English version of this page

Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA)

DIVA-prosjektet har som mål å utvikle læringsdesign med videobaserte løsninger for hverandrevurdering, tilbakemelding fra fagansatte, og avsluttende vurderinger i høyere utdanning.

Nærbilde av hender som bruker et nettbrett. Illustrasjonsfoto fra colourbox.

Studenter benytter VIVA-appen til å gjøre videoopptak av hverandres profesjonsutøvelse mens de er i praksis (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

DIVA-prosjektet er et innovasjonsprosjekt knyttet til Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed), ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Prosjektet piloterer appen VIVA (Visual Vocal Application) ved ILS sine utdanningsprogrammer: UiOs femårige lektorprogram, praktisk pedagogisk utdanning, UiOs masterprogram for utdanningsledelse og UiOs veilederutdanning.

Mål

VIVA-appen muliggjør sikre video- og lydopptak i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Studenter benytter appen til å gjøre videoopptak av hverandres profesjonsutøvelse mens de er i praksis. Disse videoopptakene gir en unik mulighet for fagansatte til å gi tilbakemelding (formativ vurdering) på studentenes praksisutøvelse og hjelpe studenten til å koble pensumlitteratur til praksiserfaringer. Opptakene benyttes også i formelle og avsluttende vurderingssituasjoner (summativ vurdering) slik som godkjenning av studentens praksis.

Underprosjekter

DIVA har fire underprosjekter:

DIVA1

  • utvikler nye vurderingsformer ved bruk av videoopptak av lærerstudenters autentiske undervisning i obligatoriske studiekomponenter (dialogseminar og mikroundervisning) i lektorprogrammet

DIVA2

  • utvikler nye former for praksispåhør der videoopptak av lærerstudenters autentiske undervisning blir formelt vurdert i langpraksis i lektorprogrammet og i praktisk pedagogisk utdanning

DIVA3

  • utvikler nye vurderingsformer for videopaper som obligatorisk innlevering i metodeundervisningen i masterprogrammet i Utdanningsledelse.
  • utvikler nye vurderingsformer der videoopptak av skolelederes praksisutøvelse benyttes til «skygging og speiling» for refleksjon om ledelse i Rektorutdanningen

DIVA4

  • utvikler nye vurderingsformer i veilederutdanningen der studenters praksisvideoer av veiledningssituasjoner benyttes som utgangspunkt for teoretisk analyse av veiledning

Bakgrunn

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har lang erfaring med å benyttet videoopptak av autentisk undervisning i skolen for å støtte lærerstudenters utvikling av profesjonsfaglig kompetanse. Disse videoopptakene har til nå primært vært hentet fra klasseromsforskning gjort ved instituttet. Den innovative VIVA-appen som nå utvikles gir en helt ny mulighet for at studenters egne praksiserfaringer kan danne utgangspunkt for tilbakemeldinger og samtaler mellom fagansatte og studenter. En betaversjon av VIVA-appen ble for første gang testet ut i lektorprogrammet høsten 2019.

Finansiering

DIVA-prosjektet er finansiert av følgende tre aktører:

Samarbeid

DIVA-prosjektet samarbeider tett med utviklingsprosjektet Visual Vocal Application (VIVA) ved ProTed, ILS, som har utviklet VIVA-appen. Samarbeidspartnere gjennom VIVA-prosjektet er EngageLab og Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) som har programmert appen. UiOs Computer Security Incident Response Team (UiO CERT), IT-juridisk gruppe og UiOs personvernombud har også bidratt med juridisk kvalitetssikring i utviklingsprosessen.

 

Publisert 20. feb. 2020 09:44 - Sist endret 9. juli 2021 10:56