Rita Elisabeth Hvistendahl

Bilde av Rita Elisabeth Hvistendahl
English version of this page
Telefon +47 22844030
Mobiltelefon 97128718
Rom 337, Helga Engs hus, 3. etg.
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser:

 • Norskfaget i språklig og kulturelt komplekse kontekster
 • Språklige minoriteters skoleprestasjoner i et literacy-perspektiv
 • Flerspråklighet i skolen

Bakgrunn:

 • Forskningslederprogrammet, UiO 2009 og oppfølgingsprogram, UiO 2013
 • Dr.art. UiO 2000 med avhandlingen "Så langt 'vår' diktning tenner sinn i brann ..." En studie av fire minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur fra perioden 1860-1900 i norskdidaktikk
 • Cand.philol. UiO 1981, nordisk hovedfag, historie og tysk
 • Pedagogisk seminar i Oslo, 1981

Tilsettinger:

2021-24: Dekan, UV

2012-20: Instituttleder, ILS

2011-12: Professor II, Umeå Universitet, Institutionen för språkstudier

2010-dd: Professor, ILS

2007-10: Førsteamanuensis, ILS

2004-07: Prosjektleder, "Praktisk-pedagogisk utdanning for minoritetsspråklige lærere", ILS

2000-03: Postdoktor, ILS

1991-97: Stipendiat, ILS

1983-2005: Lektor, Foss videregående skole, Oslo (permisjon 1992-07, 2000-05)

1982-83: Seksjonsleder, Friundervisningen i Oslo

Verv, roller og funksjoner:

2021:      Styreleder ProTed - SFU, UiO

2012-20: Styreleder CEMO, UiO

2012-20: Styremedlem ProTed - SFU, UiO

2020:      Leder av Skikkanettverket, UiO

2018:      Medlem av arbeidsgruppe for innspill om utdanning til UiO: Strategi 2030

2018:      Medlem av arbeidsgruppe for merittering av undervisning, UiO

2010-12: Nestleder og forskningsleder, forskerutdanningskoordinator 2011-12, ILS

2009-12: Medlem av faglig råd i forskningssatsningen Kunnskap i skolen (KIS), UiO

2007-10: Leder og medleder av forskergruppen Språk i utdanning (SPRING), UV

2007-09: Første redaktør av Acta Didactica Norge (ADNO), vitenskapelig tidsskrift for fagdidaktikk og lærerutdanning

2006-09: Medlem av referansegruppen for forskningsprosjektet "Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i alle fag", Høgskolen i Vestfold

2005-08: Medleder av etterutdanningsprosjektet "Forsterket tilpasset norskopplæring" for Utdanningsetaten i Oslo, UiO

1985-91: Øvingslærer, Pedagogisk seminar i Oslo/ Senter for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

Undervisning:

 • Fagdidaktikk i norsk, Lektorprogrammet
 • Fagdidaktikk i norsk, PPU
 • Fagdidaktikk i tospråklig opplæring, PPU
 • Fagdidaktikk i morsmålsopplæring, PPU
 • Fagdidaktikk i norsk som andrespråk, PPU
 • Masterundervisning i litteraturdidaktikk

Masterveiledning:

 • Norskdidaktikk
 • Litteraturdidaktikk
 • Utdanningsledelse
 • Pedagogikk

Doktorgradsveiledning:

 • Marte Blikstad-Balas: Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school, UiO 2013. Eneveileder.
 • Joke Ingrid Dewilde: Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration, UiO 2013. Hovedveileder.
 • Henriette Hogga Siljan: Metaforisering, nominalisering og normering - en teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster, UiO 2011. Biveileder.
 • Juliet Hilary Munden: How students in Eritrea and Norway make sense of literature, UiO 2010. Hovedveileder.

Priser:

Språkprisen 2009, Språkrådet for antologien Flerspråklighet i skolen (2009)

Pris for god Osloforskning 2003 for doktoravhandlingen og monografien Elevportretter. Fra det flerspråklige klasseromet (2001)

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk
Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 12. apr. 2021 10:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter