin

Published Jan. 10, 2013 8:24 AM - Last modified Sep. 10, 2021 12:04 PM